Individualaus valdymo sistemos

Skirtingai nuo įprastų oro kondicionavimo sistemų, VRF sistema atskirai naudojama kiekviename kambaryje. Todėl ši sistema puikiai tinka ten, kur žmonių srautas nevienodas. Be to, galite tiksliai kontroliuoti sąlygas kiekviename kambaryje. Dėl individualaus kontroliavimo galimybės ši sistema kur kas rentabilesnė ir efektyvesnė.
Laidinis nuotolinio valdymo pultas (CZ-RT1)
 • Nuotolinio valdymo pultas su skystųjų kristalų ekranu ir savitikros funkcija
 • Nuolatinis sistemos stebėjimas ir trikčių aptikimas
 • Savaitinio laikmačio funkcija
 • Priežiūros laiko ir išlaidų taupymas
Valdymo mygtukai
 • Įjungti / išjungti
 • Tikralaikis kasdienis laikmatis
 • Savaitinis laikmatis: 6 veiksmai per dieną (iš viso 42 veiksmai per savaitę), įskaitant temperatūros nustatymą.
 • Temperatūros reguliavimas
 • Oro krypties reguliavimas
 • Eksploatavimo režimo pasirinkimas
 • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas
 • Paleidimo iš naujo filtras
 • Vėdinimo sąsaja
Stebėjimo priemonė
 • Eksploatavimo režimas
 • Centralizuoto valdymo indikatorius
 • Paklausos valdymo indikatorius
 • Eksploatavimo pirmenybės indikatorius
 • Pasirinkta temperatūra
 • Oro kryptis
 • Laikrodis
 • Savaitės dienos indikatorius
 • Patikra / veikimo bandymas
 • Ventiliatoriaus greitis
 • Filtro priežiūra
 • Atšildymo / karštojo paleidimo indikatorius
 • Klaidos režimo rodmuo
1. Savaitinis laikmatis
Oro kondicionieriui kontroliuoti galima nustatyti savaitinį laikmatį (kiekvieną savaitės dieną). Galimos 6 nuostatos per dieną ir 42 nuostatos per savaitę. Optimaliam komfortui užtikrinti taip pat galima nustatyti palaikomąją temperatūrą.

Savaitinio laikmačio nustatymo pavyzdžiai
Parduotuvė su įprastomis ne darbo dienomis

Pavyzdys: Uždaryta šeštadienį po pietų ir visą dieną sekmadienį.

Pirm.–penkt. Įj. 9.00 val., išj. 18.00 val.
Šešt. Įj. 9.00 val., išj. 12.00 val.
Sekm. Nenustatyta

Laikmatis gali būti skirtingai nustatytas kiekvieną savaitės dieną.
Žmonių skaičius priklauso nuo laiko juostos

Pavyzdys: Nustatykite žemesnę temperatūrą per pietus, kai gali apsilankyti daugiau žmonių.

Kiekvieną dieną
Įj. 12.00 val., 23 °C
Išj. 14.00 val., 28 °C

Šiuo atveju taip pat galima nustatyti ir temperatūrą.
Neužmirškite išjungti

Pavyzdys: Kad neužmirštumėte išjungti darbo dienos pabaigoje

Pirm.–penkt.
Išj. 20.00 val.

Laikmatį galima nustatyti atlikti paprastą išjungimo veiksmą.
Kaip nustatyti
1 Pasirinkite dieną
2 Įveskite laiką
* Paprastasis laikmačio režimas
2. Vėdinimo sąsaja
Kaip prie vidaus bloko prijungiamas išorinis įrenginys, toks kaip ventiliatorius, ventiliatoriaus įjungimą / išjungimą galima kontroliuoti laidiniu nuotolinio valdymo pultu. Galima pasirinkti arba prijungtinį vėdinimą, arba nepriklausimą vėdinimą.

„Panasonic“ siūlo ir energiją regeneruojančius ventiliatorius.
Reikalinga pasirinktinė spausdintinė plokštė (sąsajos adapteris išoriniams signalams: CZ-TA31P*).


