Nyt CZ-TACG1 Panasonic wi-fi-sæt

Avanceret smartphonestyring til RAC-anlæg

Betjen luft til luft-varmepumpe med Panasonic Comfort Cloud med alle funktioner tilgængelige i enheden samt yderligere funktioner, der kun er tilgængelige via skyen hvor og når som helst. Én bruger kan styre op til 200 enheder samt oprette forskellige brugere og rettigheder. Energiovervågning er også mulig, hvilket giver mulighed for at reducere driftsomkostningerne endnu mere.


1. Nye grænser for styring


Med Panasonic Comfort Cloud kan brugeren styre alle funktionerne i varmepumpen og mere endnu. Alle funktioner, som din varmepumpe kan omfatte, såsom nanoe™-luftrenser, Econavi-sensorer, luftstrømmens retning, hastighed, temperaturindstilling og -tilstand... kan nemt styres via Panasonic Comfort Cloud. Yderligere funktioner kan også nemt styres via appen, herunder:
· Alle til/fra på én gang. For steder, som har mere end én enhed, kan brugeren slå alle enhederne til eller fra med et enkelt klik.
· Indstil en ugentlig timer. Der kan nemt, intuitivt og hurtigt indstilles op til 6 hændelser om dagen, 42 om ugen.
· Forvarmning eller -køling. Indstil et komfortabelt niveau i huset eller på kontoret - før du ankommer!
· Underretning med fejlkoder. Hvis der opstår problemer, vises en fejlmeddelelse eller en vedligeholdelseskode.


2. Energiovervågning og statistik

At kende den energi, som hver enhed bruger, er afgørende for at kunne reducere energiregningen. Panasonic Comfort Cloud gemmer energiforbruget* for hver enhed, som derefter kan vises i enkle og effektive statistikgrafer. Denne funktion er tilgængelig fra TKE- og UKE- generationen.
*Datanøjagtigheden af det estimerede energiforbrug afhænger af strømforsyningskvaliteten.


3. Skalerbarhed og brugerstyring


Det er nemt at medtage yderligere enheder og steder samt flere brugere med forskellige adgangsrettigheder. Dette skaber flere muligheder for at styre et familiehus eller et sommerhus og giver også mulighed for små/mellemstore kontorer eller udlejningsejendomme.
· Op til 200 enheder. Op til 10 steder (20 enheder pr. sted)
· Styringsrettigheder for brugere. Hovedbrugeren kan oprette andre brugere med begrænsede rettigheder til enheder og opsætning
Empty

Nyt navn og nyt ikon

Appen har været tilgængelig siden maj 2018 med en ny opdatering fra 1. juli. Appens navn ændres fra "Panasonic AC Controller" til "Panasonic Comfort Cloud", og ikonet bliver også opdateret. Disse ændringer bringer denne app tættere på de europæiske slutbrugeres krav.

Mere end blot en hjemme-app

1. Familier: Der kan oprettes forskellige brugere, så børn udelukkende kan styre deres eget værelse. Hvis der er tale om et ekstra hus, kan dette køles eller opvarmes på forhånd via fjernbetjening. Eller der kan slukkes via fjernbetjening, hvis nogen har ladet systemet stå tændt.

2. Ejere af flere lejemål: Kan håndtere forskellige steder, op til 200 enheder med kun én smartphone. At kende forbruget for hvert sted og få fejlkoder via fjernbetjening giver bedre og hurtig vedligeholdelse.

3. Små og mellemstore kontorer: Ejeren kan nemt styre forskellige lokaler på kontoret og give medarbejderne adgang enhed for enhed. Leverer også oplysninger om, hvor der muligvis spildes energi på opvarmning og afkøling for at fremme bedste praksis for komfort.

Advanced smartphone control for domestic range.

Control air to air heat pump operation with Panasonic Comfort Cloud plus additional functions only available through the Cloud from wherever and whenever. One user can manage up to 200 units and also set up different user rights. Also, energy monitoring is possible allowing opportunity to learn how to reduce the operating cost even more.

1

Smart Control

In control of cooling comfort anytime, anywhere.

