Pokročilé ovládanie klimatizácie pomocou smartfónu


Jednoduché ovládanie a prístup ku všetkým funkciám diaľkového ovládania kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Aplikácia Panasonic Comfort Cloud vám umožňuje pohodlne spravovať a monitorovať viacero klimatizačných jednotiek pre domácnosti len z jedného mobilného zariadenia. Taktiež je možné monitorovanie spotreby energie, ktoré umožňuje príležitosť dozvedieť sa, ako ešte viac znížiť prevádzkové náklady.Predhrievanie alebo chladenie priestorov

Týždenný časovač

Oznámenia o chybách

Ovládanie viacerých jednotiek


Monitorovanie spotreby energie.

Kontrolujte spotrebu energie jednotlivých jednotiek v rôznych časových intervaloch porovnávaním vzorcov spotreby energie, aby ste maximalizovali úspory energie a ešte viac znížili prevádzkové náklady.


nanoe™ X: zlepšuje ochranu 24 hodín denne, 7 dní v týždni*

Jednoduché zapnutie režimu nanoe™ X s vypnutím/zapnutím chladenia alebo vykurovania.

* Len pre jednotky kompatibilné s funkciou nanoe™ X.
Vyberte tvar a veľkosť miestnosti a polohu inštalácie jednotky a sledujte simuláciu koncentrácie nanoe™ X vo vašom priestore v priebehu času!


Inteligentné ovládanie

Ovládajte chladiaci komfort kedykoľvek a kdekoľvek.


  • Ovládajte viacero klimatizačných jednotiek na 1 mieste (až 20 jednotiek na jedno miesto a až 10 rôznych miest)
  • Ovládanie viacerých jednotiek na viacerých miestach


Inteligentný komfort

Jednoducho spravujte svoje pohodlie a kvalitu vzduchu.


  • Vzdialený prístup ku všetkým funkciám klimatizácie
  • Aktivujte 24-hodinový režim nanoe™ X*
  • Predhrievanie alebo chladenie priestorov

Viac informácií o nanoe™ X


* nanoe™ X je k dispozícii v určitých sériách.


Inteligentná účinnosť

Viac pohodlia pri menšom plytvaní energiou.


  • Analyzujte vzorce spotreby energie
  • Porovnávajte históriu spotreby na lepšie plánovanie rozpočtu

* Presnosť údajov o odhadovanej spotrebe energie závisí od množstva energie.


Inteligentný asistent

Buďte informovaní o poruchách.


  • Prideľte iných používateľov, keď ste preč
  • Bezproblémové riešenie problémov*


* Kontaktujte vyškolených technikov na vykonanie akejkoľvek opravy/servisu.

Čo potrebujete na pripojenie k službe Panasonic Comfort Cloud?


Vnútorná jednotka - sieť

Zabudované Wi-Fi v niektorých modeloch alebo s voliteľným adaptérom CZ-TACG1 pripojeným k portu CN-CNT.


* Kompatibilita: skontrolujte, či má vaša klimatizačná jednotka zabudovaný adaptér Wi-Fi. V prípade, že vaša jednotka nemá zabudovaný adaptér Wi-Fi, potrebujete príslušenstvo CZ-TACG1. Kompatibilitu skontrolujte v návode na obsluhu vašej AC jednotky.


Ďalšie požiadavky na hardvér

Smerovač - Internet - Smartphone


* Zakúpenie a predplatné samostatne.


Stiahnite si bezplatnú aplikáciu

Panasonic Comfort Cloud


Prevziať v obchode s aplikáciami

Získajte ju na Google Play
Ako sa pripojiť k aplikácii Panasonic Comfort Cloud

Existujú 4 rôzne spôsoby pripojenia v závislosti od verzie zariadenia Wireless LAN na vašej vnútornej jednotke. Postupujte podľa videa, ktoré zodpovedá typu vášho zariadenia, inak nebudete môcť vykonať nastavenie správne.1.Modely s pokročilou vstavanou Wi-Fi: vnútorná jednotka je nástenného typu a má na prednom paneli nálepku s 2 QR kódmi ALEBO je QR kód vo vnútri predného panela.2.Modely so štandardnou vstavanou Wi-Fi: vnútorná jednotka je nástenného typu má na prednom paneli nálepku s 1 QR kódom ALEBO sa na prednom paneli nenachádza žiadny QR kód

3.Modely s voliteľným Wi-Fi adaptérom CZ-TACG1: vnútorná jednotka je nástenná a je k nej pripojený voliteľný Wi-Fi adaptér

4. Modely s káblovým diaľkovým ovládačom CZ-RTC6BLW s Wi-Fi


1. Modely s pokročilým zabudovaným rozhraním Wi-Fi

2. Modely so štandardne zabudovaným rozhraním Wi-Fi

3. Modely s voliteľným Wi-Fi adaptérom CZ-TACG1

4. Modely s káblovým diaľkovým ovládačom CZ-RTC6BLW s Wi-FiHlasové ovládanie. Slová dokážu viac ako akcie
Prostredníctvom aplikácie Comfort Cloud je možné klimatizáciu prepojiť aj s niektorými poprednými hlasovými asistentmi na trhu a ďalej optimalizovať štandard klimatizácie bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.


Viac informácií o hlasovom ovládaní


* Google, Android, Google Play a Google Home sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Dostupnosť služieb hlasového asistenta sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.