Panasonic PACi Elite kan nedkøle rum til 8 °C

Specialanvendelser, f.eks. vinkældre.


Løsninger til kølerum. Indstil rumtemperaturen til 8 °C

Der er et komplet sortiment, fra 3,60 til 22,00 kW. Denne unikke løsning er perfekt til:
Vinkældre, isfabrikker, blomsterbutikker, supermarkeder, kornlagre, fødevarelagre, forarbejdning af fødevarer, fødevaredistribution, frokostlokaler, forarbejdning af grøntsager … Ligesom alle indendørsenheder fra PACi-serien kan disse enheder overvåges via internettet og generere en alarm, hvis der forekommer nedbrud.


Kølerum mellem 8 °C WB og 24 °C WB


Alternativ styreenhed.
Kabelbaseret fjernstyring.
CZ-RTC5B
PACi udendørsenhed.
PACi, den næste generation af klimaanlæg udviklet til erhverv, med et energibesparende koncept. Brugen af ​​energibesparende design i konstruktionen af ​​blæsere, blæsermotorer, kompressorer og varmevekslere har resulteret i en høj COP-værdi.
Bredt udvalg af indendørsenheder.
For at imødekomme din virksomheds behov

Vinkældre og særlige rum med lav temperatur

Et af hovedtrækkene ved PACi-serien er muligheden for at tilpasse produktet til specielle anvendelser, og ikke kun til almindelige opvarmnings- og kølingsanvendelser. Formålet med disse produktoplysninger er at give en detaljeret forklaring på de specielle anvendelser, der kræver køledrift for at holde rumtemperaturen på +8 ~ +24 °C WB (eller +10 ~ +30 °C DB). For at kunne gøre dette med hensyn til entalpi skal indendørsenheden overdimensioneres, og visse parametre skal kunne indstilles.

Temperaturområde – temperaturområde for vinkælder
Ved køling. Temperatur af indtaget udeluft °C DB
Ved opvarmning. Temperatur af indtaget udeluft °C WB
Tom
Temperatur af indtaget indeluft °C WB
Temperatur af indtaget indeluft °C DB

A) Kun tilladt efter montering af vind- og sneaftræk

B) Område, hvor kølings- og opvarmningskapaciteten er fastlagt til dette formål