Genbrug af gamle rør

En vigtig anledning til yderligere at reducere potentielle skader på vores ozonlag
Det siges ofte, at lovgivningen styrer vores liv, men nogle gange er den der for at redde vores liv. Udfasning af kølemidlet R22 kan beskrives som en af de afgørende love, og da den trådte i kraft 1. januar 2010, blev brug af R22 kølemiddel i nye produkter forbudt i hele den Europæiske Union.

Panasonic bidrager til udviklingen
Hos Panasonic tager vi også ansvar - og erkender, at økonomien generelt er presset i øjeblikket. Panasonic har udviklet en ren og omkostningseffektiv løsning, som betyder, at den seneste lovgivning har så få økonomiske konsekvenser for jeres firma som muligt.
Med Panasonics udskiftningssystem kan eksisterende rørføring af god kvalitet til R22- eller R410a-kølemiddel genbruges ved installation af nye højeffektive systemer.

Gennem en enkel løsning på problemet kan Panasonic forny alle Split- og VRF-systemer. Afhængigt af visse restriktioner, kan vi udskifte systemer uden at begrænse andre producenters udstyr.

Ved at installere et højeffektivt R410A-system fra Panasonic kan du spare op til 30 % i driftsomkostninger sammenlignet med et R22-system. Installationen kan i nogle tilfælde også være berettiget til offentlige tilskud eller skattemæssige fradrag efter gældende regler. Kontakt din installatør, brancheorganisation eller energileverandør.
Ja...

1. Kontroller kapaciteten i systemet, som du vil udskifte.
2. Vælg en ny løsning i Panasonic’s omfattende sortiment.
3. Følg den detaljerede monteringsvejledning i brochuren og de tekniske specifikationer.
Enkelt…
Genbrug af eksisterende rørledning (fornyet design og installation)
Noter vedrørende genbrug af eksisterende rørsystemer til nyt kølemiddel
Det er muligt at genbruge alle udendørs units i PE1 og PEY1 serierne til eksisterende kølemiddelrør uden rengøring, afhængigt af deres tilstand. Sørg for at kravene i afsnittet “Noter om genbrug af eksisterende rørsystemer til nyt kølemiddel”, “Opmålingsproces til fornyelse” og “Størrelse og tilladt rørlængde for kølemiddel” opfyldes under gennemførelsen. Vær også opmærksom på henvisningerne til “Sikkerhed” og “Rengøring”.
1. Betingelser
 • Hvis kølemidlet i det eksisterende system er et andet end R22, R407C eller R410A, kan de eksisterende kølemiddelrør ikke bruges.
 • Hvis den eksisterende enhed bruges til andet end aircondition, kan kølemiddelrørene ikke bruges
2. Sikkerhed
 • Hvis der er et hul, en revne eller korrosion i rørledningerne, skal nye rørledninger installeres.
 • Hvis det eksisterende rørsystem ikke kan bruges i henhold til det viste flowchart, skal nye rørledninger installeres.
 • Ved multi-drift skal vores specielle forgrening anvendes til kølemiddel R410A.
Den lokale leverandør er ansvarlig for, at rørene er pålidelige og har tilstrækkelig styrke, samt for overfladedefekter og hulrum ved genbrug af eksisterende rørledninger.Panasonic påtager sig intet ansvar og giver ingen garanti for sådanne skader.Driftstrykket med R410A kølemiddel bliver højere i forhold til R22. I værste fald kan manglende styrke ved kompression medføre eksplosion.

