Econavi opfanger og reducerer dette spild af energi på alle de rigtige måder. Energibesparelser på op til 38 % (køling)

Ved hjælp af højteknologiske sensorer og nøjagtige styringsprogrammer analyserer den betingelserne i rummet og tilpasser strømmen ud fra det. Econavi er så smart, at du kan placere og anvende der, hvor du skal bruge den, samtidig med at du opnår større energibesparelser.

5 funktioner, som alle sammen sparer energi

Econavi med intelligente eco-sensorer
Econavi registrerer ændringer i sollysets intensitet i rummet og vurderer, om solen skinner, eller om det er overskyet/nat. Econavi reducerer tab af energi ved at reducere køleeffekten i køletilstanden i mindre solrigt vejr eller ved at reducere varmedriften i varmetilstanden i mere solrigt vejr.
Ny temperaturbølge
Rytmisk temperaturstyret mønster gør, at du sparer energi uden at gå på kompromis med komforten.
Områdesøgning
Leder luftstrømmen ud i rummet der, hvor du befinder dig. Econavi registrerer ændringer i menneskelige bevægelser og reducerer tab af køling i de områder af rummet, hvor der ikke er nogen menneskelig aktivitet.
Reducer energispild
Tilpasser kølingen til dine daglige aktiviteter. Econavi registrerer ændringer i aktivitetsniveauet og reducerer tab af køling, som bruger unødvendig strøm.
Empty
Registrering af manglende menneskelig aktivitet
Reducerer kølingen, når du ikke er til stede. Econavi registrerer manglende menneskelig aktivitet i rummet og reducerer tab af køling i tomme rum.
Registrering af sollys
Tilpasser kølingen til ændringer i intensiteten af sollys.
Empty
Energibesparelser på op til 38 % for kølemodel med inverter og temperaturbølge
Sammenligning af 1,5 HK-model med inverter af Econavi med (bevægelsessensor, solsensor og temperaturbølge) TIL og Econavi FRA (Køling) Econavi TIL, udendørstemperatur: 35 °C/24 °C Fjernbetjent temperatur: 23 °C med ventilatorhastighed (høj) og lodret luftstrømsretning: Automatisk, vandret luftstrømsretning: Indstillingstemperaturen for Econavi går op til 2 °C i alt: 1 °C styres ved hjælp af Econavis registrering af aktivitetsniveauet og 1 °C styres ved hjælp af Econavis registrering af intensiteten af lyset. Temperaturbølge er TIL, elvarmer (300 W; simulerer varmen fra mennesker, fjernsyn mv.)

Econavi TIL, udendørstemperatur: 35 °C/24 °C. fjernindstilling af temperatur: 23 °C med ventilatorhastighed (høj) og lodret luftstrømsretning: Automatisk, vandret luftstrømsretning: Det samlede strømforbrug foran beregnes pr. 2 timer under stabile forhold. Et rum hos Panasonic (størrelse: 16,6 m²). Her får du den maksimale energibesparelse. Effekten varierer alt efter forholdene omkring installationsstedet samt anvendelse.
Ny temperaturbølge
Rytmisk temperaturstyret mønster gør, at du sparer energi uden at gå på kompromis med komforten.
Den nye Econavi med temperaturbølge er udviklet med udgangspunkt i termisk fysiologi ud fra teorien om, at den menneskelige krop fysiologisk tilpasser sig ændringer i temperaturer. Ved anvendelse af denne teori har Panasonics F&U-afdeling udviklet rytmisk temperaturstyring, som gør, at klimaanlægget tilpasser sig termisk fysiologiske aktiviteter. Det vil sige, at Econavi registrerer menneskelig tilstedeværelse samt lavt aktivitetsniveau, og at temperaturbølgen tilpasser sig denne rytmiske temperaturstyring, således at der udløses yderligere energibesparelser, uden at det bliver et kompromis med komforten.
Sådan fungerer temperaturbølgen
Indstil temperatur
Temperaturmodulation
Tilpasning til termisk fysiologisk aktivitet
Gennemsnitlig rumtemperatur (grader celcius)
Rytmisk temperaturbølge
Resultat: Mere energibesparende
Termisk sensationsadskillelse - 0,1
Resultat: Hold på et behageligt niveau*

Resultatet af eksperimentet viste, at termisk sensation blev holdt på et behageligt niveau*, selvom den indstillede gennemsnitstemperatur blev øget en anelse. Det vil sige, at Econavi registrerer menneskelig tilstedeværelse samt lavt aktivitetsniveau, og at temperaturbølgen tilpasser sig denne rytmiske temperaturstyring, således at der udløses yderligere energibesparelser, uden at det bliver et kompromis med komforten.

*Den termiske tilstand, hvor PMV (den forventede middelværdi) ligger inden for området -0,5 til +0,5, er den optimale komforttilstand (tilstand B) ifølge den internationale standard EN ISO 7730.
Econavi-solsensor
Registrerer ændringer i sollysets styrke og vurderer, om solen skinner, eller det er overskyet/nat. Den reducerer tab af energi ved at reducere kølingen på mindre solrige dage. Når vejret ændrer sig fra solskin til overskyet/nat, registrerer Econavi, at intensiteten af sollys er mindre og vurderer, om der er reduceret behov for køling. Hvis kølingen forbliver den samme, tabes energi. Econavi registrerer spildet og reducerer kølingen med en mængde, som svarer til at øge den indstillede temperatur med 1 °C.
Empty
Solskin
Econavi tændes, når der er solskin udenfor.
Registrer
Tabt energi!
Econavi registrerer, at der er behov for mindre køling.
Reducer energispild
Energispild reduceret!

Reducerer kølingen med en mængde svarende til at øge den indstillede temperatur med 1 °C.
Registrering af sollys (i opvarmningstilstand)
Econavi registrerer ændringer i intensiteten af sollys i rummet og vurderer, om solen skinner, eller om der er overskyet/det er nat. Derved reduceres mængden af tabt varme på de mere solrige dage. Når vejret skifter fra overskyet/nat til solskin, registrerer Econavi en øget intensitet i sollyset og vurderer, at behovet for opvarmning er mindre. Hvis opvarmningen forbliver uændret, tabes energi. Econavi registrerer dette tab og reducerer opvarmningen med en mængde svarende til at reducere temperaturen med 1 °C.
Overskyet/nat
Econavi er tændt, når det er overskyet/nat.
Registrer
Tabt energi!
Econavi registrerer, at der er behov for mindre opvarmning.
Reducer energispild
Energispild reduceret!

Reducerer opvarmningen med en mængde svarende til at reducere den indstillede temperatur med 1 °C.