Neden R22 yenilemesi?

Ozon tabakamızda ortaya çıkabilecek hasarın daha da azaltılması yönünde önemli bir istek. Sıklıkla yasaların hayatlarımızı yönettiği, ama bazen bu yasaların yaşam kurtarmak için konulmuş olduğu söylenir. R22'nin kullanımının sonlandırılması bunun örneklerinden biridir ve 1 Ocak 2010'dan itibaren yeni üretilen R22 soğutma gazının kullanımı Avrupa Birliğinde yasaklanmıştır.

Panasonic üzerine düşeni yapıyor.
Panasonic olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, günümüzde tüm firmaların finansman sıkıntısı yaşadığının farkındayız. Panasonic bu yeni mevzuatın iş yaşamı ve nakit birikimleri üzerinde en az etkiye sahip olacak şekilde hayata geçirilmesi için çevreci ve düşük maliyetli bir çözüm geliştirmiştir.
Panasonic yenileme sistemi, sağlam durumdaki mevcut R22 boru tesisatlarının yeni yüksek verimliliğe sahip R410A sistemlerinin kurulması sırasında yeniden kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Soruna basit bir çözüm getirerek, Panasonic tüm Split Sistemleri ve VRF sistemlerini yenileyebilecektir ve belirli kısıtlamalara bağlı olmak koşuluyla yenilediğimiz donanımın üreticilerini bile sınırlamamaktayız.

Yeni bir yüksek verimliliğe sahip Panasonic R410A sistemi kurarak, R22 sistemine göre çalıştırma maliyetlerinde %30'a varan oranda avantaj sağlayabilirsiniz. Bu kurulum, maliyeti Sermaye Kazançları Vergisinden düşmenizi sağlayan ECA (Gelişmiş Sermaye Amortismanı Programı) için de uygundur.
Evet...

1. Değiştirmek istediğiniz sistemin kapasitesini kontrol edin
2. Panasonic model yelpazesinden değiştirmek için en iyi sistemi seçin.
3. Broşürde ve teknik verilerde verilen prosedürü izleyin. Basit...

R22 - Daha temiz bir gelecek için kritik Klor azaltma
Mevcut boruların yeniden kullanımı (Yenileme Tasarımı ve Kurulum).
Mevcut Soğutma sıvısı Borularının Yeniden Kullanımıyla İlgili Notlar 
PE1 tipi ve PEY1 tipi dış ünitelerin her serisinin mevcut soğutma borularını belirli koşullar oluştuğunda temizlemeden yeniden kullanmak mümkündür. "Mevcut Soğutma Borularının Yeniden Kullanımıyla İlgili Notlar", "Yenilemede Ölçüm Prosedürü" ve "Soğutma Boruları Boyutu ve İzin Verilen Boru Uzunluğu" bölümlerindeki gerekliliklerin karşılanacağından emin olun. Ayrıca, "Güvenlik" ve "Temizlik" bölümüyle ilgili öğeleri kontrol edin.

1. Ön gereklilik:
 • Mevcut ünite için kullanılan soğutma gazı R22, R407C ve R410A dışında bir gazsa, mevcut soğutma boruları kullanılamaz.
 • Mevcut ünite klima dışında bir amaçla kullanılıyorsa, bu durumda mevcut soğutma gazı boruları kullanılamaz.

2. Güvenlik.
 • Borularda delinme, çatlak veya paslanma varsa, mutlaka yeni borular takın. 
 • Mevcut borular akış tablosunda gösterilenler dışında yeniden kullanıma uygun değilse, mutlaka yeni borular takın. 
 • Çoklu çalışma türü durumunda, soğutma gazı R410A için orijinal branşman borularını kullanın.

Yeniden kullanılan mevcut boruların yüzeyindeki kusur ve deliklerin sorumluluğunu ve boru sağlamlığının güvenilirliğinin sorumluluğunu yerel bir tedarikçi kabul edecektir. Bu gibi hasarlar için sorumluluğu almamızı gerektiren bir garanti yoktur. Soğutma gazı R410A'nın çalışma basıncı R22 ile kıyaslandığında daha yüksek olur. En kötü durumda, basınç dayanımındaki bir eksiklik borunun patlamasına yol açabilir. 

3. Temizleme.
  1. Mevcut ünitede kullanılan soğutma yağı aşağıdaki listede verilenlerden farklı olduğunda, mutlaka yeni borular takın ya da tekrar kullanmadan önce iyice yıkayın.
[Madeni yağ] SUNISO, FIORE S, MS [Sentetik yağ] alkil benzen yağ (HAB, paralel donma), ester yağı, eter yağı (sadece PVE).

