Funktioner for udendørsenheder

Støjsvag drift
En lang række lyddæmpende teknologier sikrer super støjsvag drift. Vi har også forbedret driftseffektiviteten og reduceret energiforbruget.
Lyddæmpende
Ventilator med små blade
Hyper Wave-inverter
Panasonics ekspertise inden for inverterudvikling har bidraget til udviklingen af Hyper Wave-inverteren. Styringen af omformeren viser optimalt drejningsmoment for kompressor. FS Multi VRF-serien varmer hurtigt rummet op til den indstillede temperatur og fastholder et behageligt klima, samtidig med at den sikrer energieffektivitet og besparelser.
A: Kompressoren kører, uden at der er behov for det
Inverter/varmepumpe
Den nuværende bølgeform afviger fra bølgeformen for motorspænding, så strøm går til spilde.
Hyper Wave-inverter
Den nuværende bølgeform matcher næsten bølgeformen for motorspænding, hvorved strømforbruget reduceres.
Dette kan sammenlignes med en bil, der runder et hjørne
Bilen taber strøm, når den drejer/svinger.


Når bilen kører ligeud, sker der ikke noget
strømtab.
Nem vedligeholdelse
Når der sker et nedbrud i en indendørsenhed, fortsætter systemet med at køre uden denne indendørsenhed. Udendørsenheden stopper ikke og de øvrige indendørsenheder fortsætter med at køre.

Begrænset plads til installation
Ét kompakt FS Multi VRF-system til udvendig installation gør det muligt at installere klimaanlæg i flere rum ad gangen og løser på den måde problemet med begrænset plads til installation.
A: Enkelt delt
B: FS Multi VRF

Innovativ og perfekt styring af belastning for 5 og 6 HK

Udendørsenhederne styrer og optimerer belastningen af kølemiddel i systemet ved at forespørge om hver indendørsenheds behov. Denne innovative belastningsstyring giver et særdeles effektivt system, og indendørsenhederne reagerer meget hurtigt på kommandoer.

Indstilling for kun køling-model
· Den enhed, som er designet til afkøling, kan kun indstilles med JP-kablet på udendørsenhedens tastatur.
· Når denne tilstand er slået til, fungerer FS Multi VRF-systemet kun som køleanlæg.