Senų vamzdžių naudojimas

Tuščias
Svarbi paskata ir toliau mažinti galimą poveikį ozono sluoksniui
Neretai teigiama, kad įstatymai kontroliuoja mūsų gyvenimą, bet kartais jie reikalingi tam, kad mums padėtų. R22 atsisakymas gali būti apibūdintas kaip vienas iš tokių atvejų, kai nuo 2010 m. sausio 1 d. R22 šaltnešį Europos Sąjungoje naudoti buvo uždrausta.

„Panasonic“ daro tai, kas priklauso jai
„Panasonic“ prie to taip pat prisideda. Suprasdama, kad su finansais niekam nėra lengva, „Panasonic“ sukūrė švarų, rentabilų sprendimą, kad šis naujausias teisės aktas kuo mažiau finansiškai atsilieptų jūsų verslui.
„Panasonic“ atnaujinimo sistemos leidžia toliau naudoti jau įrengtą geros kokybės vamzdyną, naudotą su R22 arba R410a šaltnešiu, kai įrengiamos naujos, labai efektyvios sistemos.

Siūlydama labai paprastą šios problemos sprendimą „Panasonic“ leidžia atnaujinti visas padalytąsias ir „PACi“ sistemas, o įvertinus tam tikrus apribojimus, yra pakeičiama bet kokio gamintojo įranga. 

Įrengus naują, labai efektyvią „Panasonic“ R410A sistemą, galima sutaupyti apie 30 % eksploatavimo išlaidų, palyginti su R22 sistema. Be to, įrengiant naują sistemą galima pasinaudoti ECA programa (angl. „Enhanced Capital Allowance Scheme“ – Padidintos kapitalo pajamų mokesčio lengvatos programa), pagal kurią šias išlaidas galima nurašyti kaip kapitalo pajamų mokestį.
Taip...

1. Patikrinkite sistemos, kurią norite pakeisti, pajėgumą
2. Iš „Panasonic“ asortimento pasirinkite geriausiai ją pakeisti tinkančią sistemą
3. Vadovaukitės brošiūroje nurodyta procedūra ir techniniais duomenimis Paprasta...
Naudokite jau įrengtus vamzdžius (Atnaujinimo projektas ir įrengimas)
Pastabos apie tolesnį įrengtų šaltnešio vamzdžių naudojimą
Jeigu šaltnešio vamzdžiai geros būklės, kiekvienos serijos PE1 tipo ir PEY1 lauko blokus gali būti įmanoma naudoti toliau jų nevalius. Tai darydami įsitikinkite, kad bus tenkinami reikalavimai, minimi skyriuose „Pastabos apie tolesnį įrengtų šaltnešio vamzdžių naudojimą“, „Matavimo procedūros atnaujinant sistemą“ ir „Šaltnešio vamzdžių dydis ir leidžiamas vamzdžių ilgis“. Taip pat susipažinkite su skyriuose „Sauga“ ir „Valymas“ nurodytais reikalavimais. 
1. Būtinosios sąlygos
 • Jeigu dabartinėje sistemoje naudojamas ne R22, R407C ir R410A šaltnešis, įrengtų šaltnešio vamzdžių toliau naudoti negalima.
 • Jeigu dabartinė sistema naudojama ne tik oro kondicionavimo tikslais, įrengtų šaltnešio vamzdžių toliau naudoti negalima.
2. Sauga
 • Jeigu vamzdžiuose yra įdubimų, įtrūkimų arba korozijos ženklų, būtinai įrenkite naujus vamzdžius.
 • Jeigu jau įrengti vamzdžiai nėra tinkami naudoti toliau (kaip parodyta struktūrinėje schemoje), būtinai įrenkite naujus vamzdžius.
 • Jeigu sistema yra daugialypės paskirties, šaltnešiui R410A būtina įrengti mūsų firminius atšakų vamzdžius. 
Atsakomybė už jau įrengtų ir toliau naudojamų vamzdžių paviršiaus defektus ir pažeidimus bei vamzdžių atsparumą ir patikimumą teks vietos tiekėjui. Negarantuojame, kad prisiimsime atsakomybę už tokią žalą. Šaltnešio R410A darbinis slėgis būna didesnis už R22 darbinį slėgį. Blogiausiu atveju, dėl nepakankamo gniuždymo stiprio vamzdžiai gali sprogti.

