Banner

Panasonic - Isıtma ve Soğutma Sistemleri Portalı


Kullanım Şartları

 

 • Bölüm 1: Kullanım Koşullarının Konusu

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germany (bundan sonra "Panasonic" denilecektir) işbu belge ile bir web sitesi sunmakta (bundan sonra "Web sitesi" denilecektir), bu web sitesi üzerinden usulüne uygun kayıtlı kullanıcılar Panasonic ürünleri (bundan sonra "Hizmetler" denilecektir) ile ilgili bilgiler alacaktır.
(2) Panasonic tarafından sunulan Hizmetlerin ve bu Hizmetlerin usulüne uygun kayıtlı kullanıcı olarak sizin tarafınızdan kullanımıyla ilgili hüküm işbu kullanım koşullarına tabidir.
(3) Hizmetleri kullanmak isterseniz, önce bu koşulları kabul etmeli ve Panasonic web sitesine kaydolmalısınız.
(4) Hizmetlere ve/veya bu web sitesine kaydolarak işbu koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

 

 • Bölüm 2: Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

(1) Panasonic işbu kullanım koşullarını dilediği zaman, yeni ve mevcut sözleşmeler için geçerli olmak üzere değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 • Bölüm 3: Web Sitesine Kaydınız

Kayıt işlemi sırasında Panasonic tarafından istenen iletişim bilgileriniz ve diğer detaylar eksiksiz ve doğru olmalıdır. Tüzel kişilik olarak kaydoluyorsanız, tüzel kişiliği temsil yetkisine sahip bir bireyin adı da verilmelidir.

 

 • Bölüm 4: Kaydolma Verileri Sorumluluğu

(1) Parola da dahil olmak üzere oturum açma bilgilerini gizli tutmayı ve yetkisi olmayan herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamayı kabul ediyorsunuz.
(2) Buna ek olarak, oturum açma bilgilerinin ve Web Sitesinde verilen Hizmetlerin yalnızca sizin tarafınızdan ve/veya sizin yetkilendirdiğiniz bir kişi tarafından kullanılmasını sağlamak zorundasınız.
Oturum açma bilgilerinizle gerçekleştirilen her türlü kullanım ve/veya diğer eylemler için yasal hükümler uyarınca yükümlüsünüz.

 

 • Bölüm 5: Kullanıcı Verilerinin Güncellenmesi

İletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere verilerinizi güncel tutmak zorundasınız. Vermiş olduğunuz bilgiler Web Sitesini kullandığınız zaman içerisinde değişecek olursa, söz konusu verileri portaldaki kişisel ayarlarınızdan düzeltmek zorundasınız. Söz konusu değişiklikleri yapamıyorsanız, lütfen değişen bilgilerinizi bize e.posta veya faks yoluyla gecikmeden iletin.

 

 • Bölüm 6: Sunulan Hizmetler ve Hizmetlerin Kullanılabilirliği

(1) Panasonic, kullanımınız için Hizmetleri Web Sitesi üzerine yerleştirir. Söz konusu Hizmetlerin içeriği ve kapsamı zaman zaman Web Sitesinde sunulan işlevselliklere tabidir.
(2) Web Sitesindeki kullanılabilir Hizmetleri kullanma hakkınız Panasonic'in teknik ve operasyonel imkanlarına tabidir. Panasonic, kesintiye uğramış Hizmetlerinin kullanılabilirliğini mümkün olduğu ölçüde sağlamaya çalışacaktır. Ancak, güç kaynağının kesilmesi, donanım ve yazılım hataları, veri hatlarındaki teknik sorunlar gibi teknik arızalar geçici kısıtlamalara veya kesintilere neden olabilir.
(3) Yaptığınız sözleşmedeki sorumluluk kapsamında Hizmetlerin kullanımı için gerekli ön koşulların sağlanmasından siz sorumlusunuz.

 

 • Bölüm 7: Hizmetlerin Değiştirilmesi

Panasonic, Web Sitesinde sağlanan Hizmetleri dilediği zaman değiştirmek, yeni Hizmetleri ücretsiz olarak kullandırmak ve ücretsiz Hizmetler vermeyi sonlandırmak hakkına sahiptir.

 

 • Bölüm 8: İçeriklerin Korunması, Üçüncü Taraf İçeriklerine Karşı Yükümlülük

(1) Web Sitesinde kullanıma sunulan içerikler çoğunlukla telif hakları ya da diğer mülkiyet hakları ile korunur ve söz konusu içerikleri sunan Panasonic'in, diğer kullanıcıların veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu şekildeki içeriklerin her türlü derlemesi, yerel Telif Yasaları ve Yönetmelikleri amaçları bakımından bir veritabanı ya da veritabanı eseri olarak korunur. Bu içerikleri elinizdeki işbu kullanım koşullarına uygun olarak ve ayrıca Web Sitesinde açıklanan kapsam dahilinde kullanabilirsiniz.

