Banner

Panasonics portal for løsninger til opvarmning og køling


Brugsvilkår

 

 • Afsnit 1: Emnerne i Brugsvilkår

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland (herefter benævnt “Panasonic“) stiller hermed et websted til rådighed (herefter benævnt "webstedet"), gennem hvilket behørigt registrerede brugere modtager information om Panasonics produkter (herefter benævnt "tjenesterne").
(2) Panasonics levering af tjenesterne og din brug af ​​sådanne tjenester som en behørigt registreret bruger er underlagt nærværende brugsvilkår.
(3) Hvis du ønsker at anvende tjenesterne, skal du først acceptere disse vilkår og registrere dig på Panasonics websted.
(4) Ved at registrere dig til tjenesterne og/eller ved at bruge dette websted accepterer du nærværende vilkår.

 • Afsnit 2: Ændringer i Brugsvilkår

(1) Panasonic forbeholder sig retten til at ændre disse brugsvilkår til enhver tid, gældende for nye og eksisterende kontrakter.

 • Afsnit 3: Din registrering på webstedet

Dine kontaktdata og andre oplysninger, som Panasonic anmoder om under registreringsprocessen, skal være fuldstændige og korrekte. Hvis du registrerer dig som en juridisk enhed, skal en person, der er autoriseret til at repræsentere den juridiske enhed, også navngives.

 • Afsnit 4: Ansvar for indlogningsdata

(1) Du accepterer at holde indlogningsdata fortrolige og ikke videregive indlogningsdata, inklusive adgangskoden, til en uautoriseret tredjepart.
(2) Derudover er du forpligtet til at sikre, at kun du og/eller personer, der er autoriseret af dig, må bruge dine indlogningsdata og de tjenester, der leveres på webstedet.
Du er ansvarlig i overensstemmelse med lovbestemmelser for enhver brug og/eller anden aktivitet, der udføres med dine indlogningsdata.

 • Afsnit 5: Opdatering af brugerdata

Du er forpligtet til at holde dine data, herunder dine kontaktdata, opdaterede. Skulle de data, du har angivet, ændre sig i løbet af den tid, du bruger webstedet, er du forpligtet til at rette sådanne data i dine personlige indstillinger på portalen. Hvis du ikke er i stand til at foretage sådanne ændringer, bedes du straks informere os om dine ændrede data via e-mail eller fax.

 • Afsnit 6: Udbudte tjenester og tilgængelighed af tjenester

(1) På webstedet stiller Panasonic tjenester til din rådighed. Indholdet og omfanget af sådanne tjenester er underlagt de funktionaliteter, som fra tid til anden er tilgængelige på webstedet.
(2) Din ret til at bruge de tjenester, der er tilgængelige på webstedet, er underlagt Panasonics tekniske og operationelle faciliteter. I det omfang det er muligt, skal Panasonic bestræbe sig på at levere uafbrudt anvendelighed af sine tjenester. Imidlertid kan tekniske fejl såsom strømafbrydelser, hardware- og softwarefejl og tekniske problemer inden for datalinjerne forårsage midlertidige begrænsninger eller afbrydelser.
(3) Du er ansvarlig for tilvejebringelsen af ​​de tekniske forudsætninger, der er nødvendige for brugen af ​​tjenesterne i overensstemmelse med kontrakten, inden for dit ansvarsområde.

 • Afsnit 7: Ændringer af tjenester

Panasonic er til enhver tid berettiget til at ændre de tjenester, der leveres på webstedet, til at stille nye tjenester til rådighed gratis og til at ophøre med at levere gratis tjenester.

 • Afsnit 8: Beskyttelse af indhold, ansvar for tredjepartsindhold

1) Indholdet, der gøres tilgængeligt på webstedet, er for det meste beskyttet af ophavsret eller andre ejendomsrettigheder og tilhører Panasonic, de andre brugere eller andre tredjeparter, der har leveret sådant indhold. Enhver kompilering af indholdet som sådan er beskyttet som en database eller databaseværk i henhold til § 4, stk. 2, og § 87a, stk. 1 i den tyske lov om ophavsret (UrhG). Du må kun bruge dette indhold i overensstemmelse med disse aktuelle brugsvilkår samt inden for det omfang, der er beskrevet på webstedet.

