Ventilokonvektor – kanalni

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku

Ventilokonvektori – četverosmjerna kasetna jedinica

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· Vrlo niske razine buke
· Brzi pristup, jednostavno uklanjanje prednje rešetke
· Svi se priključci nalaze s iste strane
· Pocinčani čelični lim s toplinskom i zvučnom izolacijom, pri čemu se sprečava kondenzacija na kućištu i pruža dobro prigušenje zvuka
· Zračni filtar sintetičkog tipa koji se može očistiti

Ventilokonvektor - kućište stropnih jedinica

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· raspored za lijevu ili desnu stranu
· jednostavna ugradnja
· vrlo niske razine buke
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku
· filtar G2

Ventilokonvektori – kućište samostojećih podnih jedinica

· 2- i 4-cijevne konfiguracije
· raspored za lijevu ili desnu stranu
· jednostavna ugradnja
· vrlo niske razine buke
· 2-smjerni i 3-smjerni ventili za uključivanje/isključivanje
· pomoćna drenažna posuda
· usis zraka kroz uklonjivu rešetku
· filtar G2
· PAW-FSF nožice za samostojeće podne jedinice

Ventilokonvektor – za zidnu ugradnju

· 2-smjerni ili 3-smjerni ventil za uključivanje/isključivanje
· motor ventilatora na izmjeničnu struju s 3 brzine
· tiha jedinica za optimalnu udobnost korisnika
· estetski dizajn pogodan za stambene primjene i hotele
· kompatibilno s infracrvenim upravljačem (isporučuje se s infracrvenim inačicama)
· spirala s hidrofilnim krilcima za poboljšanje protoka kondenzata