 

 • Bölüm 9: Yasaklanmış Eylemler

(1) Web Sitesinde bulunan ve/veya onunla bağlantılı olarak geçerli yasaları, üçüncü taraf haklarını ya da azınlıkları koruma ilkelerini ihlal eden her türlü eylem yasaktır. Özellikle aşağıdaki eylemler yasaktır:
   - azınlıkları koruma yasaları, veri koruma yasası ve/veya her türlü diğer yasayı ihlal eden pornografik nitelikli içeriklerin yüklenmesi, dağıtımı, sunumu ve pazarlanması ve/veya sahte içerikler, hizmetler ve/veya ürünler;
   – diğer kullanıcıları ya da her türlü üçüncü tarafı aşağılayıcı ve hakaret içeren içeriklerin kullanımı;
   – yasalarca korunan veya üçüncü taraf haklarına tabi olan (telif hakları gibi) içeriklerin, hizmetlerin ve/veya ürünlerin yetkisiz kullanımı, sağlanması ve dağıtımı.
(2) Bunlara ek olarak, kendi içeriklerinizi Web Sitesine yüklediğinizde ve ayrıca diğer kullanıcılarla iletişim kurduğunuzda, herhangi bir yasanın ihlal edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki eylemler yasaktır:
   – virüslerin, Truva atlarının ve diğer zararlı dosyaların dağıtımı;
   – önemsiz veya istenmeyen e.postaların ve zincirleme mektupların dağıtımı;
   – üstü kapalı, saldırgan, seksle ilgili, müstehcen veya ada leke sürücü içeriklerin ve/veya yazışmaların ve ayrıca ırkçılığı, fanatizmi, nefreti, fiziksel şiddeti ya da hukuk dışı eylemleri (ister açıkça ister ima yoluyla olsun) içerik ve/veya yazışmaların dağıtımı;
   – diğer kullanıcıları taciz etme, ör. söz konusu diğer kullanıcının tepkisi olmadığı veya karşı tepkisi olduğu halde tekrar tekrar kişisel temas başlatmak ve söz konusu tacizlerin yaygınlaştırılması ya da desteklenmesi;
   – ticari veya yasadışı amaçlarla diğer kullanıcıların parolalarını veya kişisel bilgilerini açıklamasını istemek;
   – portalda bulunan içeriklerin ilgili yazarının açık izni olmaksızın ya da söz konusu içeriklerin portalın bir işlevselliği açıkça belirtilmedikçe dağıtılması ve/veya kamuya açıklanması.
(3) Web Sitesinin sorunsuz çalışmasını olumsuz etkilemeye müsait her türlü eylem, özellikle aşırı trafik oluşturmak da yasaktır.
(4) Herhangi bir şüpheli yasadışı ve/veya ceza gerektiren eylem durumunda, Panasonic eylemlerinizi doğrulatmak ve uygun yasal önlemlere başvurmak hakkına sahiptir ve buna mecbur kalabilir. Buna, doğruları cumhuriyet savcılığına yönlendirmek de dahil olabilir.

 

 • Bölüm 10: Erişimin engellenmesi

(1) İşbu kullanım koşullarını ve/veya yürürlükteki yasaları ihlal etmekte veya ihlal etmiş olduğunuza dair somut göstergeler varsa ya da söz konusu erişimi meşru bir şekilde engellemesi Panasonic'in çıkarınaysa , Panasonic, Web Sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir. Panasonic, Web Sitesine erişiminizi engelleme kararını alırken, sizin meşru çıkarlarınızı dikkate alacaktır.

 

 • Bölüm 11: Sorumluluk Sınırlaması

Portalda sunulan Hizmetleri (ücretsiz içeriklerin alınması dahil) kullanmanızın neden olduğu zararlar için Panasonic'in yükümlülüğü, uğradığınız zararın içeriklerin ve/veya Hizmetlerin sözleşmesel kullanımından kaynaklanması ve yalnızca Panasonic'in kasti (sahtekarlık niyeti dahil) davranması ve büyük ihmali durumlarıyla sınırlıdır.

 

 • Bölüm 12: Muhtelif Hükümler

(1) Bu kullanım koşullarının herhangi biri geçersizse veya geçersiz olursa, burada geri kalan hükümlerin yasal geçerliliği bundan etkilenmez. Söz konusu geçersiz hükmün geçerli olan ve tarafların ekonomik amaçlarına en yakın bir hükümle değiştirildiği varsayılır.
(2) Kullanıcının yürürlükteki yasalarının hukuku geçerli olacaktır.

 

 • Bölüm 13: Çerezler Politikası

Panasonic, bu Web Sitesindeki bilgileri Web Sitemizle ilgili ziyaretçi bilgilerini ölçmek ve analiz etmek için kullanır. Bu amaçla, IP Adresiniz esasına göre, diğer şeylerin yanında İnternet trafik verileri ve Kullanıcı tarayıcısı türündeki ve PC'deki veriler toplanır. Panasonic bu bilgileri Kullanıcıyı şahsen tanımlamak için kullanmaz ve IP numarası alındıktan sonra isimsiz hale getirilir. Çerezler de Panasonic Web Sitesinde bu bağlamda kullanılır. Bir çerez, Kullanıcı bilgisayarında dosya formunda kaydedilmiş küçük bir bilgi parçasıdır. Panasonic, çerezlerle elde edilen verileri Kullanıcıyı şahsen tanımlamak için kullanmaz. Kullanıcının çerezlerle ilgili seçenekleri vardır. Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezler Kullanıcı tarafından kabul edilebilir, bilgisayara bir çerez yerleştirildiği zaman haberdar edilebilir veya çerezler reddedilebilir. Lütfen tarayıcınıza dahil edilen kullanım kolaylıklarına bakın. Kullanıcı çerezleri reddetmeyi seçerse, Panasonic web sitesinin belirli alanlarına erişemeyebilir.