3. Valymas
 • Jeigu senajame bloke buvo naudota kitokia šaltnešio alyva, nei nurodytosios toliau, įrenkite naujus vamzdžius arba gerai išplaukite senuosius prieš juos naudodami toliau.
  [Mineralinė alyva] SUNISO, FIORE S, MS
  [Sintetinė alyva] alkilo benzeno alyva (HAB, lygiagretusis šaldymo kontūras), esterio alyva, eterio alyva (tik PVE) 
Jeigu dabartinis blokas yra GHP tipo, vamzdžius būtina kruopščiai išplauti.
 • Jeigu senieji lauko ir vidaus blokų vamzdžiai lieka atjungti, įrenkite naujus vamzdžius arba gerai išplaukite senuosius, prieš toliau juos naudodami.
 • Jeigu senuosiuose vamzdžiuose yra likę alyvos, kurios spalva jau pasikeitusi, arba jos likučių, įrenkite naujus vamzdžius arba gerai išplaukite senuosius, prieš toliau juos naudodami. 3 lentelėje žr. „Šaltnešio alyvos sugedimo kriterijai“.
 • Jeigu įrengto oro kondicionieriaus kompresorius anksčiau buvo sugedęs, įrenkite naujus vamzdžius arba gerai išplaukite senuosius, prieš toliau juos naudodami. 
Toliau naudojant senus vamzdžius, prieš tai iš jų nepašalinus nešvarumų ir dulkių, galima sugadinti naujus įrenginius.
Pastabos apie sistemos atnaujinimą, kai vienu metu naudojami keli blokai
Su kitokio skersmens vamzdžiais galima naudoti tik pagrindinį vamzdį. Jeigu atšakų skersmuo yra kitoks, būtina įrengti naujus standartinių matmenų vamzdžius. Šaltnešiui R410A būtina įrengti mūsų firminius atšakų vamzdžius.
 • Su kitokio skersmens senaisiais vamzdžiais galima naudoti tik pagrindinį L vamzdį.
 • Vamzdžiai L1, L2, ℓ1–ℓ4 turi būti įrengti standartinių matmenų.
 • Šaltnešiui R410A būtina įrengti mūsų firminius atšakų vamzdžius. 
Tuščias
1. Vieno bloko atveju
Nebūtina papildyti šaltnešio, kol jo nepasidaro mažiau nei 2 lentelėje nurodytas neužpildyto vamzdžio ilgis.
Jeigu vamzdžio ilgis didesnis už neužpildyto vamzdžio ilgį, papildykite šaltnešio po 1 atitinkamo ilgio metrą.

2. Kai vienu metu naudojami keli blokai
Šaltnešio užpildymo kiekį apskaičiuokite taikydami standartinio vamzdžio skersmens skaičiavimo metodą.
Po 1 metrą pildomo papildomo šaltenšio kiekį nustatykite pagal 2 lentelėje nurodytą papildomą kiekį.

Pastabos apie sistemos atnaujinimą, kai vienu metu naudojami keli blokai
Pajėgumo klasė (standartinio dydžio vamzdis):
 • 50 tipo: Ø 6,35 skysčio vamzdis / Ø 12,7 dujų vamzdis 
 • 60–140 tipo: Ø 9,52 skysčio vamzdis / Ø 15,88 dujų vamzdis 
 • 200 tipo: Ø 9,52 skysčio vamzdis / Ø 25,4 dujų vamzdis 
 • 250 tipo: Ø 12,7 skysčio vamzdis / Ø 25,4 dujų vamzdis

A: Pagrindinis vamzdis
B: Atšakos vamzdis
Matavimo procedūra atnaujinant
Jeigu ketinate toliau naudoti senus vamzdžius arba atlikti atnaujinimo darbus, vadovaukitės tolesne procedūra. PE1 tipo ir PEY1 tipo lauko blokų įrengtų vamzdžių matmenų kriterijų struktūrinė schema

Platėjančiosios veržlės priešingų galų matmenys (mm)
Vamzdžio dydis: Ø 6,35. R410A atveju: 22. R22/R407C atveju: 22.
Vamzdžio dydis: Ø 9,52. R410A atveju: 22. R22/R407C atveju: 22.
Vamzdžio dydis: Ø 12,7. R410A atveju: 26. R22/R407C atveju: 24.
Vamzdžio dydis: Ø 15,88. R410A atveju: 29. R22/R407C atveju: 27.
Vamzdžio dydis: Ø 19,05. R410A atveju: 36. R22/R407C atveju: 36.
1 lentelė. Tinkami naudoti įrengti vamzdžiai (mm)
Šaltnešio vamzdžių dydis ir leidžiamas vamzdžių ilgis
Pagal toliau pateikiamą diagramą galite patikrinti, ar galite toliau naudoti senus šaltnešio vamzdžius. Kiti, nei nurodytieji, standartai (aukščio skirtumas ir pan.) atitinka įprastiems šaltnešio vamzdžiams keliamus reikalavimus.

2-1 lentelė. Šaltnešio vamzdžių dydis: 3,6–14,0 kW tipo (mm)
Kaip interpretuoti lentelėje pateiktas vertes (pavyzdys):
71 tipo atveju skysčio vamzdžio standartinis dydis yra Ø 9,52 / dujų vamzdžio – Ø 15,88.
Apribojimai taikomi skysčio vamzdžiui Ø 9,52 / dujų vamzdžiui Ø 12,7 ir skysčio vamzdžiui Ø 12,7 / dujų vamzdžiui Ø 15,88.
Tačiau šie apribojimai taikomi skirtingo skersmens vamzdžiams.

2-2 lentelė. Šaltnešio vamzdžių dydis: 20,0–25,0 kW tipo (mm)
3 lentelė. Šaltnešio alyvos sugedimo kriterijai
Tuščias
Atnaujinimo / pakeitimo technologija 
 •  Taip pat būtina patikrinti, ar sistemoje esanti alyva nėra rūgštinė.
 • Priimtini daugelio rūšių testų rinkiniai, įskaitant siurbimo linijos testus.
 • Jeigu praeityje sistemoje yra buvę perdegimų, labiausiai tikėtina, kad ji nebus tinkama atnaujinti arba naudoti su pakeista technologija.