Ventilokonvektor – kanalni

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku

Ventilokonvektori – četverosmjerna kasetna jedinica

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· Vrlo niske razine buke
· Brzi pristup, jednostavno uklanjanje prednje rešetke
· Svi se priključci nalaze s iste strane
· Pocinčani čelični lim s toplinskom i zvučnom izolacijom, pri čemu se sprečava kondenzacija na kućištu i pruža dobro prigušenje zvuka
· Zračni filtar sintetičkog tipa koji se može očistiti

Ventilokonvektori - podstropne jedinice

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· raspored za lijevu ili desnu stranu
· jednostavna ugradnja
· vrlo niske razine buke
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku
· filtar G2

Ventilokonvektori – samostojeće podne jedinice

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· raspored za lijevu ili desnu stranu
· jednostavna ugradnja
· vrlo niske razine buke
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku
· filtar G2
· PAW-FSF nožice za samostojeće podne jedinice

Ventilokonvektori – za zidnu ugradnju

· 2-putni ili 3-putni on/off ventil
· AC motor ventilatora s 3 brzine
· tiha jedinica za optimalnu udobnost korisnika
· estetski dizajn prikladan za stambene namjene i hotele
· kompatibilan s infracrvenim kontrolerom (isporučuje se s infracrvenim verzijama)
· spirala s hidrofilnim krilima za poboljšanje protoka kondenzata