ECOi EX MF3-serien med tre rør

Med samtidig varme- og køledrift og varmegenvinding.

Den nye ECOi EX MF3-serie med tre rør er et af de mest avancerede VRF-systemer på markedet.
Ud over at modellen giver høj effektivitet og ydeevne ved samtidig opvarmning og køling, gør den avancerede installation og vedligeholdelse det hele meget nemmere.

 • Opnår branchens bedste SCOP-værdi på 4,77 (LOT21 sæsonbestemt varmeeffektivitet for 8 HP udendørsenhed).
 • Samtidig køle- eller varmedrift for op til 39 indendørsenheder
 • Smalle varmegenvindingsbokse med en højde på bare 200 mm til brug på hoteller med begrænset loftsplads.
 • Med sekvensdrift og backup-funktion.
 • Høj SEER/SCOP ved fuld ydelseskapacitet (følger LOT21)
 • EER, COP: Eurovent-godkendt
 • Standardisering af udendørsenhed til en kompakt kabinetstørrelse
 • Scroll-kompressoren med konstant omdrejningstal giver en høj ydelse og et højt indre tryk
 • Mulighed for at tilslutte op til 52 indendørsenheder
 • Højt eksternt statisk tryk på 80 Pa med en nydesignet ventilator, ventilatorskærm, motor og indkapsling
 • Lydløs drift af udendørsenhed: Minimum 54 dB for 8 HP
 • Bluefin-kondensator udendørsenhed:

TREFASET

 • 8 kW: U-8MF3E8 (Opvarmning og køling)
 • 10 kW: U-10MF3E8 (Opvarmning og køling)
 • 12 kW: U-12MF3E8 (Opvarmning og køling)
 • 14 kW: U-14MF3E8 (Opvarmning og køling)
 • 16 kW: U-16MF3E8 (Opvarmning og køling)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.