Mevcut ünite GHP tipi ise, boruların iyice yıkanması şarttır.
 • Dış ve iç ünitelerdeki mevcut borular bağlantısız duruyorsa, mutlaka yeni borular takın ya da yeniden kullanmadan önce bunları iyice yıkayın.
 • Mevcut boruların içinde rengi bozuk yağ veya tortu varsa, mutlaka yeni borular takın ya da yeniden kullanmadan önce bunları iyice yıkayın. Tablo 3, "Soğutma Yağı İçin Bozulma Kriterleri" bölümüne bakın.
 • Mevcut klima cihazının kompresörünün arıza geçmişi varsa, mutlaka yeni borular takın ya da yeniden kullanmadan önce bunu iyice yıkayın.
Mevcut borular içlerindeki kir ve toz temizlenmeden olduğu gibi yeniden kullanıldığında, yetersiz boru tesisatı yenileme uygulamasının başarısız olmasına neden olabilir.
Çoklu Ünitelerin Eşzamanlı Çalışmasının Yenilenmesine İlişkin Notlar 
Farklı çap büyüklüğü kullanımı yalnızca ana boru geçerlidir. Branşman borularında farklı çap büyüklüğü olması durumunda, standart bir büyüklük için yeni bir kurulum yapılması gereklidir. R410A için orijinal branşman borularımızı kullandığınızdan emin olun.
 • Faklı çapın mevcut borularında yalnızca ana boru L kullanılabilir.
 • Standart büyüklük olarak kurulum işi L1, L2, ℓ1 - ℓ4 boruları için mümkündür.
 • R410A için orijinal branşman borularımızı kullandığınızdan emin olun.
1. Tek ünite durumunda.
Şarj tablodaki boru uzunluğundan az oluncaya kadar ilave soğutma şarjı yapmak gerekli değildir. 2. Boru uzunluğu şarjı az boru uzunluğunu geçiyorsa, eşdeğer uzunluğa göre her 1 m için ilave soğutma sıvısı şarj edin.

2. Çoklu ünitelerin eşzamanlı çalışması durumunda 
Soğutma gazı şarj miktarını standart boru çapı hesaplama yöntemine göre hesaplayın. Her 1 m için ilave soğutma gazı şarjı için tablo 2'deki ilave miktarına bakın.

Çoklu Ünitelerin Eşzamanlı Çalışmasının Yenilenmesine İlişkin Notlar:
Kapasite sınıfı (Standart boru boyutu):
 • Tip 50: Ø6,35 Sıvı borusu / Ø12,7 Gaz borusu
 • Tip 60'tan 140'a: Ø9,52 Sıvı borusu / Ø15,88 Gaz borusu
 • Tip 200: Ø9,52 Sıvı borusu / Ø25,4 Gaz borusu
 • Tip 250: Ø12,7 Sıvı borusu / Ø25,4 Gaz borusu

A: Ana boru
B: Branşman borusu
Yenileme İçin Ölçme Prosedürü.
Mevcut boruları yeniden kullanırken ya da yenileme kurulumu işlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prosedürü izleyin. Mevcut Boru Ölçümlerinin Akış Tablosu. PE1 Tip ve PEY1 Tip Dış Ünite Kriterleri.

Konik somunun karşı taraf boyutu (mm).
Boru büyüklüğü: Ø6.35. R410A için: 22. R22/R407C için: 22.
Boru büyüklüğü: Ø9.52. R410A için: 22. R22/R407C için: 22.
Boru büyüklüğü: Ø12.7. R410A için: 26. R22/R407C için: 22.
Boru büyüklüğü: Ø15.88. R410A için: 29. R22/R407C için: 22.
Boru büyüklüğü: Ø19.05. R410A için: 36. R22/R407C için: 36.
Tablo 1 Yeniden kullanılabilir mevcut borular (mm)
Soğutma Borusu Büyüklüğü ve İzin Verilen Boru Uzunluğu.
Mevcut boruların yeniden kullanıma uygun olup olmadığını aşağıdaki tablo esaslarına göre kontrol edin. Bunun haricindeki standartlar (yükseklik farkı, v.s.) normal soğutma boruları gereklilikleriyle aynıdır. Tablo 2-1 Soğutma borusu büyüklüğü: 3,6 - 14,0 kW tip (mm)
Tablo tanımına nasıl bakılacak (örnek): Tip 71 olması durumunda, standart büyüklük sıvı borusunda Ø9,52 / gaz borusunda Ø15,88'dir. Sıvı borusunda Ø9,52 / gaz borusunda Ø12,7 ve sıvı borusunda Ø12,7 / gaz borusunda Ø15,88 sınırlama vardır. Ancak, bunlar faklı çapta botular için geçerlidir. Tablo 2 - 2 Soğutma borusu büyüklüğü: 20,0 - 25,0 kW tip (mm)
Tablo 3 Soğutma Yağı İçin Bozulma Kriterleri
Yenileme / Değiştirme Teknolojisi
 • Sistemdeki yağın asidik olmamasını sağlamak için de test yapılmalıdır.
 • Çoğu test kiti türü, emiş hattı testleri de dahil, kabul edilebilir.
 • Sistemde yanma geçmişi olmuşsa, sistemin yenilenmesi/değiştirime teknolojisi için uygun bir aday olmadığı muhtemel olmanın da ötesindedir.