Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas

CZ-RWS3 CZ-RWRU3W: keturkrypčiam 90x90 kasetiniam blokui. / CZ-RWS3: sieniniams ir keturkrypčiams 60x60 (su skydeliu) ir ant grindų statomiems blokams.
CZ-RWS3 CZ-RWRL3: dvikrypčiam kasetiniam blokui. / CZ-RWS3 CZ-RWRD3: vienakrypčiam kasetiniam blokui.
CZ-RWS3 CZ-RWRT3: prie lubų tvirtinamam blokui. / CZ-RWS3 CZ-RWRC3: visiems vidaus blokams.

CZ-RWS3 CZ-RWRU3W // CZ-RWS3 // CZ-RWS3 CZ-RWRL3 //
CZ-RWS3 CZ-RWRD3 // CZ-RWS3 CZ-RWRT3 // CZ-RWS3 CZ-RWRC3
  • Paprastas keturkrypčio kasetinio tipo bloko įrengimas – reikia pakeisti tik kampinę dalį
  • 24 val. laikmačio funkcija
  • Nuotolinį valdymą galima atlikti pagrindiniu nuotolinio valdymo pultu ir papildomu valdymo pultu(Vienas vidaus blokas gali turėti ne daugiau kaip 2 įrengtus nuotolinio valdymo pultus – pagrindinį ir papildomą)  • Kai naudojamas CZ-RWS3, infraraudonųjų spindulių valdymo pultu galima kontroliuoti visus vidaus blokus (1: kai kitame kambaryje yra įrengtas atskiras imtuvas, kontroliuoti galima iš to kambario. 2: automatinis valdymas paspaudus avarinio valdymo mygtuką galimas net ir pametus nuotolinio valdymo pultą arba išsekus jo maitinimo elementams)
  • Atskirų energijos regeneravimo ventiliatorių naudojimas (Kai įrengiami komerciniai vėdinimo ventiliatoriai arba šilumokaičio ventiliatoriai, juos galima kontroliuoti šiuo nuotolinio valdymo pultu (valdymas kartu su vidaus bloku arba nepriklausomas ventiliacijos įjungimas / išjungimas)