Usluga daljinskog praćenja ECOi-W Cloud


Ovaj način upravljanja omogućava daljinski pristup u stvarnom vremenu za optimizaciju servisiranja i održavanja. Riječ je o korisnom rješenju za projekt u kojem je potrebna visoka razina sigurnosti i neprekidan rad, kao što su bolnice.

Prijavi se u uslugu ECOi-W CloudPAW-CM000SP041


Daljinski pristup u stvarnom vremenu za optimizaciju servisiranja i održavanja.

Obavijesti o upozorenjima putem e-pošte.

Izvješća i vizualizacija putem dijagrama s 300 različitih mogućnosti.

Različiti LED signali na dijelovima hardvera za provjeru stanja na lokaciji.


Tehnička obilježja:

  • moguće priključivanje do 10 vanjskih jedinica
  • potreban je protokol Modbus RTU
  • povijest intervala podataka do 5 minuta
  • ugrađena SIM kartica sa signalom 4G
  • kućište IP65
  • ako signal 4G nije dovoljno jak, dostupna je dodatna antena