CONEX. Nové zariadenia a aplikácie

CONEX poskytuje komfort a ovládanie pre rôzne potreby používateľov

1

Intuitívne ovládanie so štýlovým dizajnom.

- Jednoduché ovládanie na prvý pohľad
- Čistá tvár s úplne plochým a čiernym displejom LCD
- Kompaktné telo, len 86x86 mm

2

Ovládajte komfort pomocou smartfónu.

- Flexibilné možnosti ovládania s integráciou internetu vecí
- Nová aplikácia Panasonic H&C Control na každodenné diaľkové ovládanie
- Aplikácia Panasonic Comfort Cloud na diaľkové ovládanie 24/7/365

3

Jednoduchá údržba pomocou aplikácie servisnej podpory.

- Rýchle a jednoduché nastavenie aplikácie pre nastavenie systému
- Aplikácia Panasonic H&C Diagnosis umožňuje používateľovi získať podrobné údaje o prevádzke systému
* Použitie aplikácií závisí od modelu diaľkového ovládača.

Prístupné, flexibilné a škálovateľné s rôznymi ovládačmi a aplikáciami.

Dokonale spĺňa požiadavky na moderné ovládanie pre koncového používateľa, inštalatéra a servis.

S funkciou nanoe™ X, technológiou s výhodami hydroxylových radikálov.

CONEX s integráciou IoT

Nová séria káblových diaľkových ovládačov je plne integrovaná s riešeniami IoT vyvinutými spoločnosťou Panasonic.
Podrobné ovládanie, nastavenie údržby a servisné operácie sú možné pomocou smartfónu alebo tabletu.
Nová aplikácia Panasonic H&C Diagnosis 1).
Funkcia servisnej kontroly (podrobné prevádzkové údaje atď...).
Nová aplikácia Panasonic H&C Control 2).
Podrobné nastavenie prevádzky.
Podrobné nastavenie údržby.
Aplikácia Panasonic Comfort Cloud 3).
Podrobné nastavenie prevádzky.
Vzdialené ovládanie cez Wi-Fi.
a. Servis a inštalácia Panasonic.
b. Koncový používateľ.
1) Rozhranie servisného kontrolóra je potrebné, ak sa táto aplikácia používa z vonkajšieho umiestnenia. Káblový diaľkový ovládač (CZ-RTC6BL alebo CZ-RTC6BLW) sa vyžaduje, keď sa táto aplikácia používa z vnútorného umiestnenia. K dispozícii od zimy 2020, kompatibilné s vonkajšími jednotkami PZ3 a PZH3.
2) Vyžaduje sa diaľkové ovládanie CZ-RTC6BL alebo CZ-RTC6BLW.
3) Vyžaduje sa CZ-RTC6BLW.


Flexibilné možnosti ovládania s integráciou IoT. 3 rôzne aplikácie pre individuálne použitie.


Servis a inštalácia

Aplikácia Panasonic H&C Diagnosis.
- Nástroj na diagnostiku a riešenie problémov

Dostupné funkcie:
- Ovládanie klimatizácie (zobrazenie systému a chladiaceho okruhu)
- Údaje v reálnom čase (vnútorná jednotka a vonkajšia jednotka)
- Schéma a graf chladiaceho cyklu
- Zaznamenávanie údajov
- História údajov
- Tabuľky chybových kódov

Možnosť 1: vnútorná strana. Servis a inštalatér.
Možnosť 2: vonkajšia strana. Servis a inštalatér spoločnosti Panasonic.
* Len pre kombinácie vnútornej a vonkajšej jednotky PACi NX.
** Nové rozhranie servisného kontrolóra (voliteľné).

Koncový používateľ, servis a inštalatér

Aplikácia Panasonic H&C Control.
- Podrobné nastavenie prevádzky
- Podrobné nastavenie údržby
Dostupné funkcie:
- Zapnutie/vypnutie, režim, teplota, objem prúdenia vzduchu, smer prúdenia vzduchu
- Týždenný časovač
- Všetky funkcie úspory energie
- Zobrazenie a história alarmov
- Označenie filtra
- Automatická adresa
- Spustenie testu
- Monitorovanie hodnoty snímača
- Režim jednoduchého nastavenia
- Režim podrobného nastavenia
- Blokovanie klávesov
- Ovládanie ventilátora
- Nastavenie kontrastu displeja
- Otáčanie, redundancia
- Tichý režim
- nanoe™ X
- Spotreba energie
- Pomenovanie jednotky
* PACi, PACi NX, ECOi, GHP vonkajšie jednotky (iba PACi NX v kombinácii s CZ-RTC6BLW. )

Koncový používateľ

Aplikácia Panasonic Comfort Cloud.
- Vzdialené ovládanie cez Wi-Fi
Dostupné funkcie:
- ON/OFF
- Režim
- Teplota
- Objem prúdenia vzduchu
- Smer prúdenia vzduchu
- Týždenný časovač
- Obmedzenie rozsahu nastavenia teploty
- Monitorovanie energie
- Zobrazenie alarmu
- nanoe™ X

Matica pripojiteľnosti

Model
Káblové pripojenie kompatibilné s
Bezdrôtové funkcie
Kompatibilita s aplikáciami
Aplikácia Panasonic Comfort Cloud
Aplikácia Panasonic H&C Control
Panasonic H&C Diagnosis App
Nastavenia vonkajšej jednotky (diaľkový ovládač pripojený k vnútornej jednotke)

* Pri pripojení ku kombinácii vnútornej a vonkajšej jednotky PACi NX.
CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bez možnosti bezdrôtového pripojenia

-
-
-
√ Len PACi NX*
CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®

-
√ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
√ Len PACi NX*
√ Len PACi NX*
CZ-RTC6BLW
Len PACi NX
Bluetooth® + Wi-Fi


√ Len PACi NX
√ Len PACi NX*
√ Len PACi NX*