Nyt 4-vejs 90 x 90 cellefilter - PU3

Disse cellefiltre tilbyder opgraderet nanoe™ X- og Econavi-teknologier.


Se produkt >

Tag naturens balance indenfor

1

Forbedret kvalitet af indeluft med nanoe™ X og et indtag af frisk luft

nanoe™ X-teknologi som standardudstyr til forbedret kvalitet af indeluft.
Intern rengøringsfunktion til nanoe™ X-enheden.
Høj volumen af frisk luft fra det eksterne indtag med tilvalgskit (CZ-FDU3 CZ-ATU2).

2

Fremragende energieffektivitet og komfort

Høj sæsonbestemt effektivitet både hvad angår opvarmning og nedkøling, maks. SEER/SCOP = A+++/A+++.
Econavi: Intelligente sensorer til at forøge energibesparelse og komfort.
Meget stille drift ned til 27 dB(A).

3

Nem installation

Letvægt, nem rørlægning og integreret drænpumpe til hurtig installation.
Ny kabelbaseret fjernbetjening CZ-RTC6BL muliggør nem systemindstilling via Bluetooth®.


Altid frisk og ren luft med nanoe™ X

Det 4-vejs 90 x 90 cellefilter med nanoe™ X har under tests vist, at det hæmmer farlige stoffer med 92 %, sammenlignet med naturlig reduktion*.
Udover nanoe™ X's syv virkninger kan indendørsenheden også rengøres med en kort betjening af nanoe™ X i tørretilstand.
* Fjernbetjeninger (CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW) er nødvendige.


Efter nedkølings-/tørretilstand tørres indersiden af indendørsenheden automatisk, og nanoe™ X aktiveres for at holde væksten af mug nede og begrænse lugtgener.

Brug blæseren til at frigive intern fugt.
Brug blæseren til at cirkulere nanoe™ X internt.


Det er bevist, at nanoe™ X modvirker lugt i store rum.

92 % af hexadecan* hæmmes efter 8 timers eksponering i et rum med en størrelse på 267 m².
* Hexadecan er et farligt stof, der findes i udstødningsgas fra benzin og diesel, og det vurderes at være en af årsagerne til forekomsten af olielugt.
Hexadecan hæmningsforhold.
Testmiljø.

Naturlig reduktion
8 timer senere

a. Hexadecan. / b. 4-vejs cellefilter.


92 % hæmmet

Tredjeparts certificeringsinstansen SIRIM* stod for at teste, hvordan 4-vejs cellefilteret udstyret med nanoe™ X Generator Mark 1 formåede at hæmme hexadecan, et kemisk forurenende stof.
* SIRIM Berhad (SIRIM) er en førende teknologisk organisation, der udfører industriforskning, i Malaysia. Organisationen er helejet af finansministeriet.

Econavi intelligent sensor (tilvalg)

Bevægelsessensor til menneskelig aktivitet og gulvtemperatursensor kan reducere energitab ved at optimere driften af klimaanlægget.
Avancerede Econavi-funktioner.
2 sensorer (bevægelse og gulvtemperatur) kan reducere energitabet ved hjælp af effektiv styring. Gulvtemperaturen kan registreres med en loftshøjde på 5 m.

a. Maksimum 5,0 m.
b. Område registreres af en bevægelsessensor.
c. Område registreres af en gulvtemperatursensor.
Econavi eksklusivt panel. Tilvalg (CZ-KPU3AW).
a. Gulvtemperatursensor. Denne sensor registrerer den gennemsnitlige gulvtemperatur og påbegynder cirkulation, hvis gulvtemperaturen er lav.
b. Bevægelsessensor. Denne sensor registrerer mængden af menneskelig aktivitet og kører effektivt.
c. Kabelbaseret fjernbetjening CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW er nødvendig.Fugtighedssensor.
Ved at placere en fugtighedssensor i luftindløbet kan du sikre komfort og spare energi baseret på temperatur og fugt.
Gruppestyring, cirkulationsfunktion.
Cirkulationsdrift aktiveres, når et rum er tomt, for ligeligt at fordele luft og begrænse temperaturlagdeling, hvad angår både opvarmning og nedkøling.

a. Lav.
b. Fugtighed.
c. Høj.
d. Temperatur.
e. Højere indstillet temperatur ved køling, når fugtigheden er lav.
f. Normal drift.
g. Lavere indstillet temperatur ved opvarmning, når fugtigheden er høj.
Cirkulation efter ikke at have registreret nogen bevægelse (10 minutter).
Indirekte luftstrøm efter at have registreret bevægelse.