„PACi“, „ECOi“ ir „ECO G“ vidaus blokų PCB plokštės ir laidai

Laidai
CZ-T10: visos T10 funkcijos. Reikalingas atskirai įsigyjamas priedas
PAW-FDC: išoriniam ventiliatoriui eksploatuoti. Reikalingas atskirai įsigyjamas priedas
PAW-OCT: visų parinkčių stebėjimo signalai. Reikalingas atskirai įsigyjamas priedas
CZ-CAPE2: 3 vamzdžių valdymo PCB. Būtina nutiesti papildomus laidus nuo atsarginių dalių maitinimo šaltinio
PAW-EXCT: priverstinis termostato išjungimas / nuotėkio aptikimas. Reikalingas atskirai įsigyjamas priedas

PBC plokštės
PAW-T10: visos T10 funkcijos. Tinka paprastam prijungimui ir paleidimui
PAW-T10V: visų T10 funkcijų maitinimo stebėjimas. Kaip ir vidaus bloko maitinimo stebėjimas per PAW-T10
PAW-T10H: įjungimas / išjungimas; draudžiama 5 V nuol. sr. ir 230 V kint. sr. Vienai viešbučio kortelei arba lango kontaktui reikalingas specialus
PAW-T10HW: įjungimas / išjungimas; draudžiama 5 V nuol. sr. Tuo pat metu gali būti naudojamas ir viešbučio kortelei / lango kontaktui
PAW-PACR2: 2 sistemų perteklius; temperatūros stebėjimas. 2 „PACi“ sistemų perteklius, įskaitant temperatūros stebėjimą, vienodas eksploatavimo laikas
PAW-PACR3: 3 sistemų perteklius; temperatūros stebėjimas. 3 „PACi“ sistemų perteklius, įskaitant temperatūros stebėjimą, vienodas eksploatavimo laikas
PAW-ECF: išorinio EC ventiliatoriaus greičio valdymas. Išoriniam tiekimui oro užuolaidų blokai leidžia kontroliuoti EC ventiliatorių per standartinę VRF IU PCB plokštę
T10 jungtis (CN015)
CZ-T10: „Panasonic“ sukūrė pasirinktinį priedą, kurį sudaro kištukas ir laidai, pavadinimu CZ-T10, su kuriuo paprasta įrenginius jungti prie T10 jungties.
„ECOi“ vidaus bloką paprasta prijungti prie išorinio įrenginio. Per T10 gnybtą, kuris yra visų vidaus blokų elektroninėje plokštėje, skaitmeniniu būtu galima prisijungti prie išorinių įrenginių.
T10 gnybto specifikacija (T10: CN015 vidaus bloko PCB)
 • Valdymo elementai:
 1. Paleidimo / stabdymo įėjimas
 2. Nuotolinio valdymo pulto draudimo įėjimas
 3. Paleidimo signalo išėjimas
 4. Pavojaus signalo išėjimas
 • Būklė
 1. 1–2 (impulso įėjimas): Bloko įjungimo / išjungimo būklė perjungiama impulso signalu. (1 impulso signalas: stygiaus būsena ilgiau nei 300 milisekundžių)
 2. 2–3 (statinis įėjimo signalas): Galimas nuotolinis atidarymo / eksploatavimo valdymas. (Normali būklė) Nuotolinis uždarymo valdymas negalimas.
 3. 4–5 (statinis išėjimo signalas): 12 V išėjimo signalas blokui esant įjungtam. / Jokio išėjimo signalo, kai išjungtas.
 4. 5–6 (statinis išėjimo signalas): 12 V išėjimo signalas, kai įvyksta kokia nors klaida. / Jokio išėjimo signalo, kai būklė normali.

Laidų jungimo pavyzdys
A. 300 ms ir daugiau
B. 1–2 (impulso įėjimas)
C. 4–5 (išėjimas)
D. Bloko būklė
PASTABA. Laido tarp vidaus bloko ir relės ilgis turi neviršyti 2,0 m. Impulso signalas pakeičiamas į statinį atjungus JP. (Žr. JP001)
E. T10 (geltonas)
Naudojimo pavyzdys
Priverstinio išjungimo valdymas

 • 1 ir 2 gnybtai: laisvas kontaktas įjungimo / išjungimo signalui (atjungti *JP1* statiniam signalui); kai prijungiama viešbučio kortelė, kontaktas turi būti uždarytas (bloką galima naudoti).
 • 2 ir 3 gnybtai: laisvas kontaktas visoms kambaryje įrengto nuotolinio valdymo pulto funkcijoms uždrausti; kai išimama viešbučio kortelė, kontaktas turi būti uždarytas (blokas turi neveikti).

