Nove ekološki prihvatljive kondenzacijske jedinice s CO2 za komercijalno rashlađivanje

Odaberite idealno rješenje

Panasonic Cold Chain - CR Series - Highlights

Novosti