A. Skaitmeninis ryšys
Sąsajos adapteris išoriniams signalams (CZ-TA31P*)
 • Prijungus prie vidaus bloko galima kontroliuoti atskirai parduodamą ventiliatorių.
 • Įjungiamas vidaus bloko valdymas nuotolinio valdymo pultu (įjungimo / išjungimo valdymas).
 • Vidaus bloko eksploatavimo būklė (triktis, eksploatavimo būsena) gali būti rodoma per išorinius įrenginius.
 • Galimas valdymas kartu su energiją regeneruojančiais ventiliatoriais (angl. „Energy Recovery Ventilators“, ERV) ar pan.   
* CZ-TA31P NETAIKOMA sieniniams vidaus blokams.
Tuščias
Prijungimas prie išorinės centralizuotos sistemos
 • Nuotolinis įjungimas / išjungimas
 • Nuotolinis / vietinis pasirinkimas
 • Įjungimo / išjungimo stebėjimo signalas
 • Trikties signalas
 • Ventiliatoriaus veikimo signalas
A. CZ-TA31P
B. Skaitmeninis ryšys
C. Centralizuota valdymo sistema (įsigyjama atskirai)
Sąsaja su vėdinimu arba ERV
A. Skaitmeninis ryšys
Belaidis nuotolinio valdymo pultas (CZ-RWS1 modeliams su šiluminiu siurbliu / CZ-RWC1 tik vėsinimo modeliams)
 • Nuotolinio valdymo pultas su skystųjų kristalų ekranu ir savitikros funkcija
 • Klaidų kodų atpažinimas
 • Priežiūros laiko ir išlaidų taupymas
 • Tikralaikis kasdienis laikmatis

Valdymo mygtukai
 • Įjungti / išjungti
 • Aktyvinimo / išaktyvinimo programavimas
 • Tikralaikis kasdienis laikmatis
 • Temperatūros reguliavimas
 • Oro kryptis
 • Eksploatavimo režimas
 • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas
 • Paleidimo iš naujo filtras
 • Klaidų kodų patikra

Stebėjimo priemonė
 • Eksploatavimo režimas
 • Pasirinkta temperatūra
 • Oro kryptis
 • Užprogramuotas laikas
 • Klaidos kodo rodmuo
 • Ventiliatoriaus greitis
 • Laikrodis
Belaidžio valdiklio imtuvas (CZ-RWRU1 kasetiniams blokams / CZ-RWRM1 kanaliniams blokams)
Sieniniuose ir 60x60 kasetiniuose blokuose belaidžio signalo imtuvai įrengiami kaip standartinė įranga.
Vėsinimo / šildymo valdiklis lauko blokui (CZ-RD1)
Įgalina kiekvieno lauko bloko vėsinimo, šildymo ir vėdinimo režimą. Leidžia vienu metu perjungti kelių lauko blokų eksploatavimo režimą vienu nuotolinio valdymo pultu.
Gnybtų modulis (lauko bloke įrengtas kaip standartinė įranga) (CZ-CAP1)
Valdymo gnybtas turi būti jungiamas prie lauko blokų arba CZ-RD1 valdiklio.
 • Naudojamas priverstinio stabdymo signalui priimti iš vietoje įsigyjamos centralizuotos valdymo sistemos.
 • Naudojamas paklausos valdymo signalui priimti iš vietoje įsigyjamos centralizuotos valdymo sistemos. (Paklausos valdymas energijai taupyti su 3 pakopų pasirinkimu)
 • Reikia prijungti prie CZ-RD1 vėsinimo / šildymo valdiklio.
 • Kelių „FS Multi“ VRF sistemų grupinis valdymas joms priverstinai sustabdyti ir CZ-RD1 vėsinimo / šildymo valdiklis.
Tuščias
1. Kai jungiamas priverstinio stabdymo įėjimas
A. Gnybtų modulis
B. Gnybtų blokas
C. Centralizuota valdymo sistema (įsigyjama atskirai), tokia kaip priešgaisrinės signalizacijos įrenginys
2. Kai jungiamas paklausos valdiklis
A. Gnybtų blokas
B. Paklausos valdiklis
3. Kai naudojamas CZ-RD1 (vėsinimo / šildymo parinkiklis)
A. Gnybtų blokas
4. Grupės prijungimas
A. Tolesnė lauko bloko sistema

* Netaikoma paklausos valdikliui