TIP E2. JEDINICA S VISOKIM STATIČKIM TLAKOM ZA SAKRIVENU UGRADNJU

Dva proizvoda u jednom: visokotlačna kanalna jedinica i kanalna jedinica za 100% svježi zrak.
Lepeza kanalnih uređaja E2 nudi veću prilagodljivost izvedbe za dulje kanalne izvedbe zbog njihovih većih vanjskih statičkih tlakova i manje potrošnje energije.

Specifikacije

See all
TIP E2. JEDINICA S VISOKIM STATIČKIM TLAKOM ZA SAKRIVENU UGRADNJU
28 kW 28 kW 22.4 kW 22.4 kW

Complementary products