Nieuw hybride systeem met gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp

Eerste intelligente technologie
Profiteert van de voordelen van gas en elektriciteit om beter energiebesparingen te realiseren.

GASWARMTEPOMP

De gaswarmtepomp vormt de hoofdunit

ELEKTRISCHE WARMTEPOMP

De elektrische warmtepomp is de slave unit

INTELLIGENTE 
CONTROLLER

U-20GE3SE5 (20PK).
· Berekent de belasting op de gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp
· Werking op basis van ingestelde maximale waarden
· Individueel capaciteitsbeheer
· Beheer van device
· Speciale beheerfunctionaliteiten (ontdooiing, olieterugwinnen, 4-wegklep matching / verwerking van anomaliteiten)
U-10MS2E8 (10PK).

CZ-256ESMC3.
· Monitoring van behoeften
· Berekening van de belasting op de binnenunits en totale belasting
· Indicatie van operationeel ratio op basis van grenswaarden voor:
- energieprijs
- vraag naar elektriciteit
- belasting op de airconditioning
Schematische weergave van hybride systeem met gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp
De eerste ter wereld!* Uniforme koudemiddelcyclus in gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp

A. Leidingwerk voor het koudemiddel
B. Bedrading voor bedieningspaneel
C. Gaspuls
D. Elektrische puls
E. Multi-systeem met gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp

* Bij de introductie in april 2016 was Panasonic de eerste partij die deze technologie introduceerde.

Lagere piekbelasting
Pieken in de vraag naar elektriciteit worden significant gereduceerd, aangezien het gaswarmtepompsysteem slechts 10% van de elektriciteit verbruik als een elektrisch gaswarmtepompsysteem. 

Elektriciteitsverbruik
A. Vraag naar elektriciteit
B. Elektriciteitsverbruik van koeling en verwarming
C. Verlichting, lift, etc. 
D. Tijd
E. Significante reductie dankzij hybride systeem
F. Elektrische gaswarmtepomp
G. Hybride

* Afbeelding van toepassing in hotel
Optimaal beheer om energiebesparingen te maximaliseren
Schakelen tussen de gaswarmtepomp en elektrische warmtepomp op basis van gebruik, vraag naar energie en belasting.

Optionele beheermethode
A. Alleen elektromotor
B. Alleen gasmotor
C. Hybride werking
1. Efficiëntie van apparatuur
2. Regio's met lage efficiëntie
3. Lastverhouding op airconditioning

* Specificatie is onder voorbehoud.
Gratis productie van warm water door gaswarmtepompsysteem
Warm water wordt op effectieve wijze geproduceerd uit restwarmte van de motor

Energieverbruik 
A. Lucht-lucht binnenunits
B. Waterleiding
C. Gratis warm water dankzij restwarmte van de motor

* Specificatie is onder voorbehoud