 • Afsnit 9: Ulovlige aktiviteter

(1) Enhver aktivitet på og/eller i forbindelse med webstedet, der overtræder gældende lov, tredjepartsrettigheder eller principperne for beskyttelse af mindreårige, er forbudt. Især følgende aktiviteter er forbudt:
– at uploade, distribuere, tilbyde og markedsføre indhold af pornografisk karakter, der overtræder love til beskyttelse af mindreårige, databeskyttelseslovgivning og/eller enhver anden lov og/eller svigagtigt/-e indhold, tjenester og/eller produkter
– brugen af ​​indhold, hvorved andre brugere eller tredjeparter krænkes eller bagvaskes
– uautoriseret brug, levering og distribution af indhold, tjenester og/eller produkter, der er beskyttet ved lov eller underlagt tredjepartsrettigheder (såsom ophavsrettigheder).
(2) Derudover, når du uploader dit eget indhold på webstedet, samt når du kommunikerer med andre brugere, er følgende aktiviteter forbudt, uanset om det overtræder en lov eller ej:
– distribution af vira, trojanske heste og andre skadelige filer
– distribution af junk- eller spammails samt kædebreve
– distribution af insinuerende, stødende, sexrelateret, obskønt eller ærekrænkende indhold og/eller kommunikation samt af indhold og/eller kommunikation, der er egnet til at støtte eller fremme racisme, fanatisme, had, fysisk vold eller ulovlige handlinger (i hvert tilfælde udtrykkeligt eller underforstået)
– chikane af andre brugere, f.eks. ved at tage kontakt til personer gentagne gange uden eller imod en sådan anden brugers reaktion samt promovering og støtte til sådan chikane
– at anmode andre brugere om at afsløre adgangskoder eller personlige data til kommercielle eller ulovlige formål
– distribution og/eller offentliggørelse af indhold, der er tilgængeligt på portalen, i det omfang en sådan videregivelse ikke udtrykkeligt er tilladt af den relevante forfatter, eller medmindre sådant indhold udtrykkeligt er angivet som en funktionalitet på portalen.
3) Enhver handling, der er egnet til at påvirke webstedets gnidningsløse drift negativt, især at generere overdreven trafik, er også forbudt.
(4) I tilfælde af mistanke om en ulovlig og/eller strafbar handling er Panasonic berettiget til og kan være forpligtet til at verificere dine aktiviteter og implementere passende juridiske foranstaltninger. Dette kan omfatte fremsendelse af fakta til den offentlige anklagemyndighed.

 • Afsnit 10: Blokering af adgang

1) Panasonic er berettiget til at blokere din adgang til webstedet midlertidigt eller permanent, hvis der er konkrete indikationer, der viser, at du overtræder eller har overtrådt disse brugsvilkår og/eller gældende lov, eller hvis Panasonic er legitimt interesseret i at blokere en sådan adgang. Hvis Panasonic beslutter at blokere din adgang til webstedet, skal Panasonic tage dine legitime interesser i betragtning.

 • Afsnit 11: Ansvarsbegrænsning

Panasonics ansvar for enhver skade forårsaget af din brug af tjenesterne leveret på portalen (herunder genfinding af gratis indhold) er begrænset til tilfælde, hvor den skade, du har lidt, er forårsaget på grundlag af den kontraktmæssige brug af indholdet og/eller tjenesterne og kun i tilfælde af, at Panasonic handlede med forsæt (herunder svigagtig hensigt) og grov uagtsomhed.

 • Afsnit 12: Diverse

(1) Skulle en bestemmelse i disse brugsvilkår være eller blive ineffektiv, skal dette ikke påvirke den juridiske effektivitet af de resterende bestemmelser heri. En sådan ineffektiv bestemmelse skal anses for erstattet af en effektiv bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på parternes økonomiske hensigt.
(2) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse.