Panasonic VRF TOP Comfort


Panasonic VRF-systemer omfatter som standard siden 2006 speciel VET-teknologi
med variabel kølemiddeltemperatur.

Variabel fordampning og kondenstemperaturer

Den smarte logik kontrollerer temperaturen hver 30. sekund og regulerer automatisk kølevæsketemperaturen ifølge behov og udendørsforhold, således at energieffektiviteten løbende optimeres.

Fordampningstemperatur (°C) for kølemiddel
Temperaturen varierer fra 16 °C til 3 °C.
Tilsvarende er kondenstemperaturen variabel og reguleres i forhold til lokalets termiske belastning i området 33–55 °C.

Fordampningstemperatur (°C) for kølemiddel
A. Sparefunktion
B. Justeres i forhold til lokalets termiske belastning
C. Komfort
D. Termisk belastning
1. Variabel fordampningstemperatur
2. Konstant fordampningstemperatur
3. Variabel kondenstemperatur
4. Konstant kondenstemperatur

Eksempel på køletilstand (opvarmningstilstand er også tilgængelig)


A

Indendørsenhed med lavere
termisk belastning

Fordampningstemperatur holdes ved
høj temperatur

Maksimal energibesparelse

B

Højere termisk belastning

Fordampningstemperaturen sænkes og regulerer sig i forhold til den termiske belastning

· Maksimal komfort

C

Maksimal termisk belastning

Fordampningstemperatur

Maksimal ydeevne
1. Fordampningstemperatur
2. Termisk belastning

Teknisk fokus - variable temperaturer

A. Fordampningstemperatur
B. Kondenstemperatur
C. Optimalt arbejdsområde for kompressoren
D. Termisk belastning

Kontrol af afgangstemperatur

Den specielle funktion er tilgængelig i alle indendørsenheder i Panasonic VRF-systemet med henblik på at garantere maksimal brugerkomfort.
For eksempel hvis temperaturen af den udledte luft er under 10 °C i køletilstanden, kan det være ubehageligt for brugeren på samme måde som i varmetilstanden, hvis temperaturen er sat for højt.
Med Panasonic-styring af lufttemperaturen på den udledte luft kan den reguleres i køleområdet 7-22 °C.

A. Luftindsugning
B. Ventilator
C. Batteri R410A
D. Tøm > Eksempel på køling > Indstilles mellem 7 og 22 °C
E. Lufttermistor IND
F. Køletermistor IND E1 / UD E3
G. Airtermistor UD