3. Overlegen fleksibilitet


Mere fleksibel rørføringslængde.
Nyt design: kompressor, oliegenvindingssystem, udendørs varmeveksler
gør det muligt at forøge rørlængden.


Øgede rørlængder og fleksibelt design
Kan tilpasses forskellige bygningstyper og -størrelser. Faktisk rørlængde: 200 m. Maksimal rørlængde: 1.000 m.

1. Maksimal højdeforskel mellem udendørs- og indendørsenhed: 50 m*
2. Maksimal højdeforskel mellem indendørsenheder: 15 m
3. Maksimal samlet rørlængde: 1.000 m
4. Fjerneste rørlængde (fra udendørsenhed til den fjerneste indendørsenhed) (tilsvarende længde): 200 m

* 40 m, hvis udendørsenheden er placeret under indendørsenheden.
Længdeforskel på op til 50 m mellem længste og korteste rør fra den første forgrening
Fleksibel rørføring gør det nemmere at designe systemer til steder som for eksempel togstationer, lufthavne, skoler og hospitaler.

· Der kan sluttes op til 64 enheder til ét system
· Forskellen på maksimal og minimal rørføring efter første forgrening må højst være 50 m.
· Større rørføringer kan være op til 200 m.

L1 = Længste rørføring. L2 = Korteste rørføring. L1 - L2 = Maks. 50 m.
Maks. tilladt indendørs/udendørs kapacitetsfaktor, der kan tilsluttes, er op til 200 %*
ECOi EX opnår maksimal tilslutningskapacitet for indendørsenheden på op til 130 % af enhedens tilslutningsområde. Denne grænse kan overskrides og nå op til 200 %, såfremt visse betingelser er opfyldt. Med denne funktion er ECOi EX en ideel løsning til steder, hvor der ikke nødvendigvis er behov for fuld køling/opvarmning i alle rum samtidigt.

Bemærk: Hvis over 100 % af indendørsenhederne kører ved høj belastning, yder de muligvis ikke den nominelle kapacitet. Kontakt en autoriseret Panasonic-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. * Hvis de følgende betingelser er opfyldt, er det effektive område over 130 % op til 200 %. Overhold det begrænsede antal indendørsenheder, der kan tilsluttes. Driftsområdets nedre grænse for opvarmet udendørstemperatur er begrænset til -10 °C WB (standard -25 °C WB) Samtidig drift er begrænset til mindre end 130 % af indendørsenheder, der kan tilsluttes. 1,5 kW kapacitet af indendørsenheder er inkluderet.
Der kan tilsluttes mange forskellige modeller af indendørsenheder

Kompakt design
Den nye ME2-serie har reduceret den påkrævede plads til installation med op til 20 HP, der er tilgængelige i et enkelt chassis. 8-10 HP passer ind i en elevator til nem betjening på stedet.

Vægt 375 kg
Påkrævet installationsplads.
* 18-20 HP kan fås fra april 2016.
(enhed: mm)

Model med højeffektiv kombination

Model med pladsbesparende kombination

  • Bredt sortiment af systemer fra 8 HP til 64 HP.
  • EER på 4,7, der er førende i klassen (for model med 8 HP)
  • Højere EER end model med pladsbesparende kombination, en kombination med to enheder på 10 HP, der leverer 20 HP, reducerer f.eks. kompressorbelastningen

Ekstraordinær ydeevne til energibesparelse og effektiv drift Ny ECOi EX ME2-serie af modeller med stor holdbarhed.
  • Bredt sortiment af systemer fra 8 HP til 80 HP
  • EER på 4,7, der er førende i klassen (for model med 8 HP)
  • Brancheførende lavt støjniveau på 54 dB(A) (model med 8 HP)
  • Mulighed for køledrift ved udendørstemperaturer på helt op til 52 °C DB
  • Udvidet driftsområde giver mulighed for opvarmning ved udendørstemperaturer på helt ned til -25° C WB
  • Egnet til renoveringsprojekter for R22

* 66 HP-80 HP kan fås fra marts 2016.

Højt udvendigt statisk tryk på kondensatorer


Med en nydesignet ventilator, ventilatorskærm, motor og indkapsling kan nye modeller tilpasses og installeres på stedet, så de leverer op til 80 Pa af udvendigt statiske tryk. En luftudledningskanal forhindrer manglende luftcirkulation, så udendørsenheder kan installeres på hver etage i en bygning.

5. Ventilator
6. Ventilatormotor og indkapsling
7. Højt statisk tryk

Pladsbesparende kombination med modeller på 8~20 HP (kombination fra 8 HP til 80 HP)

ECOi EX ME2-serie mere fleksibel


Højeffektiv kombination med modeller på 8~16 HP (kombination fra 8 HP til 64 HP)

Udvidet kompressorlevetid med ensrettet driftstid for kompressor
Kompressorers samlede driftstid overvåges af en indbygget mikrocomputer, som sikrer, at driftstiden for alle kompressorer inden for samme kølemiddelkredsløb afbalanceres.
Kompressorer med kortere driftstid ifølge erfaringerne vælges først for at sikre ensartet slitage på alle enheder og forlænget levetid for systemet.

Systemeksempel
A,C: DC-omformerkompressor
B,D: Kompressor med konstant hastighed

8. Øget belastning
* Afhænger af hver kompressors akkumulerede driftstid.
* Kompressorprioritet skal muligvis ændres. (F.eks.) Eksempel 1: A > C > B > D, eksempel 2: C > A > D > B, eksempel 3: A > C > D > B, eksempel 4: C > A > B > D
* Der er flere tilgængelige eksempler.
Automatisk backup-funktion i tilfælde af fejl i kompressor eller udendørsenhed
Individuelle enhedsinstallationer med 8, 10 og 12 HP undtaget.

*Med backup-funktion kan køling eller opvarmning fortsætte uafbrudt, mens der afventes service.
Brugerne skal kontakte deres autoriserede servicecenter, så snart fejlen opstår.

9. Selvom ventilatormotor eller sensor svigter
10. Selvom en komplet udendørsenhed svigter
11. Selvom en kompressor i et enkelt system svigter
12. NY funktion
13. Den anden udendørsenhed kan fortsat køre
14. Den anden kompressor kan fortsat køre
15. Automatisk backup-funktion
Fleksibelt forbrug
Med teknologi til omformerstyring er alle Panasonics VRF-systemer klar til DRM (Demand Response Management). Med denne styring kan strømforbrug i spidsbelastningsperioder indstilles i tre trin til at levere optimal ydeevne. Det bidrager til at reducere det årlige strømforbrug med mindst muligt tab af komfort.
Der fås en terminal til behovsstyring af 0-50-75-100 % af kapaciteterne.
ME1-serien har som standard en terminal til behovsstyring (ikke nødvendigt ekstraudstyr)
Fleksibelt forbrug med CZ-CAPDC2*
Mulighed for indstilling ved 0 % eller i intervallet fra 40 til 100 % (5 % ad gangen). Ved forsendelsestidspunktet sættes indstillingerne til tre trin: 0 %, 70 % og 100 %.

15. Udendørsenhed
16. Klemrække
17. Behovsstyring

* En udendørs seri-para I/O-enhed (CZ-CAPDC2) er påkrævet til indgangssignal for behov.