Gældende dansk og europæisk lov om beskyttelse af personlige data pålægger os at informere dig om vores praksis for databeskyttelse og om, hvordan vi anvender cookies på dette websted ("Webstedet"). Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler, bearbejder, anvender og beskytter oplysninger om personlige og materielle forhold vedrørende dig som identificeret eller identificerbart individ, der indsamles via dette Websted ("Personoplysninger"). Alle de personoplysninger, du udleverer til os, eller som indsamles via din brug af Webstedet, er underlagt denne politik, og ved at stille sådanne personoplysninger til rådighed giver du dit samtykke til vilkårene i politikken.

Webstedet drives af Panasonic Nordic, en filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany, Ellipsvägen 12, Box 6060, SE-141 06 Kungens Kurva, Sverige ("Panasonic", "vi", "vores" eller "os"), der fungerer som registreringsansvarlig for personoplysninger.

Vi beskytter dine personoplysninger

Vi benytter de organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger, der kræves for at beskytte de personoplysninger, som er under vores kontrol, i forbindelse med f.eks. adgang, overførsler, indlæsning og tilgængelighed samt dataseparation. Desværre er det ikke muligt at garantere, at dataoverførsel via internettet eller et datalagringssystem er 100 % sikker. Hvis du har grund til at tro, at din kommunikation med os ikke længere er sikker (hvis du for eksempel oplever, at sikkerheden for de konti, du har hos os, er blevet kompromitteret), bedes du straks informere os om problemet ved at kontakte os (se afsnittet Kontakt os nedenfor).

Lagring af indsamlede oplysninger

Vi gemmer kun dine personoplysninger i det tidsrum, som er påkrævet for at opfylde de respektive formål, der er angivet i denne politik eller i vores øvrige kommunikation med dig, medmindre lovgivningen kræver en længere lagringsperiode, men under alle omstændigheder gemmer vi ikke oplysningerne i længere tid, end loven tillader. Derefter bliver dine personoplysninger fjernet og/eller tilbageleveret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Børns anvendelse af Webstedet

Webstedet henvender sig ikke til og bør ikke anvendes af personer under seksten (16) år, og vi frabeder os at modtage personoplysninger via Webstedet fra sådanne personer.

Mindreårige skal have udtrykkelig tilladelse fra en forælder eller værge, før de anvender Webstedet eller deler deres personoplysninger.


Indsamling af personoplysninger

For at kunne håndtere dine forespørgsler og opfylde dine ønsker indsamler Panasonic de personoplysninger, du indsender via kontakt- og registreringsformularer og lignende på dette Websted:

• Når du registrerer en personlig konto hos os (f.eks. navn, e-mailadresse, fødselsdato og adgangskode)
• Når du bestiller produkter eller udvidede garantier via vores Websted (f.eks. navn, postadresse, telefonnummer, fødselsdato, bankoplysninger)
• Når du registrerer dit produktkøb hos os, og/eller når du registrerer en garanti
• Når du sender en e-mail til Panasonics e-mailadresse, som er angivet på Webstedet (f.eks. navn, e-mailadresse og andre personoplysninger, som du vælger at inkludere i den pågældende e-mail)
• Når du registrerer dig eller deltager med indlæg på sociale medier såsom chat, fora eller opslagstavler (f.eks. navn, brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, fødselsdato og kontaktoplysninger samt de oplysninger, du vælger at dele via indlæg på sådanne sociale medier, inklusive videoer og billeder)
• Når du registrerer dig til eller deltager i konkurrencer, udlodninger, spil og lignende, som udbydes på Webstedet (f.eks. navn, brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, fødselsdato, kontaktoplysninger og andre personoplysninger, som du vælger at inkludere)
• Når du abonnerer på vores reklameforsendelser og nyhedsbrev (f.eks. navn, e-mail og postnummer).

Hvis du abonnerer på vores reklameforsendelser og nyhedsbrev, kan du når som helst fravælge fremtidige forsendelser.

De personoplysninger, du indsender i forbindelse med deltagelse i onlinespil, lotterier, konkurrencer eller lignende kampagner, deles muligvis med tredjepartssponsorer of lotterier, konkurrencer, gratis udlodninger og lignende kampagner, som identificeres ved hver udlodning, gratis udlodning eller lignende aktivitet.

Formålet med indsamling af personoplysninger

Når du indsender personoplysninger til os, er formålet med indsamling og bearbejdning af bestemte personoplysninger muligvis angivet.

