CZ-64ESMC3

Systemstyreenhed med programtimer.
Betjening med diverse funktioner fra centralstation

Panasonic præsenterer avanceret digital styreenhed

Panasonic har lanceret sin nyeste styreenhed, en innovativ og brugervenlig grænseflade, der tilbyder fuld funktionalitet med en integreret programtimer og systemstyreenhed, hvilket gør styring af varme- og kølesystemer nemmere end nogensinde før. CZ-64ESMC3 inkluderer Panasonics populære programtimer, som giver brugerne fuld fleksibilitet, i forhold til hvornår de vil have deres ejendom opvarmet eller afkølet. Brugere kan tilpasse systemet til ferier ved at suspendere driften i lange perioder, så der ikke går energi til spilde til at opvarme eller køle et tomt hjem eller kontor. Styreenheden tillader programmering af seks handlinger pr. dag.

Kombination af 2 aktuelle styreenheder: Systemstyreenhed + programtimer.

 • Ny systemstyreenhed designes ved at prioritere disse 2 funktioner med følgende tekniske hovedpunkter:
 • Samme betjeningsfølelse som med ny kabelbaseret fjernbetjening med touchtastpanel
 • Høj synlighed og brugervenlighed med Full-dot LCD
 • Baseret på avanceret kabelbaseret fjernbetjening
 • Maks. 64 grupper af indendørsenheder, individuel styring af 64 enheder
 • 4-zonestyring, 1 zone = maks. 16 grupper
 • Flere energibesparende funktioner (baseret på CZ-RTC5A)
 • 6 timerprogrammer pr. dag til 1-ugesdrift (7 dage) (i alt 6 x 7 = 42 programmer)
 • Grundlæggende indstillinger (temperatur, tilstand, blæserhastighed, flapposition) kan indstilles på samme måde som CZ-RTC5A

Funktionsliste.

Fra CZ-64ESMC2-systemstyreenhed:
Central styring/individuel indstilling
 • Start-stop-forbud for fjernbetjening
 • Fjernbetjening har forbud mod start-stop/tilstandsændring/temperaturindstilling
 • Fjernbetjening har forbud mod tilstandsændring/temperaturindstilling
 • Fjernbetjening har forbud mod tilstandsændring
 • Vælg indstillinger, der skal forbydes
Filterinformation
 • Filtersignal
 • Nulstilling af filtersignal
Ventilationsindstilling
Fra CZ-ESWC2-programtimer:
Ugetimer
 • Aktivér/deaktivér timerindstilling
 • Kopi af timerindstilling
Vedligeholdelse
 • Eksternt signal (start/stop) (behovsstyring)
 • Indstilling for centraliseret master-slave-styring
 • Alarmhistorik
Indledende opsætning
 • Ur
Fra CZ-RTC5A
Energibesparelsesstyring
 • Econavi Til/Fra
Filterinformation
 • Filtersignal og timetællerdisplay
Vedligeholdelse
 • Servicekontakt
Indledende opsætning
 • Indstilling af urdisplay
 • Indstilling af navn
 • Indstilling af driftslås
 • Indstilling af driftslyd
 • Indstilling af LCD-kontrast
 • Indstilling af LCD-baggrundslys
 • Vælg visningssprog (EN / FR / IT / ES / DE)
 • Administratoradgangskode
Liste med indstillingsoplysninger
Billede med eksempel på display/driftsstatusdisplay
Driftsstatussen ALLE
Driftsstatussen ZONE
Driftsstatussen GRUPPE