Eksploatavimo įjungimo / išjungimo signalo išėjimas
 • Būklė:
4–5 (statinis išėjimo signalas): 12 V išėjimo signalas blokui esant įjungtam / Jokio išėjimo signalo, kai išjungtas

Laidų jungimo pavyzdys
A. Gnybtas = T10
1. Įjungti / išjungti
2. Bendrasis
3. Drausti
4. Eksploatavimo signalo išėjimas 12 V nuol. sr.
5. Bendrasis
6. Pavojaus signalo išėjimas 12 V nuol. sr.
B. Relė 12 V nuol. sr.
C. T10 (geltonas)
D. Vidaus bloko valdymo PCB
E. Relė (įsigyjama atskirai)
F. Centrinis valdymas
PASTABA. Laido tarp vidaus bloko ir relės ilgis turi neviršyti 2,0 m. Impulso signalas pakeičiamas į statinį atjungus JP. (Žr. JP001).

* „PACi-NX“ serija nesuderinama.

Ventiliatoriaus pavaros jungtis (CN017)
PAW-FDC: „Panasonic“ sukūrė pasirinktinį priedą, kurį sudaro kištukas ir laidai, pavadinimu PAW-FDC, su kuriuo paprasta įrenginius jungti prie šios ventiliatoriaus pavaros jungties (CN017).
Tuščias
Vėdinimo ventiliatoriaus valdymas nuotoliniu valdymo pultu
 • Išorinės ventiliacijos ir bendrojo šilumokaičio ventiliatorių paleidimas / stabdymas
 • Veikia net ir sustabdžius vidaus bloką
 • Grupės įrenginių valdymo atveju: veiks visi ventiliatoriai; individualiai jų valdyti negalima
Išorinio ventiliatoriaus įjungimas / išjungimas
A. Vėdinimo mygtukas
B. Ventiliatoriaus pavara (2 kištukų (balti)
C. Vidaus bloko valdymo PCB
D. Relė (įsigyjama atskirai)
E. Į išorinio valdymo įėjimo gnybtą ant ventiliatoriaus
Papildomos įrangos jungtis (CN060) Išorinių įrenginių signalų išėjimas
PAW-OCT: „Panasonic“ sukūrė pasirinktinį priedą, kurį sudaro kištukas ir laidai, pavadinimu PAW-OCT, su kuriuo paprasta įrenginius jungti prie šios papildomos įrangos jungties (CN060).
Tuščias
Kartu naudojant T10 ir pasirinktinį CN060 galimas išorinis I_U valdymas!

6P (baltas): išorinių signalų išėjimas, kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje.
A. Pasirinktinis (baltas)
B. Vidaus bloko valdymo PCB (CR1)
C. Relė (nuol. sr. 12 V, įsigyjama atskirai) (Pastaba)
D. Ventiliatoriaus signalas
E. Šildymo paleidimo signalas
F. Vėsinimo paleidimo signalas
G. Termostato signalas
H. Atšildymo signalas
Pastaba. Relė turi būti įrengta ne didesniu nei 2 m atstumu nuo PCB.
EXCT jungtis (CN009)
PAW-EXCT: „Panasonic“ sukūrė pasirinktinį priedą, kurį sudaro kištukas ir laidai, pavadinimu PAW-EXCT, su kuriuo paprasta įrenginius jungti prie EXCT jungties (CN009).
Tuščias
Su statinio signalo įėjimu
➔ statinio signalo įėjimas ➔ termostatas išjungiamas ➔ taupoma energija
2P kištukas (raudonas): gali būti naudojamas paklausai kontroliuoti. Kai gaunamas įėjimo signalas, blokas priverstinai dirba su išjungtu termostatu.

Pastaba. Laido nuo vidaus bloko valdymo BCP iki relės ilgis turi būti ne didesnis nei 2 m.
* Jungiamasis laidas su 2P kištuku (specialiai užsakoma dalis: WIRE K/854 05280 75300)

A. EXCT (2P kištukas (raudonas)
B. Vidaus bloko valdymo PCB
C. Relė (įsigyjama atskirai)
D. Relės vijos signalas

Pavyzdys: kartu su šaltnešio jutikliu
· Signalas iš nuotėkio detektoriaus: nėra įtampos, statinis.
· Vidaus bloko nuostata: Kodas 0b ➔ 1
· Nuotėkio detektoriaus jungtis: EXCT
· Lauko bloko nuostata:
Kodas C1: 1 maitinimo išvadas, jeigu pavojaus signalas iš O2 jungties 230 V
Kodas C1: 2 maitinimo išvadas, jeigu pavojaus signalas iš O2 jungties 0 V
· Rodomas pavojaus signalo pranešimas P14

A. Čiaupai uždaryti
B. Signalas
C. Nuotėkis
D. 1 patalpa
E. 2 patalpa
F. Atskaitinis detektorius