Aquarea energielabel ErP

Vriezer, vaatwassers, wasmachines, ovens - het is allemaal begonnen met witgoed in de jaren ’90. Vandaag de dag dragen ook andere elektrische apparaten het Europese ErP energie-efficiëntie label, waaronder televisies, verlichting en - sinds september 2014 - zelfs stofzuigers. De regelgeving is sinds 2013 van toepassing op airconditioners en warmtepompen. Het label is daarnaast vanaf september 2015 ook geschikt voor kamerverwarming, geisers en boilers. “ErP” staat voor Energy related Products. 
Nu zijn ook de energie-efficiëntie vereisten voor energie-efficiënte oplossingen (de richtlijn Ecodesign) gespecificeerd voor fabrikanten van boilers en warmwateropslagtanks.
Deze richtlijn, die in de volledige Europese Unie geldig is, en het bijbehorende label zijn bedoeld om consumenten te ondersteunen bij het selecteren van hun aankoop, hun energieverbruik terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. 
Installateurs weten sinds 26 september 2015 zeker dat alle producten die na deze datum zijn geproduceerd verkocht worden met de vereiste ErP labels, wat hen helpt bij hun administratie. Het is de fabrikant’s verantwoordelijkheid producten van de juiste labels te voorzien, terwijl installateurs de efficiëntie moeten berekenen van en een efficiëntielabel moeten afgeven voor het volledige verwarmingssysteem. Dit ongeacht of zij een nieuw verwarmingssysteem installeren of nieuwe boilers, beheerunits of duurzame energiebronnen installeren voor bestaande systemen. Rekentools die installateurs bij dit proces ondersteunen zijn beschikbaar op de Panasonic Heating & Cooling Solutions website.
Informatie over het energielabel
Het beoordelingssysteem voor warmtepompen classificeert de producten in negen efficiëntiecategorieën. A++ is de beste klasse, terwijl de minst energie-efficiëntie apparaten worden ingedeeld in categorie G. Het ErP label voor boilers toont de efficiëntiecategorie van het product op een schaal van A++ tot G (tot D voor warmtepompen, A tot G voor warmwateropslagtanks). Een meer rigoureuze schaal van A+++ tot D, en van A+ tot G voor warmwateropslagtanks, wordt geïntroduceerd in augustus 2019. 

Panasonic levert de energielabels en product fiches voor al haal producten waarop deze regelgeving betrekking heeft. Sales partners, handelaren en aannemers moeten deze gebruiken bij het labellen van onze producten.