Panasonic je že dolga leta nedvomno najbolj učinkovit sistem

Obenem pa se odlično prilagaja namenom uporabe v trgovskih, hotelskih in pisarniških prostorih.
1. Izredna učinkovitost pri delni obremenitvi:
Primerjava s konkurenti. Medtem ko mnogi ne navajajo podatkov o zmogljivosti pod 50 % delne obremenitve, Panasonic pokriva do 30 % delne obremenitve z izredno visoko učinkovitostjo.

Primerjava COP-a med Panasonicom in drugimi konkurenti pri različnih obremenitvah
1. Obremenitev
Panasonic VRF serije 6N, 32 HP, visok COP
Panasonic VRF serije 6N, 32 HP, standardna
Drugi konkurenti
Pogoji: Zunanja temperatura 0 °C ST, temperatura v prostoru 20 °C ST. Podatki so bili pridobljeni iz Panasonicove uradne knjižice s tehničnimi podatki in iz knjižic s tehničnimi podatki konkurentov.
2. Odlične vrednosti ESEER in SCOP za 2- in 3-cevne sisteme
Panasonic glede na metodo SBEM (drugi proizvajalci morda uporabljajo katero drugo, neuradno metodo izračunavanja) zagotavlja izjemno visoke vrednosti za ESEER in SCOP.
Metoda SBEM (poenostavljeni model energijske učinkovitosti zgradb), ki jo je razvil inštitut BRE, je osnova za izračunavanje energijske učinkovitosti negospodinjskih zgradb. Metoda temelji na nacionalni metodi izračunavanja (NCM) in se uporablja za ugotavljanje skladnosti z razdelkom L gradbenih predpisov in je podlaga za izdajo potrdil glede energijske učinkovitosti.
Izračun koeficienta ESEER ustreza spodaj navedenim pogojem; vhodna moč notranjih enot ni vključena.
  1. Temperatura v notranjosti: 27 °C ST / 19 °C MT
  2. Zunanji temperaturni pogoji
3. Učinkovito odmrzovanje
Panasonic za odmrzovanje prve enote uporablja drugo enoto. Tako je delovanje sistema med odmrzovanjem bolj učinkovito in ne vpliva na udobje.

1. Panasonic/ 2. Odmrzovanje/ 3. Kroženje z ventilatorjem/ 4. Vir ogrevanja iz notranjih enot ni potreben/ 5. Hladen zrak. Brez hladnega prepiha iz notranje enote med odmrzovanjem/ 6. Konkurent 1/ 7. Vir ogrevanja za odmrzovanje prihaja iz notranjih enot/ 8. Hladen zrak/ 9. Konkurent 2/ 10. Kopičenje toplote v notranji enoti. Brez hladnega zraka, a zelo nizka učinkovitost/ 11. Zaustavitev pretoka zraka ali zelo nizka zmogljivost
4. Panasonic ECOi deluje do −25 °C. Ta edinstvena lastnost izkazuje premoč serije Panasonic ECOi 6N
Panasonic za odmrzovanje prve enote uporablja drugo enoto. Tako je delovanje sistema med odmrzovanjem bolj učinkovito in ne vpliva na udobje.

Najnižja zunanja temperatura delovanja na tržišču, do -25 °C
Zunanja temperatura zraka (do 15 (°C MT)) Širok razpon nastavitve temperature.
5. Sistem bo še zmeraj deloval z do 25 % priključenih notranjih enot.
Sistem se ne bo zaustavil, ko je prekinjeno napajanje do 25 % delujočih notranjih enot.

1. Sporočilo o napaki »E06« je prezrto
6. Zelo varno delovanje v primeru okvar! Zagotavlja ogrevanje in hlajenje
SAMODEJNO POMOŽNO DELOVANJE
Sistem lahko deluje naprej, tudi če so kompresorji, motor ventilatorja in temperaturno tipalo poškodovani (tudi če preneha delovati kompresor ene enote z 2 ali več notranjimi kompresorji).

1. Poškodovan motor ventilatorja Poškodovan kompresor Poškodovano temperaturno tipalo/ 2. Pomožno delovanje/ 3. Zaustavitev