Panasonic er uden tvivl det mest effektive system, der findes på markedet

Og det er tilpasset specielt til anvendelse i butikker, hoteller og på kontorer
1. Utroligt høj effektivitet ved delvis belastning:
Sammenligning med konkurrenterne: Hvor mange ikke erklærer ydelsesdata under 50 % delvis belastning, så dækker Panasonic op til 30 % delvis belastning med ekstrem høj effektivitet

COP-sammenligning af Panasonic med andre konkurrenter ved delvis belastning
1. Belastning
Panasonic VRF 6N-serien 32HP HI COP
Panasonic VRF 6N-serien 32HP
Standard Andre konkurrenter
Betingelser: Udendørstemperatur 0 °C med tør-termometer, rumtemperatur 20 °C med tør-termometer. Data, som er hentet fra Panasonics og konkurrenternes officielle, tekniske specifikationer.
2. Fremragende ESEER- og SCOP-værdier for 2- og 3-rørsmodeller
Panasonic har ekstremt højre SEER- og SCOP-værdier iht. SBEM-metoden (nogle fabrikanter bruger en anden, ikke officiel beregningsmetode).
Metoden er udviklet af BRE, og SBEM (Simplified Building Energy Model) er grundlaget for energiberegninger inden for byggerier, som ikke anvendes til beboelse. Den er baseret på NCM (national beregningsmetode) og bruges til at bestemme overholdelsen af Del L i bygningsreglementerne. Desuden bruges den til at certificere energiydelse.
SEER-beregningen svarer til betingelserne herunder og indendørsenhedens indgangseffekt er ikke medtaget.
  1. Indendørstemperatur: 27 °C DB / 19 °C WB
  2. Udetemperaturbetingelser
3. Effektiv afrimning
Panasonic bruger enhed nummer to til at afrime enhed nummer et. Det gør systemet mere effektivt under afrimning og påvirker ikke komforten.

1. Panasonic / 2. Afrimning / 3. Ventilatordrift / 4. Varmekilden fra indendørsenheden er ikke nødvendig. / 5. Kold luft. Intet koldt træk fra indendørsenheden under afrimning / 6. Konkurrent 1 / 7. Varmekilden til afrimning kommer fra indendørsenhederne / 8. Kold luft / 9. Konkurrent 2 / 10. Varmeophobning i indendørsenheden. Ingen kold luft, men ekstremt lav effektivitet / 11. Stof for luft eller ekstremt lav kapacitet
4. Panasonic ECOi fungerer ved temperaturer på helt ned til -25 °C. Denne unikke egenskab viser Panasonic ECOi 6N-seriens overlegenhed.
Panasonic bruger enhed nummer to til at afrime enhed nummer et. Det gør systemet mere effektivt under afrimning og påvirker ikke komforten.

Fungerer ved markedets laveste udetemperatur: -25 °C
Udendørslufttemperatur (op til 15 (°C WB)). Stort temperaturindstillingsinterval.
5. Systemet fungerer stadig med op til 25 % af indendørsenhederne
Systemet stopper ikke, selvom op til 25 % af indendørsenhederne udsættes for driftssvigt, mens de er indstillet til ON.

1. Fejlmeddelelsen “E06” ignoreres
6. Ekstra sikker drift i tilfælde af driftssvigt! Sikrer opvarmning og køling
AUTOMATISK BACKUP-FUNKTION
Systemet kan fortsat fungere, selvom kompressorer, ventilatormotor og temperatursensor er beskadigede (selv med en defekt kompressor i en enkelt enhed med 2 eller flere indbyggede kompressorer).

1. Beskadiget ventilatormotor. Beskadiget kompressor. Beskadiget temperatursensor / 2. Backup-funktion / 3. Stop