Povezivanje s upravljačima treće strane.

Seri-Para U/I jedinica za vanjsku jedinicu.
CZ-CAPDC2 za ECOi / CZ-CAPDC3 za Mini ECOi i PACi.

· ova jedinica može upravljati s do 4 vanjske jedinice
· putem uređaja za centralno upravljanje mogući su promjena načina rada, skupni rad / skupno zaustavljanje
· potrebno za upravljanje opterećenjem

Dimenzije (V x Š x D): 80 x 290 x 260 mm.
Napajanje: Jednofazno 100/200 V (50/60 Hz), 18 W.
Ulaz: Skupni rad / skupno zaustavljanje (nenaponski kontakt / 24 V DC, impulsni signal). Hlađenje/grijanje (nenaponski kontakt / statički signal). Opterećenje 1/2 (nenaponski kontakt/statički signal) (lokalno zaustavljanje prebacivanjem prekidača).
Izlaz: Radni izlaz (nenaponski kontakt). Alarmni izlaz (nenaponski kontakt).
Duljina ožičenja: kabeli za rad unutarnje/vanjske jedinice: ukupna duljina 1 km. Digitalni signal: 100 m ili kraći.
Primjer sustava
A. Uređaj za centralno upravljanje
B. CZ-CAPDC2
CZ-CAPC3. Lokalni prilagodnik za upravljanje uklj./isklj.
Upravljanje i nadzor statusa mogući su za pojedinačnu unutarnju jedinicu (ili bilo koji vanjski električni uređaj do 250 V AC, 10 A) kontaktnim signalom
Primjer sustava
A. Upravljač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
B. CZ-CAPC2

Primjer: jedinica ventilokonvektora i dr.
Ukupno jedinica izmjenjivača topline.
CZ-CAPBC2. MINI Seri-Para U/I jedinica 0–10 V.
· upravljanje i nadzor statusa mogući su za pojedinačne unutarnje jedinice (1 grupa)
· uz rad i zaustavljanje, postoji funkcija digitalnog ulaza za brzinu zraka i način rada
· postavljanje temperature i mjerenje temperature usisa unutarnje jedinice mogu se vršiti s centralnog nadzora
· napajanje se dovodi s priključka T10 unutarnjih jedinica
· analogni ulaz za zahtjeve kapaciteta vanjske jedinice u 20 koraka (od 40 % do 120 %) s 0 – 10 V
· analogni je ulaz za postavku temperature 0 do 10 V ili 0 do 140 ohma
· moguće je i odvojeno napajanje (u slučaju mjerenja temperature usisa)

* Raspitajte se kod prodavača.
Primjer sustava
A. Udaljena stanica
B. CZ-CAPBC2
C. Centralna upravljačka ploča