Panasonic kondenseringsenheder med naturligt kølemiddel

Panasonic introducerer nu de nye miljøvenlige CO2-kondenseringsenheder til køling til erhvervsbrug.


Download katalog >

Med kondenseringsenheder fra Panasonic kan du forvente: Energibesparelser, lavt støjniveau, letvægtsdesign, lav kølemiddeltilførsel, lave installationsomkostninger og lave omkostninger til vedligeholdelse.


Vælg den grønne løsning fra Panasonic

Hvorfor CO2? Naturligt kølemiddel.
EU's F-gas-forordning prioriteres højt i de europæiske lande. Den sikrer overholdelse af Kigali-aftalen og understøtter internationale klimaforpligtelser for drivhusgasser samt fører an i den globale overgang til klimavenlige HFC-fri teknologier.
Kuldioxid (R-744) genvinder sin berettigelse på køleområdet. For at skåne miljøet kræver lovgivningen øget brug af "alternative" kølemidler, heriblandt CO2.
Fra et miljømæssigt perspektiv er CO2 et meget attraktivt kølemiddel. Nul "ODP" (potentiale for ozonnedbrydning) og "GWP" (globalt opvarmningspotentiale)=1 betyder naturlig substans i atmosfæren.
I Europa har der været en trinvis HFC-reduktion, siden fluorgasforordningen blev indført i 2015.
Faktisk er der ikke blot i Europa, men også i andre lande over hele verden blevet arbejdet aktivt for at gennemføre den nødvendige nationale lovgivning for implementeringen af aftalen om at reducere brugen af HFC'er.
Panasonic kan nu levere en løsning i Europa med CO2-kølesystemer for at forhindre global opvarmning og støtte miljøvenlig detailhandel.
Nedenstående tabel viser, hvor godt R744 (CO2) præsterer med hensyn til miljøpåvirkning og -sikkerhed.

ODP (potentiale for ozonnedbrydning) = 0 - GWP (globalt opvarmningspotentiale) = 1.


Næste generation af kølemidler
CO2
ODP: 0
GWP: 1
Antændelighed: Ikke-brændbar
Toksicitet: Nej
Ammoniak
ODP: 0
GWP: 0
Antændelighed: Let antændelig
Toksicitet: Ja
Isobutan
ODP: 0
GWP: 4
Antændelighed: Brandfarlig
Toksicitet: Nej


Nuværende kølemiddel
R410A
ODP: 0
GWP: 2.090
Antændelighed: Ikke-brændbar
Toksicitet: Nej
R404A
ODP: 0
GWP: 3.920
Antændelighed: Ikke-brændbar
Toksicitet: Nej
Sammenligning af CO2-udledninger.

ENERGIBESPARELSE 25,4 % Fryser / 16,2 % Køling

CO2-UDLEDNING 67 % Reduktionv

Enhed: t/år
1. Frysertemperatur. 2. Køletemperatur. 3. I alt (Vores egen forskning i Japan).

1) Direkte indflydelse viser virkningen af kølemiddeludslip i en sammenligning af R744 (CO2) med R404A. 2) Indirekte indflydelse viser CO2-udledninger i forbindelse med strømforbrug for CO2-enheden og konventionelle enheder.

Baseret på forskning udført af Panasonic i Japan. Sammenligning af 6 butikkers gennemsnit for R404A inverter multi-kondenseringsenhed.
Direkte indflydelse 1)
Indirekte indflydelse 2)

Pålidelig kvalitet, fremstillet i Japan. Fremragende kvalitetskontrol etableret af dygtigt fabrikshold.CO2-transkritiske kondenseringsenheder Ny MT/LT-model (OCU-CR1000VF8A(SL))
Panasonic har introduceret nye modeller med både MT- og LT-valgmuligheder. En forstørret beholder på 12 liter i denne nye model giver en optimal drift.

Både MT- og LT-valgmuligheder.
Maksimal kølekapacitet. MT: Op til 16 kW. LT: Op til 8 kW.

Opskaleret beholder fra 7 liter til 12 liter.
Denne beholder på 12 liter opbevarer en større mængde kølemiddel, når systemet stopper. Hjælper også installatørerne ved at give en større tolerance fra optimal påfyldning.
Varmegenvindingsfunktion ved opvarmning. Fås til efteråret 2019.
Denne funktion tilbyder køling og opvarmning i ét system. Det er en banebrydende funktion, som giver en oplagt mulighed for at skære ned på driftsudgifterne ved at anvende udblæsningsvarme fra køling som energikilde til opvarmning.

Hvad er varmegenvindingsfunktion?
Før.
Fx CO2-kondenseringssystem til køling + A2W- system til opvarmning.
Ny løsning.
Et varmegenvindingssystem kan ved hjælp af varmegenvinding ikke blot producere køling, men også opvarmning.
1. Middeltemperatur. 2. A2W Aquarea. 3. MT (eller Lavtemperatur). 4. Ny varmegenvinding. 5. Vandvarmeveksler 1).
1) Vandvarmeveksleren anskaffes lokalt.
* Samtidig drift med LT og MT er ikke mulig.
CO2-transkritiske kondenseringsenheder CR-Serien
 • Indstillingspunkter ved mellem- eller lave temperaturer er tilgængelige afhængigt af anvendelsesområder
 • Høj COP ved høj omgivelsestemperatur takket være Panasonics CO2-rotationskompressor med 2-trins-kompression

 • Kompakt og ekstremt støjsvag
 • Regulering af overførselstryk for stabil styring af ekspansionsventil i montrer (kun modellerne 1000VF8 og 1000VF8A)

