Banner

I.A játék szervezője, időtartama, főbb rendelkezések: A Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook-oldalán, https://www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU 

oldalon meghirdetett játék időtartama 2021. október 20. 14:00 – 2021. november 2. 23:59, melynek szervezője (továbbiakban: Szervező) a Panasonic Marketing Europe GmbH. (székhelye: Német Szövetségi Köztársaság, 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43.; cégjegyzékszáma: HRB 13178) a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, a továbbiakban mint a „Panasonic Marketing Europe GmbH Csehországi Fióktelepe” (székhelye: Cseh Köztársaság, 186 00 Praha/Prága 8, Křižíkova 148/34.; azonosítószáma: 246 55 121; nyilvántartja a Prágai Városi Bíróság a cégjegyzék „A” részlegében, 71469. iratszámon) útján. 

A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják jelen játékszabályzatot és adatvédelmi tájékoztatót. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a játékosok cselekedeteiért, kommentjeiért. 

A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalán üzenetküldés funkcióval tehetik fel a játékosok, Facebook felhasználók. 

A Szervező saját belátása alapján, előzetes tájékoztatást követően (amelyet a Facebook oldalán köteles megtenni) leállíthatja a nyereményjátékot.

 

II. A játék menete: 

A játékban résztvevő bejegyzés a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalán érhető el. A játékban részvevőknek az oldalon megjelenő posztra kell reagálniuk lájk és komment formájában. 

A játékban azok a Facebook felhasználók vehetnek részt, akik valós profillal lájkolják a meghatározott bejegyzést és ugyanitt hozzászólás formájában válaszolnak a bejegyzésben feltett kérdésre, valamint bekövetik Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalát.


III. A sorsolás menete: 

A játékban 1 nyertes kerül kisorsolásra azon játékosok között, akik eleget tettek a játék meneténél írtaknak. A sorsolás véletlen algoritmus segítségével történik, ami kizárja a visszaélés lehetőségét. 

A sorsolást a Szervező megbízottja (továbbiakban: megbízott), a PP Global Marketing Zrt (Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32. fszt. 1, adószáma: 26770552-2-43, cégjegyzékszáma Cg.: 01-10-140360) végzi. 

A nyertest a sorsolást követően a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook-oldalán nyilvánosan értesítjük. A nyertesnek 30 nap áll rendelkezésére, a nyeremény átvételére. Ha a Szervező 14 napon belül nem tudja felvenni a nyertessel a kapcsolatot, akkor nyertes nélkül a játékot lezárja, és a nyeremény nem kerül kiadásra.

A játék időtartama (a sorsolás időpontja játék utolsó napját követő második munkanap): időtartama 2021. október 20. 14:00 – 2021. november 2. 23:59 

Sorsolás: 2021. november 3. 14:00 


IV.A játék nyereménye: 

1db KIT-Z25-XKE klíma


V. A játékban való részvétel feltételei: 

A játékban való részvételre és a nyereményátvételre kizárólag valós Facebook profil esetén jogosult a résztvevő. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Megbízott vállalkozások munkatársai és a közvetlen hozzátartozóik. 

A törvénynek megfelelően 18 év alatti résztvevők is részt vehetnek a játékban. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét, amennyiben ez szükséges, vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át. 

A játék nyereménye a budapesti training centerünkben kerül átadásra, ahol a nyertessel fotót készítünk, amelyet közösségi oldalainkon megosztunk.


VI. Adatkezelés: 

A játékosoknak a II. pontban írt feltételeken túl más kötelezettsége nincsen, a szervező semmilyen adatukat nem tárolja vagy kezeli. A nyereményjáték teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, és semmilyen módon nem vesz részt benne. 


Budapest, 2021. október 20.