Ny intelligent styreenhed CZ-256ESMC3

Denne styreenhed er den smarte løsning til at imødekomme de avancerede krav, der stilles til bygninger.

Intuitiv betjening

De skærme, der bruges til betjening, følger alle det samme mønster, som gør skærmene lette at aflæse og lette at bruge.
 • Forstørret skærm (10,4'') med farve-LDC
 • Smartphone-lignende betjening (swipe, flick)
Stort skærmbillede. Forstørret 60 pct.
Nem swipe- eller flick-betjening.
Empty
Empty
Empty
Empty
Swipe.
Dette er en betjeningsfunktion, hvor fingeren glider i en retning (op eller ned) på touch-panelet. Dette bruges til at scrolle langsomt.
Vælg.
Dette er en opad- og nedadgående bevægelse af fingeren, der bruges til skærmen, og den bruges til at vælge indstillinger i elementer såsom skalafelter.
Træk ud.
Dette er en betjeningsfunktion, hvor fingeren på touch-panelet bladrer i en retning (op eller ned). Dette bruges til at scrolle langsomt.

Optimerede, energibesparende funktioner som standard.

 • Indstillinger for automatisk temperaturgendannelse, automatisk lukning, indstillinger for temperaturgrænse
 • Behovsstyringsfunktion
 • Mulighed for udendørs behovsinput og timerindstillinger
 • Indendørs kan der indstilles til ±1°C/ ±2°C eller termostat FRA
 • Indendørsenheder, som styres i rækkefølge med 10-minuttersintervaller
Skærmbillede af Automatisk temperaturgendannelse.
Automatisk nedlukning.
Skærmbillede af Udendørs behovsstyring.
Empty
Empty

Energivisualisering

 • Energispareplaner understøttes af grafvisningsfunktion
 • Viser fordelingen af elektricitets- og gasforbruget
Skærmbillede af grafvisning.
Empty
Empty
Empty
Empty
Nyttige parametre vises, så du bedre kan spare energi.
Eksempel: Søjlediagram:
Indendørsenhed:
 • Samlet driftstid, termostat TIL driftstid (min.)
 • Forbrugt mængde (elektricitet, gas)
 • Elektricitets- eller gasomkostninger
Udendørsenhed:
 • Udendørsenhed - betjeningscyklus (# cycles)
 • Motorens driftstid (i timer)
 • Inverter - kumulativ udgangseffekt
 • Kumulativ udgangseffekt for solceller
Valg af pulsværdi for forskellige dataintervaller, 1 time/1 dag/1 måned, sammenlignet med året før.

Vigtigste nye funktion

 • Gestikfunktion (flick, swipe): Ja
 • Grafvisning (tendenser, sammenligninger): Ja
 • Webfunktioner (maks. 64 brugere): Ja
 • Modtagerindstillinger for advarselsmails: Ja (maksimum 8)
 • Automatisk retur til temperaturindstilling: Ja
 • Begrænsning af indstillet temperaturområde Ja
 • Beskyttelse mod manglende slukning af apparatet: Ja
 • Støjsvag drift af udendørsenhed: Ja
 • Tilslutning af tilstedeværelsessensor: Ja
 • Behovsstyring: Ja
 • Beregning af omkostninger: Ja
 • Log-display: Ja Advarsel 10.000 enheder. Statusændring 50.000 enheder
 • Tilsluttet styring (definition af begivenhed: 50 begivenheder, input: 32, output: 32): Ja
 • Under vedligeholdelse (registreres som værende under eftersyn): Ja