2022. júliusi Facebook nyereményjátunkon Építem a házam könyvet nyerhet!

I. A játék szervezője, időtartama, főbb rendelkezések: A Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalán, https://www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU oldalon meghirdetett játék időtartama: 2022. július 19. – 2022. augusztus 2., melynek szervezője (továbbiakban: Szervező) a Panasonic Marketing Europe GmbH. (székhelye: Német Szövetségi Köztársaság, 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43.; cégjegyzékszáma: HRB 13178) a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, a továbbiakban mint a „Panasonic Marketing Europe GmbH Csehországi Fióktelepe” (székhelye: Cseh Köztársaság, 186 00 Praha/Prága 8, Křižíkova 148/34.; azonosítószáma: 246 55 121; nyilvántartja a Prágai Városi Bíróság a cégjegyzék „A” részlegében, 71469. iratszámon) útján.

A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják jelen játékszabályzatot és adatvédelmi tájékoztatót. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a játékosok cselekedeteiért, kommentjeiért.

A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalán üzenetküldés funkcióval tehetik fel a játékosok, Facebook felhasználók.

A Szervező saját belátása alapján, előzetes tájékoztatást követően (amelyet a Facebook oldalán köteles megtenni) leállíthatja a nyereményjátékot.

II. A játék menete:

A játékban résztvevő bejegyzés a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook oldalán érhető el. A játékban részvevőknek az oldalon megjelenő posztra kell reagálniuk lájk vagy szív jellel, és komment formájában.

A játékban azok a Facebook felhasználók vehetnek részt, akik valós profillal lájkolják a meghatározott bejegyzést és ugyanitt hozzászólás formájában válaszolnak a bejegyzésben feltett kérdésre, valamint bekövetik Facebook oldalunkat.

III. A sorsolás menete:

A játékban 1 nyertes kerül kisorsolásra azon játékosok között, akik eleget tettek a játék meneténél írtaknak. A sorsolás véletlen algoritmus segítségével történik, ami kizárja a visszaélés lehetőségét.

A sorsolást a Szervező megbízottja (továbbiakban: megbízott), a PP Global Marketing Zrt (Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32. fszt. 1, adószáma: 26770552-2-43, cégjegyzékszáma Cg.: 01-10-140360) végzi.

A nyertest a sorsolást követően a Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe Facebook-oldalán nyilvánosan értesítjük. A nyertesnek 30 nap áll rendelkezésére, a nyeremény átvételére. Ha a Szervező 14 napon belül nem tudja felvenni a nyertessel a kapcsolatot, akkor nyertes nélkül a játékot lezárja, és a nyeremény nem kerül kiadásra.

A játék időtartama: 2022. július 19. – 2022. augusztus 2.

Sorsolás: 2022. augusztus 2.

IV.A játék nyereménye:

• 1db „Építem a házam” könyv

V. A játékban való részvétel feltételei:

A játékban való részvételre és a nyereményátvételre kizárólag valós Facebook profil esetén jogosult a résztvevő. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Megbízott vállalkozások munkatársai és a közvetlen hozzátartozóik.

A törvénynek megfelelően 18 év alatti résztvevők is részt vehetnek a játékban. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét, amennyiben ez szükséges, vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át.

A játék nyereménye a budapesti training centerünkben kerül átadásra, ahol a nyertessel fotót készítünk, amelyet közösségi oldalainkon megosztunk.

VI. Adatkezelés:

A játékosoknak a II. pontban írt feltételeken túl más kötelezettsége nincsen, a szervező semmilyen adatukat nem tárolja vagy kezeli. A nyereményjáték teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, és semmilyen módon nem vesz részt benne.

Budapest, 2022. július 19.