Novi hladilni plin PACi R32

Kakovost in varnost izdelkov. Pred prodajo morajo vse klimatske naprave Panasonic prestati zahtevne varnostne preizkuse in preverjanje kakovosti. Strogi preizkusni postopki vključujejo pridobitev vseh potrebnih varnostnih dovoljenj, kar zagotavlja, da vse klimatske naprave ne dosegajo zgolj visokih standardov, ki veljajo na trgu, temveč je njihovo delovanje tudi popolnoma varno.

Panasonic priporoča plin R32, ker je okolju prijaznejši. R32 ima v primerjavi s plinoma R22 in R410A potencialno zelo majhen vpliv na tanjšanje ozonskega plašča in na globalno segrevanje.
V skladu z evropskimi državami, ki si prizadevajo za varovanje in ohranjanje okolja, saj so sprejele Montrealski protokol, katerega cilj je med drugim tudi program za zaščito ozonskega plašča in preprečevanje globalnega segrevanja, je Panasonic prvi zamenjal obstoječe hladilno sredstvo z R32.

1

Inovativna vgradnja
· Vgradnja je izredno preprosta in praktično enaka kot za R410A.
(Samo ne pozabite preveriti, ali sta manometer in vakuumska črpalka združljiva s plinom R32.)
· To hladilno sredstvo je 100-odstotno čisto, zato ga je lažje reciklirati in znova uporabiti.


2

Inovativno za okolje
· Nobenega vpliva na tanjšanje ozonskega plašča
· 75 % manjši vpliv na globalno segrevanje

3

Inovativnost pri gospodarnosti in porabi energije
· Nižji stroški in večji prihranki
· Večja energijska učinkovitost kot z uporabo R410A