*SEPR-værdier for køling er blevet testet af et tredjepartslaboratorium.
*SEPR-værdier for frysning er blevet testet af et tredjepartslaboratorium
CR-serien
Lav temperatur
Middeltemperatur
Fordampningstemperatur (ET) Intervalpunkter

Driftssikkerhed er vores primære mål, og derfor yder vi 5 års garanti på kompressorer og 2 års garanti på andre komponenter!Overlegen kølekapacitet ved hver fordampningstemperatur.
CO2-transkritiske kondenseringsenheder har en høj kølekapacitet ved hvert indstillingspunkt. CO2-rotationskompressoren med 2-trins-kompression udviklet af Panasonic er designet til at komprimere CO2-kølemiddel to gange; det halverer belastningen i drift sammenlignet med 1-trins-kølemiddelkompression og giver bedre holdbarhed og driftssikkerhed.
Enheder kan indstilles til at køre ved lave og mellemhøje temperaturer, med fire standardindstillinger. Standardindstillingerne kan nemt ændres ved hjælp af den brugervenlige drejeomskifter, så der kan opnås endnu større energibesparelser. (Kun 200VF5-model).
4 kW: OCU-CR200VF5(SL)
Denne kompakte enheds fleksibilitet giver mulighed for at tilpasse systemet til skiftende kølebehov, afhængigt af installationsindstillingen.

Kølekapacitet (kW)
15 kW: OCU-CR1000VF8(SL)
Kølekapacitet (kW)
16 kW: OCU-CR1000VF8A(SL)
Kølekapacitet (kW)
Omgivelsestemperatur: 32 °C, Kompressor: 230 V, Driftsfrekvens: 65 S-1 Kølemiddel: R744, Temperatur for indsugningsgas: 18° C.
Omgivelsestemperatur: 32 °C, Kompressor: 400 V, Driftsfrekvens: 60 S-1 Kølemiddel: R744, Temperatur for indsugningsgas: 18° C.
Omgivelsestemperatur: 32 °C, Kompressor: 400 V, Driftsfrekvens: 60 S-1 Kølemiddel: R744, Temperatur for indsugningsgas: 18° C. * Forsøgsvis.
Driftssikker CO2-teknologi fra Panasonic.
 • Pålidelig kvalitet, fremstillet i Japan
 • Erfaring: 10.000 enheder solgt og installeret i 3.700 detailforretninger, såsom døgnbutikker og supermarkeder i Japan*
 • Fremragende kvalitetskontrol etableret af dygtigt fabrikshold
 • Panasonic yder 5 års garanti på kompressorer og 2 år på komponenter
 • Kompressorgarantien på 5 år matcher produktets lange levetid

* Ved udgangen af november 18.

Panasonic kondenseringsenheder med naturligt kølemiddel: Den miljøvenlige og pålidelige løsning til døgnbutikker, supermarkeder, tankstationer og kolde rum.Anvendelser i kølekæden.
Panasonic’s CR-serie af CO2-kondenseringsenheder giver den ideelle løsning til supermarkeder, døgnbutikker, og tankstationer.
Det er altid vigtigt holde mad i montrer eller kølerum frisk ved den rette temperatur. Og en af de største udfordringer for detailhandlere har været omkostningerne ved nedbrud i køleanlæg, som kan resultere i dyrt produktspild.
Panasonic’s pålidelige CO2-løsning hjælper med at løse det ovennævnte problem ved at have et stabilt og pålideligt helårssystem, der kan hjælpe med at maksimere energieffektiviteten.
Montrer.
Døgnbutikker, supermarkeder og tankstationer.
Eksempel på montretype:
 • 4kW / OCU-CR200VF5: Reach-in-fryser
 • 15 kW / OCU-CR1000VF8 og 16 kW / OCU-CR1000VF8A: Åben montre* (Total bredde 850 cm) / Dessertmontre / kølerum (6 eller 7 døre)

*Montrer anskaffes lokalt.
** Styreenheder: PAW-CO2-PANEL eller anskaffes lokalt.
*** Minimum kølebelastning skal være 18 % af den samlede kapacitet.

1. Åben montre. 2. Kølerum. 3. Reach-in-fryser. 4. Dessertmontre.
Kølerumsinstallation til at holde maden frisk.
Hoteller, skoler, hospitaler.
CO2-model
Kølerum. Fordampningstemperatur
Kølerum. Eksempel på rumstørrelse*
* Rumstørrelse er til reference. Kontakt en autoriseret Panasonic-forhandler for beregning.

Tilslutning.

Spar på installationstiden med plug & play-sæt.
For at sikre en hurtig og nem installation af produktet har Panasonic designet en samlet løsning i én boks, der indeholder kondenseringsenheden, en panelforprogrammeret styreenhed, elektronisk ekspansion og sensorer samt en letforståelig vejledning.

Plug & play-sæt Modelkode: PAW-CO2-PANEL.

Elektronisk ekspansion for styring af overhedning.
Intelligent styreenhed, der er specielt programmeret til opbevaringsrum og montrer.
Modbus kompatibilitet med overvågningssystem.
Panasonic CO2-kondenseringsenheder i CR-serien kan overvåges af anerkendte overvågningssystemer såsom CAREL, Eliwell og Danfoss. Overvågningssystemer sikrer registrering, overvågning og rapportering af temperaturforhold osv. for hele systemer af CO2-kondenseringsenheder i butikker.

Overvågningssystem:
Standard boss & boss-mini
AK-SM-serien
TelevisGo