Sådan rengør og vedligeholder du din varmepumpe


For at undgå at din luft til luft varmepumpe mister kapacitet eller effektivitet, er det nødvendigt, at den rengøres en gang imellem. Store mængder luft passerer gennem varmepumpen hver dag, og det medfører, at en del snavs og partikler sætter sig i systemet.

Prøv at indføre nemmere rengøring af din varmepumpe i din sædvanlige rengøringsrutine. En mere grundig rengøring er kun nødvendig en gang om året eller hvert andet år og bør udføres af en fagmand. Det er vigtigt at overholde dette, da det i modsat fald kan forkorte varmepumpens levetid.

Her er en gennemgang af, hvordan du bedst rengør varmepumpens indendørs og udendørs enhed.

Rengøring af luft til luft-varmepumpens indendørs enhed

Støv og luftbårne artikler findes i alle hjem, og det er derfor godt, hvis du støver varmepumpens indendørs enhed af en gang om ugen for at fjerne snavs på overfladen. Ligesom med andre elektroniske apparater skal man undgå at bruge støvsugeren til at fjerne støvet.

Hvis der bliver røget indendørs, eller hvis luftvarmepumpens indendørs enhed er placeret i nærheden af et køkken med en del mados, sker det nemt, at røg og mados sætter sig mellem lamellerne og giver en fedtet overflade. Derfor kan det være godt at alliere sig med en fagmand til en mere omfattende rengøring en gang om året. I modsat fald er varmepumpe service hvert andet år nok, medmindre din garantiaftale siger noget andet.

Rengøring af varmepumpens filter

Du får adgang til filteret ved at åbne lågen på forsiden af den indendørs enhed. Tag filteret ud, og støvsug det grundigt. Når filteret ser slidt ud, er det tid at købe et nyt. Husk altid at købe den type filter, der anbefales til netop din luftvarmepumpe. Du er velkommen til at kontakte din forhandler/installatør, hvis du er det mindste usikker på, hvordan rengøringen skal foregå.

Rengøring af varmepumpens udendørs enhed

Det, du selv kan gøre, er først og fremmest at tørre plast-og metaldele af med en fugtig klud for at fjerne snavs og pollen. Sørg også for, at der ikke ligger affald ved afløbshullet, som kan forhindre kondensvæske i at løbe ud.
Det kan også ske, at blade og sne, der har samlet sig i luft til luft varmepumpen, skal fjernes. Kontroller også pumpen, så der ikke sidder noget fast i luftindtaget. Hvis der ofte kommer blade og sne i din pumpe, kan du købe et dæksel, der beskytter mod netop vejr og vind.