Med din udtrykkelige tilladelse anvendes dine personoplysninger til følgende formål:

• Til at behandle dine forespørgsler og for at opfylde dine ønsker.
• For at kunne håndtere og udføre dine produktbestillinger hos os.
• For at kunne kommunikere med dig vedrørende din konto eller dine bestillinger.
• For at gøre det muligt for dig at deltage i vores opslag på sociale medier såsom chat, fora eller opslagstavler og for at kunne sende indhold til dig.
• For at gøre det muligt for dig at deltage i lotterier, konkurrencer, gratis udlodninger og lignende kampagner.
• For at kunne forsyne dig med de reklamer og nyhedsbreve, du har efterspurgt.
• Til at sende vigtige oplysninger om Webstedet til dig, f.eks. om ændringer i vores vilkår og politikker samt andre administrative oplysninger.
• Til at udsende vigtige oplysninger om Webstedet, f.eks. om ændringer i vores vilkår.
• Til at administrere aktiviteter, for hvilke der kan gælde regler, som indeholder flere oplysninger om, hvordan vi udleverer dine personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du læser reglerne nøje.
• Til forretningsmæssige formål, for eksempel dataanalyse, revision, udvikling af nye produkter og tjenester, forbedringer af vores Websted og vores tjenester, identificering af brugertrends og måling af virkningen af vores markedsføringskampagner.
• Til formål, vi anser for at være nødvendige eller formålstjenlige: (a) i henhold til gældende lovgivning, (b) for at opfylde retslige forpligtelser eller krav, (c) for at besvare anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, (d) for at håndhæve vores vilkår: www.aircon.panasonic.eu/DK_da/general/terms/, (e) for at beskytte vores eller vores datterselskabers virksomhed (dvs. virksomheder inden for Panasonic-koncernen ("Datterselskaber")), (f) for at beskytte vores og/eller vores datterselskabers rettigheder, integritet, sikkerhed eller ejendom, dig eller andre samt (g) for at vi kan gennemføre en retslig proces eller begrænse eventuelle skadevirkninger.

Hvis det formål, som du gav dit samtykke til, er opfyldt eller ikke længere er relevant, vil dine personoplysninger blive slettet.

Følsomme personoplysninger

Vi beder dig aldrig om at give os følsomme personoplysninger (f.eks. personnummer, oplysninger om modtagelse af offentlige ydelser, race eller etnisk oprindelse, seksuel overbevisning, politiske holdninger, religiøs eller anden overbevisning, helbred, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforening) på eller via Webstedet eller på anden vis. Panasonic indsamler eller behandler alene følsomme oplysninger vedrørende håndtering af din bankkonto, idet disse oplysninger kræves i forbindelse med fakturering, og det sker kun, hvis du frivilligt udleverer disse oplysninger.

Kategorier af modtagere

Med din udtrykkelige tilladelse udleverer vi muligvis dine personoplysninger til følgende begrænsede gruppe af modtagere og til de respektive formål, der er angivet nedenfor, og som du har givet dit samtykke til:

• Vores Datterselskaber, dvs. virksomheder inden for Panasonic-koncernen, til de formål, der er beskrevet i denne politik.
• Vores tredjepartsleverandører, som også kan være registreret uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som leverer tjenester såsom webhoteller, dataanalyse, levering af infrastruktur, it-tjenester, kundeservice, e-maillevering, revisionstjenester og andre lignende tjenester, således at de kan levere de nævnte tjenester. Hvis en sådan tredjepartsleverandør er registreret uden for EU eller EØS, hvor lovgivningen er mindre restriktiv, vil vi sikre et adækvat sikkerhedsniveau for det respektive kontraktforhold.
• Tredjepart i forbindelse med reorganisering, sammenlægning, salg,
joint ventures, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af dele af eller hele vores virksomhed, vores aktiver eller vores lager (blandt andet i forbindelse med konkurs eller lignende hændelser).
• Til en vilkårlig part til formål, vi anser for at være nødvendige eller formålstjenlige: (a) i henhold til gældende lovgivning, (b) for at opfylde retslige forpligtelser, (c) for at besvare anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, (d) for at håndhæve vores vilkår, (e) for at beskytte vores eller vores Datterselskabers virksomhed samt (f) for at beskytte vores rettigheder, integritet, sikkerhed eller ejendom og/eller vores Datterselskaber, dig eller andre.
• For at vi kan gennemføre en retslig proces eller begrænse eventuelle skadevirkninger.

