Banner

Luftvärmepumpar FAQ

Below you will find answers to the most common questions regarding heat pumps. You can also click on the links on the right to directly see the answer to the question in the title. If your question is not answered here, please follow the instructions under the headline Contact Us.

Luft til vand-varmepumper
 • > Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

  Svar: Der findes flere aspekter at tage hensyn til i forbindelse med køb af luftvarmepumpe: husets størrelse, planløsning, antal etager, isolering, luft/luft eller luft/vand m.m. Desuden bør man overveje, om man har brug for ekstra funktioner ud over varme og afkøling, såsom vedligeholdelsesvarme, luftrensningssystem eller mulighed for fjernbetjening. Det er også vigtigt, at varmepumpen er tilpasset nordisk drift. Dette skal du undersøge, inden du køber.
  Det er en god idé at kontakte en forhandler, der kan komme på besøg, inden du køber, for at få hjælp med at vælge model, placering og beregninger.

  Ønsker du at blive kontaktet af en forhandler? Klik her

 • > Hvor finder jeg en manual til min varmepumpe?

  Svar: Klik her for at downloade de fleste brugsvejledninger til Panasonics varmepumper. Angiv hele modelnummeret i søgefeltet. Du finder det på inder- og ydersiden i højre side af kortet. Det begynder med CS eller CU, hvis det er luft/luft, eller WH, hvis det er luft/vand.

 • > Hvor kan jeg bestille en fjernbetjening?

  Svar: Reservedele købes hos en forhandler. Klik her for at finde en forhandler nær dig.

 • > Hvem er ansvarlig for garantierne på min varmepumpe?

  Svar: Garantier og lignende er en aftale mellem dig og din forhandler. Garantier kan variere i forhold til varighed, omfang og vilkår. Vær derfor opmærksom på, hvad der gælder, når du køber pumpen. Panasonic giver 5 års kompressorgaranti på de nordiske luft-/luftvarmepumper samt på luft-/vandvarmepumper. Det administreres normalt af forhandleren. Kompressorgarantien er en materialegaranti, som erstatter kompressoren ved eventuelle produktfejl. Arbejdsudgifter dækkes ikke af garantien.

  Læs mere om garantier her

 • > Kontakt os

  Finder du ikke svar på dine spørgsmål under FAQ, kan du i første omgang kontakte din forhandler. Du kan også kontakte Panasonic direkte.

  Klik her for at komme til vores kontaktside.

 • > Min forhandler er ikke længere aktiv. Hvem henvender jeg mig til, hvis jeg ønsker at reklamere over en fejl?

  Svar: Rammes pumpen af fejl, og findes forhandleren ikke længere, er det en god idé, at du henvender dig til et tidligere sælgerled for at få del i deres aftale med forhandleren. Ved du ikke, hvem det tidligere sælgerled er, kan du henvende dig til de danske forhandlere. De kan svare på, om de har solgt din pumpe, og i så fald, hvilke garantier, der gælder. Klik her for at se en liste over vores forhandlere.


  Varmepumper, der ikke sælges af Panasonics danske forhandlere, er såkaldt parallelimporterede pumper. I så fald har Panasonic Nordic og de danske forhandlere ikke tilstrækkeligt med oplysninger om sælgerleddet og kan dermed ikke hjælpe dig i forhold til eventuelle garantispørgsmål, undtagen kompressorgarantien.

 • > Spiller valget af forhandler nogen rolle?

  Helt sikkert. Der kan være stor forskel på forhandlere, når det gælder garantier, modeludbud, hjemmebesøg før installation, fremtidig service m.m. Vær især opmærksom på, om garantibetingelserne kun er koblet til forhandleren. I så fald kan du ikke bede om erstatning for eventuelle fremtidige produktfejl (undtagen kompressorfejl), hvis forhandleren f.eks. går konkurs.


  Panasonic samarbejder med en række kontrollerede forhandlere og installatører, såkaldte PRO Partners. Du finder din nærmeste PRO Partner her.

Luft til luft-varmepumper
 • > Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

  Svar: Der findes flere aspekter at tage hensyn til i forbindelse med køb af luftvarmepumpe: husets størrelse, planløsning, antal etager, isolering, luft/luft eller luft/vand m.m. Desuden bør man overveje, om man har brug for ekstra funktioner ud over varme og afkøling, såsom vedligeholdelsesvarme, luftrensningssystem eller mulighed for fjernbetjening. Det er også vigtigt, at varmepumpen er tilpasset nordisk drift. Dette skal du undersøge, inden du køber.
  Det er en god idé at kontakte en forhandler, der kan komme på besøg, inden du køber, for at få hjælp med at vælge model, placering og beregninger.

