Skal jeg vælge en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme?

Både jordvarme og luft til vand-varme er gode til opvarmning. De adskiller sig både i pris og ydeevne, og det kan være svært at vide, hvad der er den bedste løsning til netop dit hus. 

Forskellen mellem luft til vand-varme og jordvarme er, hvilken type varmesystem, de anvender. Luft til vand-varmepumpen henter energien fra udeluften, som opvarmes i varmepumpen og derefter sendes videre til det vandbaserede system. Jordvarmepumpen udnytter i stedet den solenergi, der er oplagret i jordlaget, der ligger omkring 7 grader året rundt, og som ikke påvirkes af temperaturen længere oppe. En af fordelene ved jordvarme er, at den er uafhængig af udetemperaturen, og at den er effektiv, selvom udeluftens temperatur falder til under -20 grader. 

Ulempen ved jordvarme er, at den er dyrere end andre former for varmepumper. Derfor kan luft til vand-varmepumper være et bedre alternativ for huse med mindre varmebehov, fordi besparelsen ved jordvarme ikke er så høj og dermed giver en længere tilbagebetalingstid. 

Før du beslutter dig, bør du også vide lidt om undergrunden. Ikke alle huse ligger på steder, der egner sig til jordvarme. Hvis undergrunden for eksempel består af kalksten, som har forholdsvis lav varmeledningsevne, kan en luft til vand-pumpe være en bedre investering.

For mange husejere er en luft til vand-varmepumpe langt den bedste løsning, både med hensyn til den samlede økonomi og kvaliteten af undergrunden. En luft til vand-varmepumpe har lavere installationsomkostninger og giver fordele, som i sidste ende kan være mere fordelagtige end alternativer som f.eks. en jordvarmepumpe.

Vi har sammenlignet investeringsomkostninger og driftsomkostninger over en periode på 15 år
Varmeomkostninger med en afkastningsgrad i 15 år for et 190 m² stort hus, bygget i henhold til TE15.

Varmeomkostninger med en afkastningsgrad i 15 år for et 130 m² stort hus, bygget i henhold til TE15.

1. Udsugningsluft-varmepumpe (F)
2. Jordkilde 8 kW (BVP) + varmegenvinding (FTX)
3. Panasonic Aquarea All-In-One 7 kW (LVVP) + varmegenvinding (FTX)

Standardboligerne, som anvendes i beregningen, er huse på to etager med en isoleringsstandard på Um= 0,247 W/m²K.
Energiudgifterne er baseret på en familie på 4 medlemmer og på de nødvendige luft- og varmeforhold, der skal til, for at indendørsklimaet er sundt og behageligt i forhold til kravene.
De anvendte klimadata er baseret på SMHI’s data i perioden 1981-2010. Alle beregninger af energiudgifter er foretaget i regneprogrammet VIP Energy.
De anvendte produktspecifikationer er tilgængelige hos producentens tekniske produktdokumentation.