Nyt Panasonic-pumpenedlukningssystem

Øger sikkerheden og identificerer kølemiddellækager på et tidligt tidspunkt!
Panasonic har udviklet to innovative løsninger, som registrerer kølemiddellækager og giver fuld sikkerhed og beskyttelse af slutbrugere, beboere og miljøet.
Panasonics innovative pumpenedlukningssystem giver bygninger, som er udstyret med systemet, yderligere BREEAM-point og hjælper med til overholdelsen af den aktuelle EN378:2008-standard, hvor kølemiddelkoncentrationen overskrider de praktiske sikkerhedsgrænser på 0,44 kg/m³.

Der er ikke brug for yderligere netværkskommunikation for at tilslutte sensorerne til pumpenedlukningssystemet.

Valgmulighed 1: Med lækagedetektor: Den sikreste løsning til små rum
Takket være den eksklusive software i Panasonic ECOi, kommunikerer sensorerne direkte med pumpenedlukningssystemet via P-Link-forbindelsen. Særdeles omkostningseffektiv løsning. Lækagedetektoren tilsluttes direkte til indendørsenheden via PAW-EXCT-stikforbindelsen, og pumpenedlukningssystemet tilsluttes direkte til den primære udendørsenhed. Pumpenedlukningssystemet aktiveres, når der registreres en lækage i rummene. Opsamlingen af kølemiddel starter omgående. Hermed tilbydes den bedst mulige sikkerhed for slutbrugerne, beboere og miljøet. Kølemidlet opsamles i udendørsenheden. I større systemer opsamles det i en ekstra opsamlingsbeholder.
1. Ventiler lukkes / 2. Pumpenedlukningssystem / 3. Signal / 4. Lækage / 5. Rum 1 / 6. Rum 2 / 7. Ref. detektor
Valgmulighed 2: En unik, innovativ algoritme registrerer kølemiddellækage
Panasonic har udviklet en ny, innovativ algoritme, der er i stand til at afsløre en R410A-lækage, som er baseret på følgende betingelser:
 • Højt tryk
 • Lavt tryk
 • Afgangstemperatur
Løsningen er ideel til hoteller, kontorer og offentlige bygninger, hvor sikkerheden for slutbrugerne og beboerne er uomgængelig.
Denne løsning er ekstremt omkostningseffektiv, fordi den ikke kræver en dyr lækagesensor.
Pumpenedlukningssystem
Det innovative pumpenedlukningssystem kan tilsluttes på to måder:
 • Med lækagesensor
 • Uden lækagesensor ved hjælp af den innovative algoritme.
Pumpenedlukningssystemets basisfunktioner:
 • Registrerer lækage
 • Aktiverer pumpens nedlukningsprocedure
 • Opsamler gassen i beholderen
 • Lukker ventilerne for at isolere gassen
Fordele:
 • Opfylder lovgivningsmæssige bestemmelser
 • Beskytter personalet
 • Beskytter miljøet
 • Reducerer driftsomkostninger