Du kan også indsende personoplysninger via vores opslagstavler, chatfunktion, profilsider, blogs eller andre tjenester, som vi leverer, hvor du også har mulighed for at lægge oplysninger og materiale op. Bemærk, at alle oplysninger, som du lægger op eller deler via disse tjenester, bliver offentlige og kan blive tilgængelige for besøgende på Webstedet og for offentligheden. Vi opfordrer dig til at være meget forsigtig med at lægge dine personoplysninger eller andre oplysninger ud på Webstedet.

Dine rettigheder

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod eller afvise indsamling, bearbejdning og anvendelse af dine personoplysninger, herunder at anmode om at få personoplysninger slettet, ved at sende en besked til følgende adresse:

Panasonic Nordic, en filial af Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SVERIGE

Det er dog ikke muligt at gennemføre brugerundersøgelser uden at indsamle, bearbejde og anvende dine personoplysninger.

Du har også ret til at anmode om og få udleveret oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger. Send din anmodning til følgende adresse:

Panasonic Nordic, en filial af Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SVERIGE

Hvis du finder fejl i dine personoplysninger, eller hvis de er ufuldstændige eller vildledende, vil vi ændre oplysningerne på din anmodning.

Andre oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler også andre oplysninger fra dig, hvoraf en del muligvis ikke afslører netop din identitet, for eksempel:

• oplysninger om webbrowseren
• oplysninger, som indsamles via cookies, pixeltags og anden teknologi
• købsvaner
• demografiske oplysninger og andre oplysninger, som du indsender
• sammenstillede oplysninger

Vi indsamler muligvis andre oplysninger på en række forskellige måder, blandt andet:

• Via din webbrowser: De fleste webbrowsere indsamler visse oplysninger, for eksempel din MAC-adresse (MAC – Media Access Control), computertype (Windows eller Macintosh), skærmopløsning, operativsystemversion og webbrowsertype/-version. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at Webstedet fungerer korrekt.
• Via brug af cookies: Se vores Cookies-politik: http://www.aircon.panasonic.eu/DK_da/general/cookies/.
• Via brug af pixeltags og lignende teknologier: Pixeltags (kaldes også "webbeacons" eller "clear GIFs") anvendes muligvis på visse websider og i visse HTML-formaterede e-mailbeskeder til blandt andet at spore en Webstedsbrugers eller e-mailmodtagers aktiviteter, måle virkningen af vores markedsføringskampagner samt sammenstille statistik over Webstedets anvendelse og svarfrekvenser.
• Din IP-adresse: Din IP-adresse er et nummer, som automatisk tildeles den computer, du bruger, via din internetudbyder (ISP – Internet Service Provider). En IP-adresse identificeres og registreres automatisk i vores serverlogfiler, hver gang en bruger besøger Webstedet, sammen med tidspunktet for besøget og den/de sider, der blev besøgt. Vi bruger for eksempel IP-adresser til at beregne Webstedets brugerniveauer, til at hjælpe med at diagnosticere problemer og til at administrere Webstedet.
• Fra dig: Oplysninger, f.eks. om hvor du befinder dig, samt andre oplysninger, f.eks. hvilke kommunikationsveje du foretrækker, indsamles kun, hvis du frivilligt indsender dem.

Link til tredjepartswebsteder

Denne politik gælder ikke for og er ikke ansvarlig for tredjeparts integritet, oplysninger eller andre forehavender, herunder om tredjepart anvender et websted, som indeholder et link til vores Websted. Et link på vores Websted indebærer ikke en godkendelse af det linkede websted fra vores eller nogen af vores datterselskabers side.

Ændringer i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores politik efter behov. Vi råder dig derfor til regelmæssigt at kigge politikdokumentet igennem for at se, om der er ændringer. Før vi ændrer politikken, vil vi informere dig om dette og efter behov anmode om din udtrykkelige tilladelse til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger. De seneste ændringer i politikken blev foretaget den 18. marts 2014.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personoplysninger indsamles, bearbejdes eller anvendes, eller hvis du ønsker at justere, blokere, gøre indsigelse mod, få adgang til eller tilbagekalde dit samtykke til politikken, eller hvis du ønsker at slette nogle af dine personoplysninger, bedes du kontakte:

Panasonic Nordic, en filial af Panasonic
Marketing Europe GmbH Germany
Box 6060
SE-141 06 Kungens Kurva
SVERIGE

Eller via e-mail: support.se@eu.panasonic.com