  Ønsker du at blive kontaktet af en forhandler? Klik her

  Besøg vores modelguide her for at få en idé om, hvilken model der passer til dine behov.

 • > Er alle Panasonics varmepumper egnet til drift i Norden?

  Svar: Nej, Panasonic producerer varmepumper til forskellige klimaforhold og driftsmåder. Sørg derfor for at kontrollere, at den luft-/luftvarmepumpe, du overvejer at købe, er en model, der specielt er fremstillet til drift i norden. Disse pumper er mærket med logotypen »Nordic heat pump« og de mest almindelige betegnelser er CE, NE, QE, AE, HE, HZ, VZ og VE. Varmepumper af den nordiske type har ekstra holdbare komponenter og er testede til drift ved meget lave temperaturer.

 • > Spiller valget af forhandler nogen rolle?

  Helt sikkert. Der kan være stor forskel på forhandlere, når det gælder garantier, modeludbud, hjemmebesøg før installation, fremtidig service m.m. Vær især opmærksom på, om garantibetingelserne kun er koblet til forhandleren. I så fald kan du ikke bede om erstatning for eventuelle fremtidige produktfejl (undtagen kompressorfejl), hvis forhandleren f.eks. går konkurs.

  Panasonic samarbejder med en række kontrollerede forhandlere og installatører, såkaldte PRO Partners. Du finder din nærmeste PRO Partner her.

 • > Skal varmepumpen efterses?

  Svar: Efter et par års drift kan luft-/luftvarmepumpen have brug for et eftersyn eller service. Kontakt din installatør for at få et prisoverslag. Serviceeftersynet plejer at bestå af følgende momenter:

  1. Temperaturkontrol i varme-/køledrift
  2. Kontrol af strømforbrug i varme-/køledrift
  3. Kontrol af arbejdstryk i varme-/køledrift
  4. Rengøring af indedel (trykluft og evt. affedtningsmiddel)
  5. Rengøring af udedel (trykluft)
  6. Visuel inspektion af kølerør og koblinger
  7. Kundens eventuelle spørgsmål

 • > Der løber vand ud af udedelen på min pumpe. Er det normalt?

  Svar: Når varmepumpen afrimes, løber der vand fra udedelen. I fugtigt vejr kan mængden af vand være stor. Der kan løbe hele 20 liter vand ud pr. døgn. Dette er helt normalt og et tegn på, at afrimningen fungerer, som den skal. Mængden af vand kan også variere meget mellem de forskellige varmepumper. Din pumpe kan afgive store mængder, mens din nabos knap nok drypper. Det afhænger af, hvilken temperaturindstilling varmepumpen har (en indetemperatur på f.eks. 20 °C eller 23 °C). Hvis du er nervøs for, at vandet er for tæt på huset, bør du diskutere sagen med din installatør. Det er ofte muligt at føre vandet en smule væk fra huset.

 • > Hvorfor dannes der is på min udedel?

  Svar: Det er normalt, at der dannes is i udedelen. Om vinteren stopper varmepumpen, og den afrimes automatisk. Under afrimningen blinker ”power-lampen” på de fleste modeller. Så løber vandet ud af udedelen (fordi frost og is smelter). Afrimningen kører normalt i op til 12 minutter. Hvis al is ikke fjernes under den automatiske afrimning, skal du foretage dig følgende:

  1. Kontrollér, at fjernbetjeningen er angivet til varmedrift (symbolet HEAT eller en sol i displayet).
  2. Kontrollér, at vinterudstyret (varmekablet) fungerer. Varmefladen i bunden af udedelen varmer bundpladen, så afrimningsvandet ikke fryser til is på bundpladen.
  3. Kontrollér, at afløbshullet til vandet i bunden af udedelen ikke er stoppet, og at afrimningsvandet kan passere uden problemer. Afløbsrør bør ikke monteres pga. risiko for ispropper.

  Hvis du fortsat har problemer med isdannelse trods ovenstående foranstaltninger, bør du kontakte din forhandler eller installatør.

   

 • > Hvor finder jeg en manual til min varmepumpe?

  Svar: Klik her for at downloade de fleste brugsvejledninger til Panasonics varmepumper. Angiv hele modelnummeret i søgefeltet. Du finder det på inder- og ydersiden i højre side af kortet. Det begynder med CS eller CU, hvis det er luft/luft, eller WH, hvis det er luft/vand.

 • > Hvor kan jeg bestille en fjernbetjening?

  Svar: Reservedele købes hos en forhandler. Klik her for at finde en forhandler nær dig.

