„ECO G“ vandens šilumokaitis su hidronikos galimybėmis
Naudojimo pavyzdžiai

Jungimas prie uždaro valdymo kompiuterinės įrangos. Naudojimas kompiuterių patalpose
Kai stambiame tarptautiniame banke visą prieinamą elektros energiją reikėjo naudoti IT įrangai, daugiau kaip 450 kW aušinamoji apkrova turėjo būti varoma dujomis. Lauko blokai per vandens šilumokaičius buvo prijungti prie aušinimo sistemos radiatorių, esančių uždarojo valdymo blokuose, ir taip buvo palaikoma atitinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka. Naudojant karšto vandens funkciją pastatui tiekiama daugiau nei 100 kW karšto vandens ir taip užtikrinama papildoma pastebimo CO2 emisijos mažinimo nauda.
Šis brėžinys saugomas autoriaus teisės. // 1. Nekeiskite šio brėžinio matmenų // 2. Apie klaidas arba praleidimus būtina nedelsiant pranešti inžinieriui. // 3. Visus matmenis būtina patikrinti įrengimo vietoje.
A: Žemo slėgio karšto vandens tiekimas
B: Tiekimo linija
C: Grįžtamoji linija
D: Elektros energijos įėjimas Gamt. dujos
E: 65 mm Atšaldyto vandens tiekimo / grąžinimo linijos
F: 150 mm Kolektorius
G: 100 mm Atšaldyto vandens tiekimo / grąžinimo linijos
H: A patalpos vėsinamoji apkrova
I: B patalpos vėsinamoji apkrova
J: Oru vėsinamas vėsintuvas
K: Automatinio užpildymo blokas
L: 100 litrų talpos slėginis indas
Tokia L dalies konstrukcija CO2 emisiją sumažino 26 % arba 166 tonomis per metus, palyginti su elektriniais vėsintuvais.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Vardinių verčių nustatymo sąlygos: Vėsinimas Vidaus blokas 27 ºC ST 19 ºC DT Lauko blokas 35 ºC ST 24 ºC DT Šildymas Vidaus blokas 20 ºC ST Lauko blokas 7 ºC ST 6 ºC DT.
Prijungimas prie vėsinamo vandens radiatorių oro cirkuliavimo įrangoje. Oro cirkuliavimo sistema
Vos tik atsidarius vienam iš garsiausių Londono restoranų reikėjo didelio gryno oro kiekio, kad būtų užtikrinta optimali aplinka restorano lankytojams. GHP blokai, prijungti prie vėsinimo radiatorių oro cirkuliacijos įrangos viduje, užtikrino, kad tiek vasarą, tiek žiemą patalpoms bus teikiamas tinkamų savybių oras.
Vėsintuvo pakaitalas. Atvėsinto vandens tiekimas naudojant ventiliatorinius konvektorius. Vėsintuvo pakaitalas
Kai pasibaigus senų vėsintuvų eksploatavimo laikotarpiui atėjo laikas juos pakeisti, GHP su vandens šilumokaičiais leido projektą vykdyti etapais, tuo pat metu naudojant jau įrengtus vandens vamzdžius ir ventiliatorinius konvektorius. Tai leido laiku užbaigti projektą, sumažinti biudžetą ir išvengti problemų, susijusių su uždarose erdvėse esančiu šaltnešiu.