Gamtos teikiama nauda gerai savijautai

Mūsų kūnuose radikalai kovoja su mikrobais.

Patalpose nanoe™ X daro tą patį

1. Kiekvienas iš mūsų per dieną įkvepia 18 kg oro.

a. Kvėpuoti / b. Maistas / c. Vanduo


2. Tai maždaug 15 m³ arba 3 metrų skersmens rutulys.

a. Kvėpuokite

3. Mūsų ore turi būti apie 21 % deguonies.

a. Atmosferos sudėtis / b. Azotas / c. Deguonis / d. Visos kitos dujos


4. Taigi per dieną įkvepiame apie 3 m³ deguonies.

a. Deguonis

5. Kai šis deguonis patenka į organizmą, 1-2 % jo virsta radikalais. Hidroksilo radikalai yra vienas iš radikalų tipų.

a. Kvėpavimo tūris 0,5 l/val. / b. Deguonis / c. Hidroksilo radikalai


* Šaltinis: Japonijos biomokslų, biotechnologijų ir agrochemijos draugija, "Kagatu to Seibutsu", 37 tomas, Nr. 6, 1999 m.1. Bandymo tikslas / 2. Bandymo pavadinimas / 3. Bandymo organizacija

1. Poveikis chromosomoms / 2. Chromosomų anomalijų tyrimas naudojant kultivuotas ląsteles / 3 . Japonijos biologinių tyrimų centras

(Geros laboratorinės praktikos (GLP) reikalavimus atitinkanti įstaiga)

1. Poveikis kvėpavimo organams / 2 . Kartotinio toksiškumo tyrimas / 3 . Gyvybės mokslų tyrimų laboratorija

(Priežasčių tyrimo institucijų tinkle registruota įstaiga)

1. Toksikologinis ir kancerogeninis poveikis / 2. Lėtinio toksiškumo ir kancerogeniškumo kombinuotas bandymas / 3 . Maisto ir vaistų saugos centras, Hatano tyrimų institutas (GLP reikalavimus atitinkanti įstaiga)

1. Poveikis DNR / 2 . Kometos tyrimas / 3. Maisto ir vaistų saugos centras, Hatano tyrimų institutas (GLP reikalavimus atitinkanti įstaiga)

1. Poveikis vyrų ir moterų vaisingumui ir negimusiems vaikams / 2 . Supaprastintas toksiškumo reprodukcijai tyrimas / 3 . Maisto ir vaistų saugos centras, Hatano mokslinių tyrimų institutas (GLP reikalavimus atitinkanti įstaiga)


nanoe™ X - tai vandenyje esančios nano dydžio dalelės jonai. Pagaminta iš vandens. Saugos bandymai patikrinti, kaip nurodyta toliau.