 • > Hvorfor øges ventilatorens hastighed, når jeg anvender funktionen til vedligeholdelsesvarme (+8/+10 °C)?

  Svar: Hvis temperaturen indendørs er lavere end +16 °C, er der ikke nok varme til en korrekt afrimning og risikoen for, at pumpens udedele fryser igen, øges. Dette afhjælpes ved vedligeholdelsesvarmedrift, hvor ventilatorens hastighed øges, hvilket gør, at udedelen kan afrimes uden problemer. Eftersom ventilatorens energiforbrug er en marginal del af den samlede opvarmning, og kompressoren ikke belastes lige meget ved temperaturforandringer, når ventilatorhastigheden er høj, er vedligeholdelsesvarme en meget energieffektiv driftsform ved opvarmning af f.eks. sommerhuset eller garagen.

 • > Timerlampen blinker, og varmepumpen slukkes. Hvad skal jeg gøre?

  Svar: Hvis timerlampen begynder at blinke, betyder det, at der er opstået en fejl i varmepumpen. Du skal derfor finde fejlkoden og derefter slukke pumpen og anmelde fejlen til din installatør eller forhandler. Følg vejledningen nedenfor for at finde fejlkoden.

  1. Tryk på CHECK på fjernbetjeningen i mindst fem sekunder, indtil den går i selvdiagnosticeringstilstand. På free multi-enheder, hvis modelbetegnelse indledes med CS-ME, trykkes i stedet på TIMER UP.

  2. Tryk på pileknapperne for TIMER (for CS-XE9EKE og CS-XE12EKE trykkes i stedet på pileknapperne for TEMP) for at bladre gennem fejlkoderne.

  3. Når den rette fejlkode findes, afgiver indedelen en biplyd i fire sekunder (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE tændes POWER-lampen i 30 sekunder). Hvis fejlkoden ikke stemmer overens med fejlen, afgiver indedelen kun en kort biplyd (og POWER-lampen blinker kun én gang på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE).

  4. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 sekunder, eller hvis der igen trykkes på CHECK, vil fjernbetjeningen skifte fra selvdiagnosticeringstilstand til de almindelige driftsindstillinger.

 • > Hvem er ansvarlig for garantierne på min varmepumpe?

  Svar: Garantier og lignende er en aftale mellem dig og din forhandler. Garantier kan variere i forhold til varighed, omfang og vilkår. Vær derfor opmærksom på, hvad der gælder, når du køber pumpen. Panasonic giver 5 års kompressorgaranti på de nordiske luft-/luftvarmepumper samt på luft-/vandvarmepumper. Det administreres normalt af forhandleren. Kompressorgarantien er en materialegaranti, som erstatter kompressoren ved eventuelle produktfejl. Arbejdsudgifter dækkes ikke af garantien.

  Læs mere om garantier her

 • > Min forhandler er ikke længere aktiv. Hvor henvender jeg mig for at reklamere over en fejl?

  Svar: Rammes pumpen af fejl, og findes forhandleren ikke længere, er det en god idé, at du henvender dig til et tidligere sælgerled for at få del i deres aftale med forhandleren. Ved du ikke, hvem det tidligere sælgerled er, kan du henvende dig til de danske forhandlere. De kan svare på, om de har solgt din pumpe, og i så fald, hvilke garantier, der gælder. Klik her for at se en liste over vores forhandlere.

  Varmepumper, der ikke sælges af Panasonics danske forhandlere, er såkaldt parallelimporterede pumper. I så fald har Panasonic Nordic og de danske forhandlere ikke tilstrækkeligt med oplysninger om sælgerleddet og kan dermed ikke hjælpe dig i forhold til eventuelle garantispørgsmål, undtagen kompressorgarantien.

 • > Hvor stor bliver min besparelse?

  Svar: En luftvarmepumpe, der komplementerer den øvrige opvarmning, indebærer store besparelser på sigt. Luftvarmepumpen reducerer dine løbende energiomkostninger og udgør en lav investeringsudgift. Efter et par år har luftvarmepumpens besparelse som regel oversteget den oprindelige investeringsudgift.


  Har du brug for hjælp til at udregne den præcise besparelse med en luftvarmepumpe, kan du kontakte en energirådgiver.


  Ønsker du et overordnet billede af varmepumpens besparelser, kan du teste vores besparelsesberegner her

 • > Kontakt os

  Finder du ikke svar på dine spørgsmål under FAQ, kan du i første omgang kontakte din forhandler. Du kan også kontakte Panasonic direkte. Klik her for at komme til vores kontaktside.

Aquarea Smart Cloud
Aquarea Smart Cloud Pro