Obytná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla


Vetracie systémy s rekuperáciou tepla ponúkajú používateľom vysoký komfort bývania vďaka regulovanej teplote a čistému vzduchu. Jednotky s rekuperáciou tepla sú ideálne pre domácnosti, pre tých majiteľov, ktorí hľadajú vysoký výkon a maximálny komfort.


Bytová vetracia jednotka s rekuperáciou tepla.
Čerstvý filtrovaný vzduch a vysoká úspora energie

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla je navrhnutá nielen na zabezpečenie dobrej kvality vzduchu v interiéri, ale je navrhnutá aj na rekuperáciu tepla, ktoré by sa inak stratilo počas vetrania. Tieto vetracie systémy s rekuperáciou tepla sa používajú v nízkoenergetických domoch, aby pomáhali pri udržiavaní tepla.

1

Vysoká kvalita vnútorného vzduchu
Jednotka je navrhnutá tak, aby do domácnosti dodávala čerstvý filtrovaný vzduch a zároveň udržiavala vysoký tepelný komfort.

2

Úspora energie
Väčšina energie z odvádzaného vzduchu sa využíva na predprípravu privádzaného vzduchu, čo vedie k nižším nárokom na vykurovanie budovy.


3

Úspora miesta
Kompaktnú vetraciu jednotku možno nainštalovať nad štvorcový zásobník TÚV alebo vnútornú jednotku Aquarea All-in-one Compact, čím sa dosiahne úspora miesta.


4

Lepšie používateľské rozhranie
Rezidenčnú vetraciu jednotku a tepelné čerpadlo Aquarea možno ovládať pomocou jedného používateľsky prívetivého ovládača.


Rezidenčná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla dodáva do domu čerstvý filtrovaný vzduch a zároveň zachováva väčšinu energie, ktorá sa spotrebovala na vykurovanie domu.


Hlavné vlastnosti vetracej jednotky pre obytné priestory
 • Určená pre priestory s dĺžkou približne do 140 m.
 • Vysoko energeticky účinný rotačný výmenník tepla s ventilátormi s technológiou EC
 • Funkcia prenosu vlhkosti na minimalizáciu kondenzácie v privádzanom vzduchu v zimnom období
 • Zabudovaný snímač vlhkosti v odvádzanom vzduchu možno použiť na reguláciu podľa potreby.
 • Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja a sprievodcu uvedením do prevádzky pre jednoduché uvedenie do prevádzky
 • Komunikácia Modbus cez RS-485
 • Možnosť ovládania tepelného čerpadla Aquarea generácie H alebo J z ovládacieho panela PAW-A2W-VENTA (vyžaduje sa PAW-AW-MBS-H a PAW-VEN-ACCPCB)


Používateľsky prívetivé rozhranie ovládania


Všetky nastavenia a funkcie sú dostupné prostredníctvom ovládacieho panela integrovaného do predného krytu. K dispozícii je možnosť pripojenia jedného alebo viacerých externých ovládacích panelov.
 • Farebný dotykový displej s používateľsky prívetivým rozhraním
 • MANUÁLNY a AUTOMATICKÝ režim alebo výber preferovaných nastavení z vopred nakonfigurovaných užívateľských režimov
 • Ak sú tepelné čerpadlá radu Aquarea H a J pripojené k zariadeniu PAW-A2W-VENTA, možnosti ovládania tepelného čerpadla sa zobrazia na domovskej obrazovke v samostatnej karte
Prázdne stránky
Prázdne stránky
Prázdne stránky
Prázdne stránkyKombináciou vetracej jednotky pre obytné priestory a systému Panasonic Aquarea získate priestorovo úsporné a vysoko efektívne riešenie pre vykurovanie, chladenie, vetranie a ohrev TÚV.

Vetranie s rekuperáciou tepla + Aquarea All in One Compact
Rekuperačné vetranie + štvorcový zásobník TÚV + Aquarea Mono-bloc
Rekuperačné vetranie + štvorcový zásobník TÚV + Aquarea Bi-bloc
Jednotku je možné namontovať naPAW-TA20C1E5C, na WH-ADC0309J3E5C alebo nainštalovať na stenu (je potrebný PAW-VEN-WBRK).


Ako integrovať tepelné čerpadlo Aquarea s vetracou jednotkou pre obytné priestory.

 1. PAW-AW-MBS-H
 2. PAW-VEN-ACCPCB

Ako spoločnosť Panasonic prispieva k budovám s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB)
Spoločnosť Panasonic sa zaviazala vyvíjať výrobky s vyššou energetickou účinnosťou.

Naše dlhoročné odborné znalosti pomohli uviesť na trh celý rad výrobkov, ktoré prispievajú k bezuhlíkovej spoločnosti.
Vysokoúčinné riešenia Panasonic môžu pomôcť výrazne znížiť spotrebu energie v dome:
 • Aquarea Vysokoúčinné tepelné čerpadlo na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody pre domácnosť
 • Aquarea Smart Cloud na monitorovanie energie
 • Vetrací systém s rekuperáciou tepla
 • Fotovoltaické panely na výrobu obnoviteľnej energie na mieste