Nya elektrostatiskt laddade finfördelade vattenpartiklar i nanostorlek, nanoe™, som förbättrar luftkvaliteten

Der er en lang række fordele, lige fra hæmning af vira, bakterier, skimmel og allergener til fugtning af huden. Eksperimenter på universiteter og forskningsinstitutioner har påvist effekten af nanoe™.
nanoe™ är elektrostatiskt laddade finfördelade vattenpartiklar med gott om hydroxylradikaler.
Dess bakteriehämmande effekt beror på antalet hydroxylradikaler, vilka alstras i en takt av 480 miljarder per sekund.
A: Vatten
B: Hydroxylradikal
C: Elektron

Hæmning af vira, bakterier og pollen
D. Luftbåren. Hæmmer 99,9 % af bestemte typer bakterier og vira i luften.
E: nanoe™ angriber mikroorganismer.
F: nanoe™ finpartikler frigives fra generatoren.
G. Vedhæftende. Hæmmer 99,9 % af bakterier, vira, pollen og skimmel i stofelementer. Neutraliserer også lugte indendørs.

Egenskaper hos nanotekniken nanoe™

1. Lång livslängd
Sex gånger så lång livslängd som hos vanliga negativa joner.
nanoe™ innehåller runt tusen gånger mer fukt än vanliga negativa joner. Eftersom de finns inuti vattenpartiklar har de en längre livslängd och förmåga att sprida sig över långa avstånd.
2. Vattenbaserad
nanoe™ kommer från den kondenserade fukten i luften, vilket gör att vatten inte behöver fyllas på för att generera nanoe™.
3. Mikroskopisk størrelse.
Med en størrelse på en milliardtedel af en meter, er nanoe™ meget mindre end damp. Den kan trænge dybt ind i vævet stof og neutralisere lugte.

Jämförelse av fördelningen i ett rum
A: Nanoe™
nanoe™ sprids till varje hörn.
B: Vanlig negativ jon. Jonerna klingar av innan de sprids i rummet.


nanoe™ är liten nog att gå igenom kläder för att avaktivera mögel och ta bort lukt
C: Allergener (som t.ex. pollen och kvalsterrester) blir inneslutna och hämmas.
D: Ångpartiklar och stora partiklar kan inte tränga djupt in i tygerna.
E: nanoe™ däremot kan tränga djupt in i tygerna.
nanoe™: runt 5–20 nm
Ånga: runt 6 000 nm

Hur kan nanotekniken nanoe™ hjälpa dig?

1. Avaktivering av virus, bakterier och pollen
Hæmmer visse typer virus. Influenzavirus hæmmes 99,9 %.
A: Virus, bakterier och pollen
B: Virus, bakterier och pollen svävar i inomhusluften.
C: nanoe™ närmar sig och fångar upp dem.
D: nanoe™ omvandlar strukturen hos virus, bakterier och pollen. (avlägsnar väte)
E: Avaktivering avslutad.
*Effektiviteten hos nanoe™ Influensavirus 99,9 % avaktiverade


Luftburna:
Virus (Kolifager)
 • Resultat (avaktivering): 99,7 %
 • Testvillkor: 10 m²/6 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Kitasato forskningscenter för miljövetenskap
 • Rapportdok. nr: KRCES 24_0300_1
Bakterier (Staphylococcus aureus)
 • Resultat (avaktivering): 99,7 %
 • Testvillkor: 10 m²/4 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Kitasato forskningscenter för miljövetenskap
 • Rapportdok. nr: KRCES 24_0301_1
Vidhäftande:
Virus (Kolifager)
 • Resultat (avaktivering): 99,8 %
 • Testvillkor: 10 m²/8 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Japanska matforskningslaboratorier
 • Rapportdok. nr: 13001265005-01
Virus (Influensa)
 • Resultat (avaktivering): 99,9 %
 • Testvillkor: 1 m²/2 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Kitasato forskningscenter för miljövetenskap
 • Rapportdok. nr: KRCES 21_0084_1
Bakterier (Staphylococcus aureus)
 • Resultat (avaktivering): 99,1 %
 • Testvillkor: 10 m²/8 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Japanska matforskningslaboratorier
 • Rapportdok. nr: 13044083003-01
Tobakslukt
 • Resultat (avaktivering): Luktfri på 2 tim.
 • Testvillkor: 10 m²/2 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Panasonics analyscenter
 • Rapportdok. nr: BAA33-130125-D01
Cederpollen
 • Resultat (avaktivering): 99 %
 • Testvillkor: 45 l/2 h
 • Testat av laboratorium el. företag: Panasonics analyscenter
 • Rapportdok. nr: E02-080303IN-03
2. Deodorisering
Den luftneutraliserende effekt virker på den lugt, der hænger ved objekter som sofaer og gardiner. Reducerer 90 % af lugten (tobakslugt) efter 120 minutter.
Deodoriseringseffekt för vidhäftad lukt (tobak)
A: Sex luktnivåer
B: Med nanoe™
C: Utan nanoe™

Minskning av luktintensitet med 1,2 nivåer.
Deodoriseringseffekten kommer att variera beroende på den omgivande miljön (temperatur och fuktighet), drifttid, typ av doft och kläder.
90 % minskad lukt (tobakslukt) efter 120 minuter

* Luktminskning med en intensitetsnivå betyder en 90-procentig reducering
· Testlaboratorium: Panasonics analyscenter. · Testmetod: Verifiering med 6-nivåers luktintensitet i ett testrum på 10 m². · Deodoriseringsmetod: nanoe™ · Testämne: Vidhäftande tobakslukt. · Testresultat: 1,2 nivåers minskad luktintensitet efter 120 minuter. · Rapport nr: BAA33-130125-D01.
3. Fuktighetsbevarande av hud
Hjälper till att behålla fukten i huden.
Med nanoe™
nanoe™ fuktar hudens talg för att förhindra fuktförlust.
Efter 28 dagar
Hud som fuktas av nanoe™ behåller sin struktur.
A: nanoe™
B: Talg
C: Bibehållen fukt
D: Hornlager
E: Huden behåller sin struktur
Testlaboratorium: FCG Research Institute Inc. Rapport nr 19104

Pålitlig teknik som valts av världen

Lexus har valt att utrusta sina fordon med Panasonics banbrytande reningsteknik nanoe™ för att rena kupéluften.