Hydrokit til ECOi. Vand ved 45 °C

Dette hydrokitmodul leverer varmt vand ved at bruge spildvarme, der genvindes fra standard indendørsenheden i klimaanlægget i køletilstand
Det samlede system giver høj energieffektivitet ved hjælp af dette varmegenvindingssystem og giver en fordel i forbindelse med ordningen for vurdering af miljøvenlighed (f.eks. BREEAM i Storbritannien).
Forbind hydrokit til dit VRF-system sammen med andre indendørsenheder.

Teknisk fokus
  • Kun med udendørsenheder fra ECOi MF2 6N-serien med 3 rør
  • Fjernbetjeningen CZ-RTC5B kan bruges til DX-spoleindendørsenhederne ECOi såvel som PACi

Hydrokitstyringsfunktion/CZ-RTC5B
  • CZ‑RTC5B er en opdateret version af CZ-RTC3. Den kan bruges til hydrokit og almindelige indendørsenheder. CZ-RTC5B tjekker, hvilken slags enhed der er forbundet, og skifter automatisk til den slags visning, der svarer til enten hydrokit eller et klimaanlæg
  • Driftstilstanden for visningstypen for hydrokit skal indstilles til beholdertilstand eller klimaanlægstilstand, når systemet først konfigureres
Grundlæggende princip og fordel
Hydrokitmodulet leverer varmt vand ved at bruge spildvarme, der genvindes fra den normale, indendørsenhed i køletilstand.
Det samlede system giver høj energieffektivitet ved hjælp af dette varmegenvindingssystem og giver en fordel for bæredygtighedsrelaterede vurderingsmetoder såsom BREEAM i Storbritannien.

Oversigt: hydromodul i VRF-system
  • Flere hydromoduler kan forbindes i det samme kredsløb
  • Hvert hydromodul kan konfigureres til enten varmtvandsforsyningsdrift eller rumvarmedrift (begge driftstilstande kan ikke indstilles på ét hydromodul)
  • Et magnetventilsæt til styring med 3 rør er påkrævet til hver indendørsenhed og hydromodul
Tom
1. Udendørsenhed fra ECOi MF2 6N-serien med 3 rør. 2. Varmegenvinding fra almindelige indendørsenheder. 3. Køling. 4. Køling. 5. Indendørsenheder. 6. Varmtvandsforsyning. 7. Maks. 65 °C (med E-varmelegeme). Vandopvarmning. 8. Maks. 45 °C rumopvarmning. 9. Hydromodul

* Koldt vand også muligt.