Aquarea Energy Label ErP

Empty
Køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne – det hele startede med hvidevarer i 1990'erne. I dag er der også andre energiforbrugende apparater, der har fået det europæiske ErP-energimærke, f.eks. fjernsyn, lyskilder og – siden september 2014 – også støvsugere. Allerede i 2013 blev varmpepumper og pumper omfattet af bestemmelserne. Fra og med september 2015 kommer de også til at gælde for apparater til rumopvarmning, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. ErP står for "energy-related products" (energirelaterede produkter).
Nu er der også opstillet minimumskrav for energieffektiviteten af energieffektive løsninger (Økodesigndirektivet) for producenter af system- og kombikedler, vandvarmere og beholdere til varmt brugsvand.
Formålet med dette direktiv, der gælder i hele EU, og den tilhørende mærkning er at hjælpe forbrugerne i deres købsbeslutning og bidrage til at nedbringe det private energiforbrug samt bekæmpe klimaforandringerne.
Fra og med den 26. september 2015 kan installatørerne være sikre på, at alle produkter, der er fremstillet efter denne dato, er mærket med det påkrævede ErP-mærke, hvilket vil lette papirarbejdet for installatørerne. Mens det er producentens ansvar at sørge for, at produkterne er mærket med de påkrævede mærker, er det installatørens opgave at beregne og energimærke det samlede varmesystem. Uanset om der installeres et nyt varmesystem eller nye kedler, styreenheder eller vedvarende energikilder i et eksisterende system, er og bliver det installatørens ansvar at beregne og energimærke det. På Panasonic Heating & Cooling Solutions-hjemmesiden findes der et beregningsværktøj, som kan hjælpe installatørerne med dette.
Information om energimærket
Varmepumper til opvarmning klassificeres i ni forskellige energiklasser. Den bedste energiklasse er A++. Energiklasse G identificerer apparater med betydeligt dårligere værdier. ErP-mærket for systemkedler angiver energiklassen på en skala fra A++ til G (til D for varmepumper, fra A til G for varmvandsbeholdere). I august 2019 indføres der en strengere skala, som går fra A+++ til D og fra A+ til G for varmtvandsbeholdere.

Panasonic vil udstede energimærket og et produktdatablad for alle leverede produkter, der er omfattet af bestemmelserne, og disse skal anvendes af handelspartnere, forhandlere og entreprenører ved mærkning af vores produkter.