Vandvarmeveksler til centralvarme


Se produkt >


Da en toprestaurant i London åbnede, skulle den bruge store mængder frisk luft for at give de bedst mulige forhold for måltider. ECO G-enhederne tilsluttet kølespolerne i luftbehandlingsudstyret sørgede for, at luften blev tilført i den rette tilstand både om sommeren og vinteren.Udskiftning af køler. Forsyning af kølet vand til ventilationskonvektorer

Udskiftning af køler.
Da det blev nødvendigt at udskifte nogle gamle, udtjente kølere, var det takket være ECO G'er med vandvarmevekslere muligt at gøre det i etaper, mens de eksisterende vandrør og ventilationskonvektorer kunne benyttes. Dette gjorde, at projektet blev leveret til tiden, til en begrænset pris, samtidig med at man undgik alle problemerne med kølemiddel i lukkede rum.
Tom
Tom

Tilslutning til 'close control'-computerudstyr

Anvendelser i computerrum.
Da al tilgængelig elektrisk strøm gik til it-udstyret i en førende international bank, skulle kølebelastningen på over 450 kW drives af gas. Udendørsenhederne blev tilsluttet kølespiraler inde i 'close control'-enhederne via vandvarmevekslere, hvilket opretholdt et temperatur- og luftfugtighedsklimatiseret miljø. Ved at udnytte varmtvandsfunktionen forsynes bygningen med over 100 kW varmt vand. Derved sikres en ekstra fordel med betydelige CO2-besparelser.
 1. Indgangselektricitet naturgas
 2. Varmtvandsforsyning ved lavt tryk
 3. Tilførsel
 4. Retur
 5. 100 mm CHW F&R
 6. Kølepåfyldning, rum A
 7. Kølepåfyldning, rum B
 8. Luftafkølet køler
 9. Pakke med automatisk påfyldningsenhed
 10. 100 l trykbeholder
 11. 65 mm CHW F&R
 12. 150 mm fordeler
Denne L-designdel har reduceret CO2-udledninger med 26 % eller 166 ton om året sammenlignet med elektriske kølere.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Klassifikationsforhold: Køling indendørs 27 °C DB 19 °C WB udendørs 35 °C DB 24 °C WB opvarmning indendørs 20 °C DB udendørs 7 °C DB 6 °C WB.
Denne tegning er underlagt ophavsret. // 1. Skaler ikke denne tegning // 2. Fejl/udeladelser skal straks meddeles til teknikeren. // 3. Alle mål skal kontrolleres på stedet.


ECOi-vandvarmeveksler

Elektrisk VRF med vandvarmeveksler
· Med denne let installerbare vandvarmevekslerenhed kan du nu omkostningseffektivt og med stor virkning dække projekter med et varmtvandsbehov på op til 51 kW eller køling ved 44 kW

Systemeksempel.
A. Udendørsenhed
B. Kølemiddelrørsystem
C. Vandvarmeveksler til ECO G-køler
D. Vandrørsystem
E. Buffertank
F. Ventilationskonvektorenhed
G. Under gulvet
H. håndtering af luftenhed

Der er altid brug for en buffertank på minimum 280 l til 28 kW og 500 l til 50 kW.

Eksempel på hotelfornyelse af eksisterende køler- og kedelsystem med kombineret Panasonic ECO G- og Aquarea-løsning.

ECO G og Aquarea er en intelligent løsning til fornyelse af køler-/kedelanvendelser med en årlig driftsomkostningsbesparelse på omkring 13.600 EUR.

VANDTEMPERATUR -15 ~ 55 °C
A. Buffertank