Smurfit Kappa Group, markleider in de Europese verpakkingsindustrie, heeft zijn in Dublin gevestigde hoofdkantoor onlangs volledig gerenoveerd. Behalve van een nieuw, stijlvol interieur is het pand voorzien van een innovatief en energiezuinig klimaatsysteem. Smurfit Kappa koos daarbij voor verwarming en koeling middels een gaswarmtepomp van Panasonic.

Toen het in de jaren '70 gebouwde hoofdkantoor van Smurfit Kappa Group aan renovatie toe was, besloot het bedrijf niet alleen het interieur aan te pakken, maar ook de klimaatinstallatie te vervangen. Er werd gekozen voor een energie- en kostenefficiënte oplossing voor verwarming en koeling, bestaande uit vier gaswarmtepompen met 81 binnendelen en zes PACi-systemen.

Geen krachtstroom
Bij het selecteren van de meest optimale systeemoptie moest rekening worden gehouden met het feit dat de bestaande stroomaansluiting van het kantoorgebouw onvoldoende capaciteit bood voor een all-electric-systeem. Ildert Burghout, product manager Heating and Cooling-systems Panasonic Benelux, legt uit dat dit probleem niet bij een gaswarmtepomp (GWP) speelt: “Anders dan een elektrisch systeem, wordt een gasmotorwarmtepomp grotendeels aangedreven door aard- of biogas en verbruikt hij relatief weinig stroom. Een belangrijk voordeel daarvan is dat er geen krachtstroomaansluiting nodig is. Aangezien de realisatie van zo'n aansluiting een forse meerinvestering met zich meebrengt, levert het een interessante besparing op als die ingreep achterwege blijft.”

Behalve de stroomvoorziening was ook de stedelijke locatie van het hoofdkantoor een punt van aandacht. De dichte bebouwing in de directe omgeving maakt het van belang dat het geluidsniveau van  de condensors minimaal is. Smurfit Kappa kon ervan worden overtuigd dat Panasonics gaswarmtepomp een even stille werking heeft als vergelijkbare elektrisch gevoede systemen. Dit was een van de doorslaggevende aspecten bij de systeemkeuze, samen met de TCO-berekeningen van Panasonic. Bij een vergelijking tussen verschillende systeemtypen kwam de gaswarmtepomp ook op dit aspect als beste uit de bus. 

CO2-reductie
De uitgebreide GWP-lijn van Panasonic is marktleidend, zowel in veelzijdigheid van toepassingsmogelijkheden als in energetische efficiëntie. De Panasonic-gaswarmtepompen hebben een uiterst energiezuinige werking en dragen daardoor bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Net als andere vooruitstrevende bedrijven heeft Smurfit Kappa de doelstelling om bij te dragen aan het terugdringen van broeikasgasemissies. Door voor een gaswarmtepomp van Panasonic te kiezen, wordt de CO2-uitstoot van het klimaatsysteem in Smurfit Kappa's hoofdkantoor naar verwachting met 30 procent verlaagd.

Een ander belangrijk aspect voor Smurfit Kappa is de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe installatie. Dankzij het centrale besturingsplatform van Panasonic kan de technisch gebouwbeheerder van Smurfit Kappa het klimaatsysteem in het hele gebouw monitoren en waar nodig bijstellen. Bovendien wordt voortdurend pro-actief gecontroleerd of er storingen dreigen, zodat voortijdig kan worden ingegrepen en een optimaal functionerend klimaatsysteem is gegarandeerd. 

Tevreden
Volgens Ildert Burghout van Panasonic Benelux blikken all bij het project betrokken partijen met grote tevredenheid terug op het prestigieuze project in Dublin: “Smurfit Kappa is een internationaal bekend merk. Dat maakt het voor Panasonic des te belangrijker om ervoor te zorgen dat het pand van een innovatief, milieuvriendelijk en optimaal functionerend systeem is voorzien. Die doelstelling is zonder meer bereikt. Alle partijen die aan het project werkten hebben het onderste uit de kan gehaald, en dat was feitelijk alleen mogelijk doordat de innovatieve gaswarmtepomp van Panasonic daar ook de mogelijkheid toe biedt.” 

De inpassing van de gaswarmtepomp bij Smurfit Kappa is inmiddels zo succesvol gebleken, dat onlangs een Panasonic PRO-award aan het project werd toegekend, in de categorie 'Beste bijdrage aan klimaatefficiëntie in Europa'.