3. Rengøring
 • Hvis anden olie end opført nedenfor anvendes i det eksisterende system, skal rørene skylles omhyggeligt, inden de genbruges eller alternativt udskiftes.[mineralolie] SUNISO, FIORE S, MS [syntetisk olie] alkylbenzenolie (HAB , parallel frysning) , esterolie, etherolie (kun PVE)
Hvis den nuværende enhed er en GHP model, er det nødvendigt at skylle rørene omhyggeligt.
 • Hvis de eksisterende rør i udendørs og indendørs enhederne ikke tilsluttes, skal nye rør installeret eller skylles omhyggeligt før brug.
 • Hvis misfarvet olie eller rester findes i de eksisterende rørledninger, skal nye rør installeret eller skylles omhyggeligt før brug. Se “Forringelseskriterier for kølemiddelolie” i tabel 3.
 • Hvis kompressoren i det eksisterende system tidligere har haft problemer, skal nye rør installeret eller skylles omhyggeligt før brug.
Ved genbrug af eksisterende rørledninger uden at fjerne snavs og støv kan et utilstrækkeligt rørsystem medføre, at det nye system ikke fungerer.
Noter vedrørende genbrug ved samtidig drift af flere enheder
Kun hovedledningen kan bestå af rør med forskellige diametre. I tilfælde af forskellige størrelser på grenrør skal der foretages en ny installation med rør i standardstørrelse. Sørg for at bruge vores specielle forgrening til kølemiddel R410A.
 • Kun hovedledningen L kan bruges blandt eksisterende rørsystemer med forskellige diametre.
 • En standardinstallation kan omfatte L1, L2, ℓ 1 - ℓ 4 rør.
 • Sørg for at bruge vores specielle forgrening til kølemiddel R410A.
Empty
1. Ved drift af en enkelt enhed
Det er ikke nødvendigt at påfylde ekstra kølemiddel ved kortere rørlængde ifølge tabel 2. Hvis rørlængden overstiger den mindre påfyldte rørlængde, skal der påfyldes ekstra kølemiddel for hver meter op til den tilsvarende længde.

2. Ved samtidig drift af flere enheder
Beregn mængden af kølemiddel efter beregningsmetoden for standardrørdiameter. Når det gælder ekstra mængder kølemiddel per meter, se tabel 2.

Noter vedrørende genbrug ved samtidig drift af flere enheder
Kapacitetsklasse (Størrelse, standardrør):
 • Type 50: Ø6,35 Væskerør / Ø12,7 Gasrør
 • Type fra 60 til 140: Ø9,52 Væskerør / Ø15,88 Gasrør
 • Type 200: Ø9,52 Væskerør / Ø25,4 Gasrør
 • Type 250: Ø12,7 Væskerør / Ø25,4 Gasrør

A: Hovedrør
B: Fordelerled
Målemetode for genanvendelse
Følg denne proces ved genbrug af eksisterende rørledninger eller installation med fornyelsesarbejde. Flowchart af kriterier for eksisterende rør til udendørs enheder i PE1 og PEY1 serierne.

Flangemøtrikker, dimensioner på næste side (mm)
Rørstørrelse: Ø6,35. For R410A: 22. For R22/R407C: 22.
Rørstørrelse: Ø9,52. For R410A: 22. For R22/R407C: 22.
Rørstørrelse: Ø12,7. For R410A: 26. For R22/R407C: 24.
Rørstørrelse: Ø15,88. For R410A: 29. For R22/R407C: 27.
Rørstørrelse: Ø19,05. For R410A: 36. For R22/R407C: 36.
Tabel 1 genanvendelig eksisterende rørføring (mm)
Størrelse og tilladt længde for kølerør
Kontroller om genbrug af eksisterende kølerør er mulig på grundlag af den følgende tabel. Andre standarder end denne (forskel i højden, osv.) er identiske med kravene til almindelige kølerør.

Tabel 2-1, størrelse, kølerør: 3,6 – 14,0 kW (mm)
Se tabeldefinitioner (eksempel):
Til type 71 er standardstørrelse for væskerøret Ø9,52 og for gasledningen Ø15,88.Der er en begrænsning for væskerøret på
Ø9,52 og for gasledninger på Ø12,7 samt for væskerør på Ø12,7 og gasledninger på Ø15,88. Men de er kompatible med rør med
forskellige diametre.

Tabel 2-2, størrelse, kølerør: 20,0 – 25,0 kW (mm)
Tabel 3 kriterier for forringet køleolie
Empty
Renewal / Replacement Technology
 • Test skal også udføres for at sikre, at olien i systemet ikke er syreholdig.
 • De fleste testkit er acceptable, herunder sugeslangetests.
 • Hvis systemet tidligere har været udsat for nedbrud, er det mere end sandsynligt, at systemet ikke vil være en god kandidat til overgang til ny teknologi.