Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages

Veilig gebruik van R32 in Mini ECOi R32-systemen van Panasonic.


Omdat R32 een licht ontvlambaar koudemiddel (categorie A2L) is, moeten het ontwerp en de installatie van systemen met R32 voldoen aan de van toepassing zijnde veiligheidsnormen voor systemen met koudemiddelen.

De volgende normen zijn van toepassing op onze Mini ECOi R32-systemen en de unieke “incorporated circulation air flow” methode:

1. EN 378 (ISO 5149) met betrekking tot veiligheid en toxiciteit;

2. IEC 60335-2-40 (ed. 6.0) met betrekking tot veiligheid en ontvlambaarheid.

De richtlijnen die gelden voor de hoeveelheid koudemiddel in een systeem zijn vanwege de ontvlambaarheid van R32 strenger dan die gelden vanwege de toxiciteit van het koudemiddel. Dientengevolge kunnen in standaardtoepassing waarin onze Mini ECOi R32-systemen worden gebruikt, geen toxische concentraties optreden.

Geïntegreerde circulatieluchtstroom – Veiligheidsmethode die door Panasonic wordt toegepast.
Voor toepassingen waarbij de hoeveelheid koudemiddel in het systeem de limieten voor de specifieke oppervlakte van een ruimte overschrijdt, bieden de Mini ECOi R32-systemen van Panasonic het zogenaamde “incorporated circulation air flow method” in combinatie met een Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages, waardoor deze limieten geen probleem meer vormen. Zodra een lekkage optreedt en door de sensor wordt gedetecteerd, activeert de detector een alarm. De compressor stopt en de ventilator van de binnenunit gaat op hoge snelheid draaien om de lucht in de ruimte te circuleren en zo de concentratie R32 in de ruimte te verlagen.
Binnenunit in bedrijf of in stand-bymodus.
Lekkage gedetecteerd en alarm geactiveerd.
Compressor uit (indien deze was ingeschakeld).
Ventilator van binnenunit draait op hoge snelheid.

Voorbeeld van een cassettemodel van 10,6 kW dat op 2,2 m hoogte is geïnstalleerd.


Toepassing zonder Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages noch circulatieluchtvolume:
De hoeveelheid koudemiddel in het systeem moet, rekening houdend met de vloeroppervlakte, binnen het blauwe gedeelte vallen. Installatie buiten dit gedeelte is niet toegestaan.


1. Toxische zone.
2. Veilige zone zonder geïntegreerd circulatieluchtvolume.
a. Vulhoeveelheid koudemiddel (kg).
b. Vloeroppervlakte van de ruimte (m²).

Toepassing met Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages en circulatieluchtvolume:
De hoeveelheid koudemiddel in het systeem kan, rekening houdend met de vloeroppervlakte, vanwege het circulatieluchtvolume aanzienlijk worden verminderd.


1. Toxische zone.
2. Grotere veilige zone dankzij geïntegreerd circulatieluchtvolume.
a. Vulhoeveelheid koudemiddel (kg).
b. Vloeroppervlakte van de ruimte (m²).


Voorbeeld van een adaptief kanaalmodel van 10,6 kW dat verticaal als vloermodel is geïnstalleerd.


1. Toxische zone.
2. Aanzienlijk grotere veilige toepassingszone met geïntegreerd circulatieluchtvolume.3.
Veilige toepassingszone zonder geïntegreerd circulatieluchtvolume.
Minimale hoeveelheid koudemiddel (4 - 6 HP)
a. Vulhoeveelheid koudemiddel (kg).
b. Vloeroppervlakte van de ruimte (m²).


Optionele Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages CZ-CGLSC1

Het geïntegreerde circulatieluchtvolume-systeem van Panasonic is een unieke manier om te voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen die zijn gespecificeerd in de normen en regelgeving. Dankzij dit systeem mogen units per vloeroppervlakte met meer koudemiddel worden gevuld.’Om de circulatieluchtvolume te activeren, zijn Panasonic R32-detectors voor koudemiddellekkages vereist. Deze optionele lekkagedetector is voorzien van een alarmsysteem dat een signaal verzendt naar het centrale alarmsysteem in het gebouw. De detector wordt aangesloten op de afstandsbedieningen van de binnenunit en is compatibel met alle bedrade en draadloze afstandsbedieningen voor VRF-systemen van Panasonic.

* Er kan slechts één afstandsbediening worden aangesloten op de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages.
Externe 5V-uitgang (centrale monitoring, enz.)


Het alarm dat door de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages wordt geactiveerd, wordt ook verzonden en weergegeven op elke aangesloten centrale controller.


a. P-Link·centraal regelnetwerk


Compatibel met een groot aantal binnenunits

Een groot aantal binnenunits die ofwel de optionele Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages ondersteunen, of standaard zijn voorzien van detectors, maken flexibele installatieopties mogelijk.

4 weg 90x90 cassette.
Wordt verbonden met de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages.
nanoe™ X is standaard.

Zie product
4 weg 60x60 cassette.
Wordt verbonden met de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages.
Wandmontage.
Wordt verbonden met de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages.


Zie product
Slanke kanaalunit met variabele statische druk.
Wordt verbonden met de Panasonic R32-detector voor koudemiddellekkages.
Adaptief kanaal met variabele statische druk.
Standaard 2x met Panasonic R32-detectors voor koudemiddellekkages.
nanoe™ X is standaard.

Zie product