Klimavenlige CO2-køleaggregater

Vælg Panasonics grønne løsning


Naturlig CO2/R744
R744-kølemidlet giver højere energibesparelser og lavere CO2-udledninger sammenlignet med R404A. Nul ODP og GWP=1 betyder naturligt stof.
Inverter+
Inverter Plus-systemklassificering fremhæver Panasonics systemer med den bedste ydeevne.
Højeffektiv kompressor
Kraftig roterende 2-trinskompressor med CO2 fra Panasonic. Den leverer høj ydeevne hele året.
Superstille
Systemerne er ekstremt støjsvage. Minimum 35,5 dB(A) @ 10 m med 200VF5-model.
Driftsområde på op til 43 °C
Systemer fungerer under temperaturer på op til 43 °C, hvilket muliggør installation i forskellige lokationer.
Model med antikorrosionsoverfladebehandling
Valgbar ribtype med eller uden antikorrosionsoverfladebehandling. Antikorrosionsoverfladebehandlingen forebygger saltskader og forlænger dermed levetiden.
Varmegenvindingsport
Varmegenvindingsport er tilgængelig som tilvalg for at reducere driftsomkostninger. Ved at bruge afgangsvarmen fra kølingen til energikilden til opvarmning.
Automatisk blæser
Mikroprocessorstyring justerer automatisk hastigheden for udendørsblæseren i CO2-systemer for effektiv drift.
5 års garanti på kompressorer
Vi garanterer udendørsenhedens kompressorer i hele produktlinjen i fem år.
BMS-tilslutning
Systemet kan overvåges med et stort overvågningssystem.


Hvorfor CO2?
CO2: naturligt kølemiddel
EU F-gas-forordningen er en nøgleprioritet for europæiske lande. Det sikrer overholdelse af Kigali-ændringen i Montreal-protokollen, der understøtter klimaforpligtelser vedrørende drivhusgasser og klimavenlige HFC-frie teknologier.
Kuldioxid (R744) genvinder sin plads i køleverdenen. Drevet af klimabekymringer kræver lovgivninger nu en øget indførelse af "alternative" kølemidler såsom CO2.
CO2 er en klimavenlig løsning med nul 0DP, og "GWP" (globalt opvarmningspotentiale) = 1 betyder naturlig substans i atmosfæren.
I Europa har man haft en trin-for-trin HFC-reducering siden F-Gas-forordningen blev introduceret i 2015.
Lande over hele verden har aktivt forberedt sig på at igangsætte de nødvenlige logistiske foranstaltninger i hjemlandet for at kunne implementere aftalen om at reducere brugen af HFC.

Panasonic kan nu tilbyde en løsning i Europa med CO2-kølesystemer for at forhindre global opvarmning og støtte klimavenlige detailvirksomheder. Følgende tabel viser, hvor god en ydeevne R744 (CO2) har, hvad angår indvirkning på miljøet og sikkerhed.

ODP (ozonnedbrydende potentiale) = 0

GWP (global opvarmningspotentiale) = 1

CO2. Næste generations kølemiddel: ODP: 0 - GWP: 1 - Ikke brandfarlig - Toksicitet: Nej

Ammoniak. Næste generations kølemiddel: ODP: 0 - GWP: 0 - Let brandfarlig - Toksicitet: Ja

Isobutan. Næste generations kølemiddel: ODP: 0 - GWP: 4 - Brandfarlig - Toksicitet: Nej

Aktuelt R410A-kølemiddel: ODP: 0 - GWP: 2090-3920 - Ikke brandfarlig - Toksicitet: Nej

Sammeligning af CO2-udledninger
1 - Enhed: t/år 
2 - Frysertemperatur
3 - Køleskabstemperatur
4 - Total (vores egen forskning i Japan)
5 - Direkte indflydelse viser effekten af kølemiddelslækage ved sammenligning af R744 (CO2) med R404A.
6 - Indirekte indflydelse viser CO2-udledninger forbundet med strømforbruget for CO2-enheder og de konventionelle enheder.


ENERGIBESPARENDE:

25,4 % fryser

16,2 % køling


CO2 EMISSION:

67 % reduktion