Connect & control operation.
20 units per location and up to 10 different locations.
Transform multiple remote controls into one device.

Manage multiple units at once.
Turn on all AC units at the same time or by group settings.
Set weekly timers for multiple units to cater to your daily routines.

2

Smart Comfort

Easily manage your comfort and air quality.

Adjust set temperature.
Set temperature by monitoring real time indoor and outdoor temperatures.

Pre-heat or cool.
Control your house or office comfort before you arrive!

nanoe™ X*.
Activate nanoe™ X, the advanced technology to deodorise and create healthier environment.

3

Smart Efficiency

More comfort with less wasted energy.

Energy usage analysis**.
Monitor energy consumption based on different temperature settings.

Energy usage comparison (day/week/month/year).
Compare energy usage history of AC units for better budget planning.

4

Smart Assist

Be informed of breakdowns.

Error codes notification and identification***.
Launch the App to check error codes for effortless troubleshooting. Help technicians to easily identify the issues.

User’s control right.
Register multiple users. Set administrator rights and assign users access.

* nanoe™ X is available in certain series. ** Estimated energy consumption data accuracy depends on power supply quantity. *** Contact trained technicians to perform any repairing/service.

Easily control and access all features of remote control anytime, anywhere.

New possibilities, new applications

Families.
Different users can be set up, such as each child can manage their own room. In second homes, rooms can be remotely pre-cooled or pre-warmed, or turned off if needed.

Multi tenant owner.
The ability to manage up to 200 units with just one smartphone. It allows for quick and efficient maintenance through remote error codes and the knowledge of consumption.

Small and medium sized offices.
Owner can control different rooms of the office easily and give unit by unit access to their staff. Also provides information to know where energy might be wasted for heating and cooling and promoting best comfort practices.

Smart control at your fingertips

With Panasonic Comfort Cloud, the user can manage all functions of the heat pump such as nanoe™ X, air flow direction, speed, temperature setting, mode, plus more.

Scalability and users management

Easy to include additional units and locations, as well as the ability to include several users with different access rights. This creates more possibilities to manage the family home, a second house and also provides opportunities for small/medium sized offices or multi-tenant properties.

Energy monitor and statistics

Knowing the energy each unit uses when operating is key to see opportunities to reduce the energy bill. Panasonic Comfort Cloud stores the energy consumption* of each unit, which can then be shown in easy and powerful statistics graphs. This function is available from WKE, VKE, TKE and UKE generation.
With the weekly timer the operation can be adjusted to optimize the usage of the energy.

* Estimated energy consumption data accuracy depends on power supply quality.

Connection Diagram to Panasonic Comfort Cloud

Indoor Unit
Network
Other hardware requirements
(purchase and subscribe separately).
Router, Internet and Smartphone.
Download free App
Panasonic Comfort Cloud
Empty
a. Built-in WLAN in certain models or with optional adaptor CZ-TACG1 connected to port CN-CNT.
b. Panasonic Cloud Server is designed, operated and managed by Panasonic.
Compatibility: Most Panasonic Domestic range are compatible with CZ-TACG1 WLAN accessory: CS-VZ**SKE, CS-XZ**VKEW, CS-Z**VKEW, CS-TZ**TKEW, CS-RZ**VKEW, CS-FZ**UKE, CS-UZ**VKE, CS-PZ**VKE, CS-FZ**WKE, CZ-UZ***WKE, CS-PZ**WKE, CS-DZ**VKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-XE**SKEW, CS-E**SKEM-M, CS-TE**TKEW, CS-FE**UKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-E**PKEA, CS-E**PB4EA, CS-E**PD3EA. For built-in WLAN such as CS-Z**VKEW, CS-MZ16VKE, CS-XZ**VKEW and CS-TZ***WKEW it is not required the accessory CZ-TACG1.
Remark: indoor temperature display and some special functions are not available through the App for all models. Languages: Available in 19 European languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Deutsch, English, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovenian, Spanish, Swedish and Turkish.

Download free App, try Panasonic Comfort Cloud


Download Panasonic Comfort Cloud-appen, og prøv en demo på Google play.
Download Panasonic Comfort Cloud-appen, og prøv en demo på App Store.