Koji mi je raspon potreban za dom?

Voda
Grijanje i potrošna topla voda: toplinska pumpa zrak-voda Aquarea

Zrak
Klimatizacijski uređaj: toplinska pumpa zrak-zrak