Kaskadno upravljanje PAW-A2W-CMH-2

Kaskadno upravljajte do 10 uređaja Aquarea generacije J ili H*

- Upravlja toplinskim zahtjevima te postiže ravnotežu sati rada.
· Intuitivne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir
· Intergracija fotonaponskog sustava (optimiziran algoritam)
· Upravljanje troputim ventilima u režimu hlađenja (2 bufer tanka)
· Upravljački signal 0–10V za zadavanje temperarture u režimu grijanja i hlađenja
· Regulacija pripreme PTV

· Kompatibilnost mjerača potrošnje energije
- Protokol Modbus RTU
- Predkonfiguracija za četiri mjerača

· BMS integracija. LAN portovi sa fiksnom IP adresom i DHCP

· Optimizirana funkcija odleđivanja

* Potreban je jedan PAW-AW-MBS-H za svaku jedinicu Aquarea.